Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مهار حمله‌های طالبان در هرات؛ نبردها در شهر کاهش یافته‌اند

مقام‌های امنیتی ولایت هرات می‌گویند که با جلوگیری از گسترش حمله‌های طالبان در بخش‌هایی از شهر هرات، حمله‌های این گروه به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته‌اند.

عبدالصبور قانع، والی هرات می‌گوید که عملیات تصفیوی در هفت بخش شهر هرات و روستاهای جنوب این شهر ادامه دارند.

آقای قانع بیان داشت: «در نخست جلو پیشروی طالبان را گرفتیم، حالا برای سرکوب شان برنامه‌ریزی کرده‌ایم و برنامه‌های بعدی تصفیه اطراف شهر از وجود طالبان است.»

جنرال سید معراج‌الدین سادات، فرمانده پولیس هرات نیز افزود: «خط جنگ اکنون در ناحیه‌های چهارده، هفت، ده، سه و دو شهر هرات و قسمت‌هایی از ولسوالی انجیل تا منطقه شیدایی در شهر شهر هرات هست.»

مقام‌های نظامی هرات می‌گویند که به‌علت وارد شدن تلفات زیاد به جنگجویان طالبان، حمله‌های این گروه در شهر هرات کاهش یافته‌اند.

جنرال حسیب صدیقی، رییس امنیت ملی هرات بیان داشت: «طالبان در یک هفته اخیر با مقاومت سخت نیروهای امنیتی روبه رو شدند و تلفات بسیار سنگین دیده‌اند. بیش از ۳۵۰تن از افراد طالبان که بیشتر شان جنگجویان خارج از ولایت هرات و حتی برخی از خارج از افغانستان آمده بودند در جنگ‌های شهر هرات ازبین رفته‌اند. اکنون طالبان به گروه‌های سه تا چهار نفری تقسیم شده اند و فقط ایجاد وحشت می‌کنند.»

شماری از زنان و دختران هرات، امروز در یک گردهمایی، با اعلام پشتیبانی از نیروهای امنیتی و مردمی، تأکید کرد که آماده استند تا در برابر طالبان جنگ‌افزار بگیرند.

سوسن صوفی‌زاده، یکی از این دختران گفت: «در کنار نیروهای امنیتی و مردمی خود ایستاد استیم. اگر نیاز شد در کنار نیروهای امنیتی در سنگرها در برابر طالبان قرار می‌گیریم.»

زاهده ذاکری، باشندۀ هرات نیز افزود: «طالبان فکر نکنند که زنان هرات مانند زنان بیست سال پیش است و می‌توانند آنان را از وظیفه و کار شان منع کنند.»

ده‌ها تن از عالمان دین نیز در این گردهمایی حمله‌های طالبان بر شهر هرات را نکوهش کردند و از این گروه خواستند که جنگ را شهرها متوقف سازد.

مولوی خداداد صالح، رییس شورای علما و روحانیون حوزه غرب اظهار داشت: «شما در برابر مردم هرات قرار گرفته اید و طوری نشود که برادر کشی در شهر هرات آغاز شود. مردم هرات در برابر طالبان بسیج شده‌اند. طالبان رفتار خوبی با مردم نمی‌کنند.»

پس از در حدود دو هفته جنگ در شهر هرات و تعطیلی این شهر، امروز جنب‌وجوش در شهر دوباره به‌چشم می‌خورد و مردم به زنده‌گی عادی شان برگشته اند.

مهار حمله‌های طالبان در هرات؛ نبردها در شهر کاهش یافته‌اند

مقام‌های نظامی هرات می‌گویند که به‌علت وارد شدن تلفات زیاد به جنگجویان طالبان، حمله‌های این گروه در شهر هرات کاهش یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امنیتی ولایت هرات می‌گویند که با جلوگیری از گسترش حمله‌های طالبان در بخش‌هایی از شهر هرات، حمله‌های این گروه به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته‌اند.

عبدالصبور قانع، والی هرات می‌گوید که عملیات تصفیوی در هفت بخش شهر هرات و روستاهای جنوب این شهر ادامه دارند.

آقای قانع بیان داشت: «در نخست جلو پیشروی طالبان را گرفتیم، حالا برای سرکوب شان برنامه‌ریزی کرده‌ایم و برنامه‌های بعدی تصفیه اطراف شهر از وجود طالبان است.»

جنرال سید معراج‌الدین سادات، فرمانده پولیس هرات نیز افزود: «خط جنگ اکنون در ناحیه‌های چهارده، هفت، ده، سه و دو شهر هرات و قسمت‌هایی از ولسوالی انجیل تا منطقه شیدایی در شهر شهر هرات هست.»

مقام‌های نظامی هرات می‌گویند که به‌علت وارد شدن تلفات زیاد به جنگجویان طالبان، حمله‌های این گروه در شهر هرات کاهش یافته‌اند.

جنرال حسیب صدیقی، رییس امنیت ملی هرات بیان داشت: «طالبان در یک هفته اخیر با مقاومت سخت نیروهای امنیتی روبه رو شدند و تلفات بسیار سنگین دیده‌اند. بیش از ۳۵۰تن از افراد طالبان که بیشتر شان جنگجویان خارج از ولایت هرات و حتی برخی از خارج از افغانستان آمده بودند در جنگ‌های شهر هرات ازبین رفته‌اند. اکنون طالبان به گروه‌های سه تا چهار نفری تقسیم شده اند و فقط ایجاد وحشت می‌کنند.»

شماری از زنان و دختران هرات، امروز در یک گردهمایی، با اعلام پشتیبانی از نیروهای امنیتی و مردمی، تأکید کرد که آماده استند تا در برابر طالبان جنگ‌افزار بگیرند.

سوسن صوفی‌زاده، یکی از این دختران گفت: «در کنار نیروهای امنیتی و مردمی خود ایستاد استیم. اگر نیاز شد در کنار نیروهای امنیتی در سنگرها در برابر طالبان قرار می‌گیریم.»

زاهده ذاکری، باشندۀ هرات نیز افزود: «طالبان فکر نکنند که زنان هرات مانند زنان بیست سال پیش است و می‌توانند آنان را از وظیفه و کار شان منع کنند.»

ده‌ها تن از عالمان دین نیز در این گردهمایی حمله‌های طالبان بر شهر هرات را نکوهش کردند و از این گروه خواستند که جنگ را شهرها متوقف سازد.

مولوی خداداد صالح، رییس شورای علما و روحانیون حوزه غرب اظهار داشت: «شما در برابر مردم هرات قرار گرفته اید و طوری نشود که برادر کشی در شهر هرات آغاز شود. مردم هرات در برابر طالبان بسیج شده‌اند. طالبان رفتار خوبی با مردم نمی‌کنند.»

پس از در حدود دو هفته جنگ در شهر هرات و تعطیلی این شهر، امروز جنب‌وجوش در شهر دوباره به‌چشم می‌خورد و مردم به زنده‌گی عادی شان برگشته اند.

هم‌رسانی کنید