تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سخن‌گوی طالبان: رهبران طالبان برای ایجاد حکومت همه‌شمول می‌کوشند

در پایان دومین‌روز حاکمیت طالبان در کابل، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان که چهره‌اش را تاکنون به مردم نشان نداده بود، در مرکز رسانه‌های حکومت در یک نشست خبری حاضر شد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

او گفت که رهبران طالبان برای ایجاد یک حکومت ‘همه‌شمول’ با مشارکت تمامی افغانان می‌کوشند.

مجاهد تاکید کرد که طالبان عفو عمومی اعلام کرده‌اند و  در پی انتقام‌گیری نیستند، از همین رو امنیت تمامی شهروندان به‌شمول کارمندان دولت، نهادهای خارجی، کارمندان نهادهای خارجی در سرتاسر کشور تامین خواهد بود و مردم به‌شمول زنان و خبرنگاران نباید نگران اوضاع باشند.

مجاهد هم‌چنین گفت که کشت کوکنار در افغانستان به صفر خواهد رسید.

ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که پیش از داخل شدن طالبان به شهر کابل هرج و مرج ایجاد شد و عامل آن حکومت پیشین است.

هرچند نگرانی‌ها درباره چگونگی حکومت آینده وجود دارد؛ اما سخنگوی طالبان گفت که حقوق و چگونگی کار زنان، خبرنگاران، روابط حکومت با جهان بربنیاد اصول اسلامی خواهد بود و نباید جامعه جهانی و مردم در این باره نگرانی داشته باشند.

سخنگوی طالبان تاکید کرد که رسانه‌ها، مستقل و فعال می‌مانند؛ اما باید با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، بی طرفی و حافظ منافع ملی باشند.

سخن‌گوی طالبان از جامعهٔ جهانی خواست تا در فراهم آوری کشت بدیل، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر با افغانستان کمک کند.

طالبان دو روز پیش کابل را تصرف کردند. ۳۲ ولایت دیگر پیش از کابل بدست این گر‌وه افتادند؛ اما پنجشیر را تاکنون نتوانسته‌اند تصرف کنند.

سخن‌گوی طالبان: رهبران طالبان برای ایجاد حکومت همه‌شمول می‌کوشند

سخنگوی طالبان تاکید کرد که رسانه‌ها، مستقل و فعال می‌مانند؛ اما باید با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، بی طرفی و حافظ منافع ملی باشند.

Thumbnail

در پایان دومین‌روز حاکمیت طالبان در کابل، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان که چهره‌اش را تاکنون به مردم نشان نداده بود، در مرکز رسانه‌های حکومت در یک نشست خبری حاضر شد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

او گفت که رهبران طالبان برای ایجاد یک حکومت ‘همه‌شمول’ با مشارکت تمامی افغانان می‌کوشند.

مجاهد تاکید کرد که طالبان عفو عمومی اعلام کرده‌اند و  در پی انتقام‌گیری نیستند، از همین رو امنیت تمامی شهروندان به‌شمول کارمندان دولت، نهادهای خارجی، کارمندان نهادهای خارجی در سرتاسر کشور تامین خواهد بود و مردم به‌شمول زنان و خبرنگاران نباید نگران اوضاع باشند.

مجاهد هم‌چنین گفت که کشت کوکنار در افغانستان به صفر خواهد رسید.

ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که پیش از داخل شدن طالبان به شهر کابل هرج و مرج ایجاد شد و عامل آن حکومت پیشین است.

هرچند نگرانی‌ها درباره چگونگی حکومت آینده وجود دارد؛ اما سخنگوی طالبان گفت که حقوق و چگونگی کار زنان، خبرنگاران، روابط حکومت با جهان بربنیاد اصول اسلامی خواهد بود و نباید جامعه جهانی و مردم در این باره نگرانی داشته باشند.

سخنگوی طالبان تاکید کرد که رسانه‌ها، مستقل و فعال می‌مانند؛ اما باید با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، بی طرفی و حافظ منافع ملی باشند.

سخن‌گوی طالبان از جامعهٔ جهانی خواست تا در فراهم آوری کشت بدیل، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر با افغانستان کمک کند.

طالبان دو روز پیش کابل را تصرف کردند. ۳۲ ولایت دیگر پیش از کابل بدست این گر‌وه افتادند؛ اما پنجشیر را تاکنون نتوانسته‌اند تصرف کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره