Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تداوی بیش از ۴ هزار زخمی در ۱۰ روز در مراکز صحی صلیب سرخ در کشور

کمیته بین المللی صلیب سرخ یا آی سی آر سی در یک خبرنامه می گوید که از اول اگست (۱۰ اسد)، ۴۰۴۲ تن مجروح جنگ در ۱۵ مرکز صحی  تداوی شده اند.

این نهاد می‌گوید که همزمان با افزایش نبردها در مرکزها و اطراف شهرهای کندز، لشکرگاه، کندهار و دیگر شهرهای افغانستان شدت یافته است، صدها هزار تن در معرض خطر قرار دارند. 

کمیته بین المللی صلیب سرخ از طرفین درگیر خواستار خویشتنداری فوری، حمایت از افراد ملکی و حفاظت از زیر بناهای حیاتی مانند شفاخانه ها در برابر حملات و خسارات جانبی ناشی از منازعه در ساحات پر جمعیت شده است.

ایلوا فیلیون، رییس نمایندگی مرکزی آی سی آر سی در افغانستان، در این باره گفت: «ما گواه تخریب خانه‌ها، در معرض خطر قرار گرفتن کارمندان صحی و مریضان، خسارمند شدن شفاخانه ها و همچنان زیر بناهای آب و برق هستیم.»

او افزود: «به کار گیری از سلاح‌های منفجره در شهرها تأثیرات شدید و بدون تفکیک فراتر از اهداف شان بر غیرنظامیان دارد. مرمی‌های هاوان و موشک‌ها بدون تفکیک به خانه‌های غیرنظامیان برخورد می‌کنند. بسیاری از خانواده‌ها چاره یی جز فرار برای یافتن مکان امن ندارند. این وضعیت باید خاتمه یابد.»

در خبرنامه این نهاد آمده است که درگیری‌های کوچه به کوچه در شهرهای کندز، لشکرگاه و دیگر شهرها در چند روز اخیر باعث جراحت تعداد کثیر افراد ملکی گردیده است، در حالیکه مراکز صحی به دلیل آسیب و نبود کارمندان صحی به شدت تحت فشار قرار دارند. 

به گفتۀ این نهاد، برق در چندین شهری که منازعه در آن ها جریان دارد قطع بوده و شبکه آبرسانی در برخی از نقاط به سختی کار می‌کنند. 

این نهاد می گوید که بیشترشهرهای بزرگ قطع بوده و سیستم آبرسانی به سختی در بعضی جاها کار می‌کند. 

به گفتۀ این نهاد، بیشتر خانواده‌ها تلاش می‌کنند آن بخش‌ها را ترک کنند اما نمی‌توانند چون وسایط نقلیه نمی یابند یا اینکه توان مالی آن را ندارند.

آی سی آر سی و جمعیت همکار آن، یعنی هلال احمر افغانی تا حد امکان سعی میکنند مجروحین و اجساد کشته شدگان ناشی از منازعه را انتقال بدهند. 

تنها در ماه جولای (جوزا تا ۹ ثور)، آی سی آر سی با ۱۳ هزار تن مجروح جنگی در سراسر کشور کمک کرده است.  

این نهاد می گوید که این تعداد به علت افزایش جنگ‌ها در بخش‌های پر نفوس کشور افزایش یابد.

رییس آی سی آر سی در افغانستان گفت: «مراکز مراقبت‌های صحی، کارمندان صحی و امبولانس‌ها باید به هر قیمتی مصوون باشند. ما همچنان از همه طرفهای درگیر میخواهیم به سازمان های بشری مانند آی سی آر سی و جمعیت هلال احمر افغانی اجازه دهند تا مجروحین را بصورت مصوون انتقال و به مردم نیازمند کمک های عاجل بشری را فراهم نمایند.»

تداوی بیش از ۴ هزار زخمی در ۱۰ روز در مراکز صحی صلیب سرخ در کشور

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان می‌گوید که مرکزهای صحی، کارمندان صحی و امبولانس‌ها باید به هر قیمتی مصوون باشند.

Thumbnail

کمیته بین المللی صلیب سرخ یا آی سی آر سی در یک خبرنامه می گوید که از اول اگست (۱۰ اسد)، ۴۰۴۲ تن مجروح جنگ در ۱۵ مرکز صحی  تداوی شده اند.

این نهاد می‌گوید که همزمان با افزایش نبردها در مرکزها و اطراف شهرهای کندز، لشکرگاه، کندهار و دیگر شهرهای افغانستان شدت یافته است، صدها هزار تن در معرض خطر قرار دارند. 

کمیته بین المللی صلیب سرخ از طرفین درگیر خواستار خویشتنداری فوری، حمایت از افراد ملکی و حفاظت از زیر بناهای حیاتی مانند شفاخانه ها در برابر حملات و خسارات جانبی ناشی از منازعه در ساحات پر جمعیت شده است.

ایلوا فیلیون، رییس نمایندگی مرکزی آی سی آر سی در افغانستان، در این باره گفت: «ما گواه تخریب خانه‌ها، در معرض خطر قرار گرفتن کارمندان صحی و مریضان، خسارمند شدن شفاخانه ها و همچنان زیر بناهای آب و برق هستیم.»

او افزود: «به کار گیری از سلاح‌های منفجره در شهرها تأثیرات شدید و بدون تفکیک فراتر از اهداف شان بر غیرنظامیان دارد. مرمی‌های هاوان و موشک‌ها بدون تفکیک به خانه‌های غیرنظامیان برخورد می‌کنند. بسیاری از خانواده‌ها چاره یی جز فرار برای یافتن مکان امن ندارند. این وضعیت باید خاتمه یابد.»

در خبرنامه این نهاد آمده است که درگیری‌های کوچه به کوچه در شهرهای کندز، لشکرگاه و دیگر شهرها در چند روز اخیر باعث جراحت تعداد کثیر افراد ملکی گردیده است، در حالیکه مراکز صحی به دلیل آسیب و نبود کارمندان صحی به شدت تحت فشار قرار دارند. 

به گفتۀ این نهاد، برق در چندین شهری که منازعه در آن ها جریان دارد قطع بوده و شبکه آبرسانی در برخی از نقاط به سختی کار می‌کنند. 

این نهاد می گوید که بیشترشهرهای بزرگ قطع بوده و سیستم آبرسانی به سختی در بعضی جاها کار می‌کند. 

به گفتۀ این نهاد، بیشتر خانواده‌ها تلاش می‌کنند آن بخش‌ها را ترک کنند اما نمی‌توانند چون وسایط نقلیه نمی یابند یا اینکه توان مالی آن را ندارند.

آی سی آر سی و جمعیت همکار آن، یعنی هلال احمر افغانی تا حد امکان سعی میکنند مجروحین و اجساد کشته شدگان ناشی از منازعه را انتقال بدهند. 

تنها در ماه جولای (جوزا تا ۹ ثور)، آی سی آر سی با ۱۳ هزار تن مجروح جنگی در سراسر کشور کمک کرده است.  

این نهاد می گوید که این تعداد به علت افزایش جنگ‌ها در بخش‌های پر نفوس کشور افزایش یابد.

رییس آی سی آر سی در افغانستان گفت: «مراکز مراقبت‌های صحی، کارمندان صحی و امبولانس‌ها باید به هر قیمتی مصوون باشند. ما همچنان از همه طرفهای درگیر میخواهیم به سازمان های بشری مانند آی سی آر سی و جمعیت هلال احمر افغانی اجازه دهند تا مجروحین را بصورت مصوون انتقال و به مردم نیازمند کمک های عاجل بشری را فراهم نمایند.»

هم‌رسانی کنید