Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گفتگوی غنی با مقام‌های امریکایی در باره اوضاع کنونی کشور

ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهور غنی شام روز پنج‌شنبه (۲۱ اسد) با وزیران دفاع و خارجه ایالات متحده امریکا گفت‌وگوی تیلفونی کرده و در باره اوضاع کنونی کشور و کاهش خشونت ها بحث نموده است.

در همین حال، وزارت دفاع امریکا می گوید که این تماس تلفونی برای اطمینان از هماهنگی نزدیک در آینده بوده است.

جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا ابراز داشت: "وزیر دفاع آستین و وزیر خارجه بلینکن صبح امروز با رییس جمهور غنی تماس تیلفونی داشتند. این بحث ها با متحدان و همکاران ما ادامه خواهند یافت تا از هماهنگی نزدیک در آینده اطمینان داشته باشیم."

در این اوضاع، رییس جمهور غنی به روز پنج‌شنبه در یک سخنرانی میان شماری از جوانان در ریاست جمهوری گفت که پروسه صلح باعث نفاق و تفرقه میان مردم شد.

رییس جمهور غنی اظهار کرد: "پروسه یی به نام "صلح" در میان مردم ما نفاق آورد. آمدند پروسه را اختطاف کردند. بدون آماده‌گی، بدون درک تاریخ ما، بدون درک شرایط بین المللی امروز بیا این کار را کو، او کار ره کو، رییس رییس جمهور افغانستان مانع است.... سیاستمداران افغانستان را وادار ساختند تا مثل مودل ها خود را به نمایش بگذارند که صبا کی رییس جمهور می‌شود."

رییس جمهور غنی می گوید که تعیین جانشین او، حق مردم است.

"مردم افغانستان هر روزی بخواهن جانشین من را تعین کنند، به سر چشم. اما ما این حق را برای کس دیگر نمی دهیم که زعیم ملی افغانستان را تعیین بکنند."

شهروندان کشور با اشاره به دیدار های اخیر رییس جمهور و نشست های او در ریاست جمهوری از مدیریت اوضاع کنونی انتقاد می کنند.

حکمت الله، یکی از باشنده‌گان کلبل گفت: "نشست باید بکنند و ما باید بفهمیم که آینده ما چی است. فعلا آینده یی را نمی بینیم."

محمد عطایی، یکی دیگر از باشنده‌گان شهر کابل ابراز داشت: "خواست ما از حکومت این است که به زود ترین فرصت مشکلات را حل بکند، حتی به هر قیمتی که می‌شود."

در کنار مردم، برخی از سیاست گران نیز، از آن چی که نبود برنامه برای مدیریت اوضاع می دانند انتقاد داردند.

احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رییس جمهور گفت: "تا چه وقت ما منتظر این باشیم که رییس جمهور چه وقت یک پالیسی امنیتی می‌گیرد. همین اعتماد ما سر این آدم سبب شد که ما به این حال و روز برسیم."

اما ریاست جمهوری می گوید که قرار است آقای غنی به زودی برای مردم سخنرانی کند.

انتقاد ها از نبود طرح امنیتی برای مدیریت اوضاع کنونی در حالی مطرح می شود که بخش های بزرگی از هفده ولایت به دست طالبان افتاده اند.

گفتگوی غنی با مقام‌های امریکایی در باره اوضاع کنونی کشور

وزارت دفاع امریکا می گوید که این تماس تلفونی برای اطمینان از هماهنگی نزدیک در آینده بوده است.

Thumbnail

ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهور غنی شام روز پنج‌شنبه (۲۱ اسد) با وزیران دفاع و خارجه ایالات متحده امریکا گفت‌وگوی تیلفونی کرده و در باره اوضاع کنونی کشور و کاهش خشونت ها بحث نموده است.

در همین حال، وزارت دفاع امریکا می گوید که این تماس تلفونی برای اطمینان از هماهنگی نزدیک در آینده بوده است.

جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا ابراز داشت: "وزیر دفاع آستین و وزیر خارجه بلینکن صبح امروز با رییس جمهور غنی تماس تیلفونی داشتند. این بحث ها با متحدان و همکاران ما ادامه خواهند یافت تا از هماهنگی نزدیک در آینده اطمینان داشته باشیم."

در این اوضاع، رییس جمهور غنی به روز پنج‌شنبه در یک سخنرانی میان شماری از جوانان در ریاست جمهوری گفت که پروسه صلح باعث نفاق و تفرقه میان مردم شد.

رییس جمهور غنی اظهار کرد: "پروسه یی به نام "صلح" در میان مردم ما نفاق آورد. آمدند پروسه را اختطاف کردند. بدون آماده‌گی، بدون درک تاریخ ما، بدون درک شرایط بین المللی امروز بیا این کار را کو، او کار ره کو، رییس رییس جمهور افغانستان مانع است.... سیاستمداران افغانستان را وادار ساختند تا مثل مودل ها خود را به نمایش بگذارند که صبا کی رییس جمهور می‌شود."

رییس جمهور غنی می گوید که تعیین جانشین او، حق مردم است.

"مردم افغانستان هر روزی بخواهن جانشین من را تعین کنند، به سر چشم. اما ما این حق را برای کس دیگر نمی دهیم که زعیم ملی افغانستان را تعیین بکنند."

شهروندان کشور با اشاره به دیدار های اخیر رییس جمهور و نشست های او در ریاست جمهوری از مدیریت اوضاع کنونی انتقاد می کنند.

حکمت الله، یکی از باشنده‌گان کلبل گفت: "نشست باید بکنند و ما باید بفهمیم که آینده ما چی است. فعلا آینده یی را نمی بینیم."

محمد عطایی، یکی دیگر از باشنده‌گان شهر کابل ابراز داشت: "خواست ما از حکومت این است که به زود ترین فرصت مشکلات را حل بکند، حتی به هر قیمتی که می‌شود."

در کنار مردم، برخی از سیاست گران نیز، از آن چی که نبود برنامه برای مدیریت اوضاع می دانند انتقاد داردند.

احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رییس جمهور گفت: "تا چه وقت ما منتظر این باشیم که رییس جمهور چه وقت یک پالیسی امنیتی می‌گیرد. همین اعتماد ما سر این آدم سبب شد که ما به این حال و روز برسیم."

اما ریاست جمهوری می گوید که قرار است آقای غنی به زودی برای مردم سخنرانی کند.

انتقاد ها از نبود طرح امنیتی برای مدیریت اوضاع کنونی در حالی مطرح می شود که بخش های بزرگی از هفده ولایت به دست طالبان افتاده اند.

هم‌رسانی کنید