Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نبردهای سنگین در سه شهر ولایت‌های جنوبی ادامه دارند

نبردهای سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت‌های کندهار، هلمند و ارزگان ادامه دارند.

طالبان ناوقت دیروز ادارۀ زندان مرکزی کندهار را در حوزه هفتم کندهار گرفتند و ادعا کردند که یک هزارو نه صد زندانی را رها کرده‌اند.

جنگ به حومه‌های شهر کندهار رسیده است و باشنده‌گان این شهر از افزایش جنگ نگران اند.
صدیق الله، یکی از باشنده‌گان کندهار گفت: «یک شب وحشت ناک بود. کودکان ما که جنگ را در تلویزیون دیده بودند، دیشب از نزدیک دیدند.»

از ساختمان فرماندهی پولیس هلمند هم نیروهای امنیتی عقب نشینی کرده‌اند و به‌علت جنگ در حوزۀ اول امنیتی بیشتر ساختمان‌های تجاری ویران شده‌اند.

عطا الله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند اظهار داشت: «شب گذشته فرماندهی پولیس ولایت هلمند هم بدست طالبان افتاد.»

در همین حال از دو روز به این سو در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان هم از حمله‌های بزرگ طالبان خبر می‌رسد و این گروه خود را به شهر رسانده‌اند.

محمد قسیم، باشندۀ ترینکوت اظهار داشت: «وضعیت ترینکوت بسیار خراب است. مخالفان مسلح آمده اند داخل شهر.»

در ولایت‌های جنوبی کندهار، هلمند و ارزگان تنها دو ولسوالی به دست نیروهای دولتی اند و حتی در مرکزهای این ولایت‌ها نیز طالبان جنگ شدیدی را راه انداخته‌اند.

نبردهای سنگین در سه شهر ولایت‌های جنوبی ادامه دارند

از ساختمان فرماندهی پولیس هلمند هم نیروهای امنیتی عقب نشینی کرده‌اند و به‌علت جنگ در حوزۀ اول امنیتی بیشتر ساختمان‌های تجاری ویران شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نبردهای سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت‌های کندهار، هلمند و ارزگان ادامه دارند.

طالبان ناوقت دیروز ادارۀ زندان مرکزی کندهار را در حوزه هفتم کندهار گرفتند و ادعا کردند که یک هزارو نه صد زندانی را رها کرده‌اند.

جنگ به حومه‌های شهر کندهار رسیده است و باشنده‌گان این شهر از افزایش جنگ نگران اند.
صدیق الله، یکی از باشنده‌گان کندهار گفت: «یک شب وحشت ناک بود. کودکان ما که جنگ را در تلویزیون دیده بودند، دیشب از نزدیک دیدند.»

از ساختمان فرماندهی پولیس هلمند هم نیروهای امنیتی عقب نشینی کرده‌اند و به‌علت جنگ در حوزۀ اول امنیتی بیشتر ساختمان‌های تجاری ویران شده‌اند.

عطا الله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند اظهار داشت: «شب گذشته فرماندهی پولیس ولایت هلمند هم بدست طالبان افتاد.»

در همین حال از دو روز به این سو در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان هم از حمله‌های بزرگ طالبان خبر می‌رسد و این گروه خود را به شهر رسانده‌اند.

محمد قسیم، باشندۀ ترینکوت اظهار داشت: «وضعیت ترینکوت بسیار خراب است. مخالفان مسلح آمده اند داخل شهر.»

در ولایت‌های جنوبی کندهار، هلمند و ارزگان تنها دو ولسوالی به دست نیروهای دولتی اند و حتی در مرکزهای این ولایت‌ها نیز طالبان جنگ شدیدی را راه انداخته‌اند.

هم‌رسانی کنید