Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سخنگوی ا.ا: اگر کسی از امیر یا وزیر انتقاد می‌کند، از نزدیک مطرح سازد

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، روز یک‌شنبه در همایشی می‌گوید که اگر کسی از امیر، وزیر، رییس و یا معین انتقاد داشته باشد، انتقاداش را باید از نزدیک مطرح بسازد.

آقای مجاهد در همایش دینی و علمی استادان دانشگاه‌های مرکزی، می‌افزاید که اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی همین گونه است.

سخنگوی امارت اسلامی گفته است: «اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی این است که اگر کسی بالای امیر، یک مسوول، یک وزیر، یک معین و رییس انتقاد داشته باشد، بهتر است که اخلاق اسلامی ایجاب می‌کند که عزت شان را حفظ کند و طرف محفوظ و محرم برایش نزدیک شده و انتقادات خود برایش مطرح کند.»

همزمان با این، معین مالی و اداری وزارت عدلیه می‌گوید اگر کسی در امارت اسلامی در برابر نظام حرکت کند، قابل برداشت نیست.                                                           

عبدالغنی فایق، معین مالی و اداری وزارت عدلیه، گفت: «اگر آمر است مامور است هر کسی است که در چوکات وزارت یا امارت اسلامی باشد و بر ضد امارت حرکت بکند، قابل برداشت نیست.»

در سوی دیگر، معین وزارت امور داخله در خوست می‌گوید که هدف از سخنان دیروز سرپرست وزارت داخله این بود که نمی‌خواهد فکر خود را بالای مردم تحمیل کند.

محمد نبی عمری، معین وزارت امور داخله، گفته است: «خلیفه صاحب، دیروز گفته بود که ما نمی‌خواهیم فکر خود را بالای مردم و ملت خود تحمیل کنیم.»

این در حالی‌ست که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، روز شنبه در مراسم دستاربندی حافظان قرآن کریم در ولایت خوست، از اوضاع کنونی کشور انتقاد کرد و فراهم کردن سهولت‌ها را برای شهروندان کشور مهم خواند.

سخنگوی ا.ا: اگر کسی از امیر یا وزیر انتقاد می‌کند، از نزدیک مطرح سازد

آقای مجاهد در همایش دینی و علمی استادان دانشگاه‌های مرکزی، می‌افزاید که اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی همین گونه است.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، روز یک‌شنبه در همایشی می‌گوید که اگر کسی از امیر، وزیر، رییس و یا معین انتقاد داشته باشد، انتقاداش را باید از نزدیک مطرح بسازد.

آقای مجاهد در همایش دینی و علمی استادان دانشگاه‌های مرکزی، می‌افزاید که اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی همین گونه است.

سخنگوی امارت اسلامی گفته است: «اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی این است که اگر کسی بالای امیر، یک مسوول، یک وزیر، یک معین و رییس انتقاد داشته باشد، بهتر است که اخلاق اسلامی ایجاب می‌کند که عزت شان را حفظ کند و طرف محفوظ و محرم برایش نزدیک شده و انتقادات خود برایش مطرح کند.»

همزمان با این، معین مالی و اداری وزارت عدلیه می‌گوید اگر کسی در امارت اسلامی در برابر نظام حرکت کند، قابل برداشت نیست.                                                           

عبدالغنی فایق، معین مالی و اداری وزارت عدلیه، گفت: «اگر آمر است مامور است هر کسی است که در چوکات وزارت یا امارت اسلامی باشد و بر ضد امارت حرکت بکند، قابل برداشت نیست.»

در سوی دیگر، معین وزارت امور داخله در خوست می‌گوید که هدف از سخنان دیروز سرپرست وزارت داخله این بود که نمی‌خواهد فکر خود را بالای مردم تحمیل کند.

محمد نبی عمری، معین وزارت امور داخله، گفته است: «خلیفه صاحب، دیروز گفته بود که ما نمی‌خواهیم فکر خود را بالای مردم و ملت خود تحمیل کنیم.»

این در حالی‌ست که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، روز شنبه در مراسم دستاربندی حافظان قرآن کریم در ولایت خوست، از اوضاع کنونی کشور انتقاد کرد و فراهم کردن سهولت‌ها را برای شهروندان کشور مهم خواند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره