Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گوینده تلویزیون ملی: به من اجازه نداد به کارم ادامه دهم

شبنم خان دروان، گویندۀ خبر تلویزیون ملی می‌گوید که پس از تصرف کابل از سوی طالبان، به او اجازه داد نشد که به کارش برگردد.

او می‌گوید که روز گذشته طالبان پس از آن مانع رفتنش به دفتر شد که می‌خواست به تلویزیون برود و به کارش ادامه دهد.

 شبنم گفت: «می‌‎خواستم که به وطیفه خود برگردم و شهامت خود را از دست ندهم؛ ولی بدبختانه که به مه اجازه داده نشد. درحالی که مه کارت نیز با خود داشتم اما به من گفته شد که تو نمی‌توانی به کار بروی چرا که نظام تغییر کرده‌است.»

خدیجه، خبرنگار تلویزیون ملی با تأیید این رویداد می‌گوید که او با شماری از دیگر خبرنگاران به دفتر رفتند و می‌خواستند با مسؤول جدید این تلویزیون درباره کار شان گفت‌وگو کنند؛ اما به شنبم اجاره داخل شدن به دفتر داده نشد.

خدیجه افزود: «دفتر رفتیم به ما اجازده داده شد؛ اما بعدش که همکاران دیگر ما آمدند به آن‌ها اجازه داده نشد. ما با همان رییس ما که از سوی طالبان تعیین شده‌است گپ زدیم به‌خاطر این‌‎که چه زمانی باید کار خود را آغاز کنیم.»

خدیجه می‌گوید هرچند روشن نیست که چه زمانی به کارشان بر می‌گردند، اما می‌افزاید که طالبان به آنان گفته اند که درباره کار آنان تصمیم گرفته خواهد شد: «تغییرات در نشرات آمده‌است. برنامه‌هایی را که خود شان می‌خواهند به نشر می‌رسانند. برنامه‌های قبلی نیست. گوینده خبر زن نیست و حتا خبرنگار زن هم نیست.»

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته‌اند.

خبرنگاران به ویژه زنان از طالبان می‌خواهند که به آنان اجازه داده شود تا بدون کدام محدودیت کار کنند.

گوینده تلویزیون ملی: به من اجازه نداد به کارم ادامه دهم

خبرنگاران به ویژه زنان از طالبان می‌خواهند که به آنان اجازه داده شود تا بدون کدام محدودیت کار کنند.

تصویر بندانگشتی

شبنم خان دروان، گویندۀ خبر تلویزیون ملی می‌گوید که پس از تصرف کابل از سوی طالبان، به او اجازه داد نشد که به کارش برگردد.

او می‌گوید که روز گذشته طالبان پس از آن مانع رفتنش به دفتر شد که می‌خواست به تلویزیون برود و به کارش ادامه دهد.

 شبنم گفت: «می‌‎خواستم که به وطیفه خود برگردم و شهامت خود را از دست ندهم؛ ولی بدبختانه که به مه اجازه داده نشد. درحالی که مه کارت نیز با خود داشتم اما به من گفته شد که تو نمی‌توانی به کار بروی چرا که نظام تغییر کرده‌است.»

خدیجه، خبرنگار تلویزیون ملی با تأیید این رویداد می‌گوید که او با شماری از دیگر خبرنگاران به دفتر رفتند و می‌خواستند با مسؤول جدید این تلویزیون درباره کار شان گفت‌وگو کنند؛ اما به شنبم اجاره داخل شدن به دفتر داده نشد.

خدیجه افزود: «دفتر رفتیم به ما اجازده داده شد؛ اما بعدش که همکاران دیگر ما آمدند به آن‌ها اجازه داده نشد. ما با همان رییس ما که از سوی طالبان تعیین شده‌است گپ زدیم به‌خاطر این‌‎که چه زمانی باید کار خود را آغاز کنیم.»

خدیجه می‌گوید هرچند روشن نیست که چه زمانی به کارشان بر می‌گردند، اما می‌افزاید که طالبان به آنان گفته اند که درباره کار آنان تصمیم گرفته خواهد شد: «تغییرات در نشرات آمده‌است. برنامه‌هایی را که خود شان می‌خواهند به نشر می‌رسانند. برنامه‌های قبلی نیست. گوینده خبر زن نیست و حتا خبرنگار زن هم نیست.»

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته‌اند.

خبرنگاران به ویژه زنان از طالبان می‌خواهند که به آنان اجازه داده شود تا بدون کدام محدودیت کار کنند.

هم‌رسانی کنید