Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض زنان در واکنش به حذف وزارت امور زنان

بانوان معترض به‌ خاطر آنچه که تلاش برای احقاق حقوق‌شان می‌گویند، دست به راهپیمایی زدند و خواست تازه‌ی این معترضان، فعال‌شدن دوباره‌ی وزارت امور زنان و باز شدن مکتب‌ها به‌روی دانش‌آموزان دختر اند.

شماری از مدافعان حقوق زنان و فعالان مدنی روز یک‌شنبه در واکنش به حذف وزارت امور زنان از ترکیب کابینه‌ی سرپرست و واگذاری مقر آن به وزارت امر به معروف و نهی از منکر، منع شدن خانم‌ها از رفتن به وظایف و مسدود ماندن مکاتب دختران، اعتراض کردند.

اعتراض کننده‌گان در شهرنو کابل، از کابینه‌ی سرپرست می‌خواهند که وزارت امور زنان را دوباره فعال سازد و مکاتب دخترانه نیز بازگشایی شود.

لیدا، یک فعال مدنی، گفت: «وزارت زنان نباید حذف شود، چون این هویت زنان افغانستان است. حذف این وزارت به معنی حذف زنان از جامعه است.»

دیبا، یک فعال فعال حقوق زن، گفت: «وزارت امر به معروف نباید به جای وزارت امور زنان جاگزین می‌شد. باید به جای دیگر انتقال کند.»

این بانوان تاکید می‌ورزند که بیشتر زنان که از کار کردن منع شده اند، مسوولیت سرپرستی یک خانواده را به عهده دارند. حسینا سروری، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، گفت: «بسیاری از زنان استند که خودشان سرپرست خانواده استند. دیگر چاره ندارند. اگر کار نکنند، چی کنند؟»

از سویی هم، حزب موج تحول در نشستی می‌گوید که اگر طالبان به زنان در تشکیل حکومت حق مشارکت سیاسی را ندهد، به گونه‌ی گسترده دست به اعتراض‌های مدنی خواهند زد.

موج تحول امروز نشستی را در واکنش به آنچه که حذف زنان از جامعه گفته می‌شود، برگزار کرد.

فوزیه کوفی، رییس این حزب که در قطر است به گونه‌ی مجازی در این نشست اشتراک کرد و تاکید نمود که در روزهای آینده برای دادخواهی از حقوق زنان به افغانستان می‌آید.

فوزیه کوفی گفت: «دیده می‌شود که طالبان با گذشت هر روز، زنان را از جامعه دور می‌کنند. معلوم می‌شود که طالبان هنوزهم با همان فکر و اندیشه چندین سال پیش است و تغییر نکردند.»

این در حالی‌ست که به تازه‌گی وزارت معارف در یک اعلامیه‌ی از معلمین و متعلمین مکاتب ذکور خواسته است که به درس‌های شان برگردند. اما دراین اعلامیه به آغاز دروس در مکاتب دخترانه هیچ اشاره نشده است و این امر موجب نگرانی گسترده در خانواده‌ها و در جامعه گردیده است.

اعتراض زنان در واکنش به حذف وزارت امور زنان

اعتراض کننده‌گان در شهرنو کابل، از کابینه‌ی سرپرست می‌خواهند که وزارت امور زنان را دوباره فعال سازد و مکاتب دخترانه نیز بازگشایی شود.

Thumbnail

بانوان معترض به‌ خاطر آنچه که تلاش برای احقاق حقوق‌شان می‌گویند، دست به راهپیمایی زدند و خواست تازه‌ی این معترضان، فعال‌شدن دوباره‌ی وزارت امور زنان و باز شدن مکتب‌ها به‌روی دانش‌آموزان دختر اند.

شماری از مدافعان حقوق زنان و فعالان مدنی روز یک‌شنبه در واکنش به حذف وزارت امور زنان از ترکیب کابینه‌ی سرپرست و واگذاری مقر آن به وزارت امر به معروف و نهی از منکر، منع شدن خانم‌ها از رفتن به وظایف و مسدود ماندن مکاتب دختران، اعتراض کردند.

اعتراض کننده‌گان در شهرنو کابل، از کابینه‌ی سرپرست می‌خواهند که وزارت امور زنان را دوباره فعال سازد و مکاتب دخترانه نیز بازگشایی شود.

لیدا، یک فعال مدنی، گفت: «وزارت زنان نباید حذف شود، چون این هویت زنان افغانستان است. حذف این وزارت به معنی حذف زنان از جامعه است.»

دیبا، یک فعال فعال حقوق زن، گفت: «وزارت امر به معروف نباید به جای وزارت امور زنان جاگزین می‌شد. باید به جای دیگر انتقال کند.»

این بانوان تاکید می‌ورزند که بیشتر زنان که از کار کردن منع شده اند، مسوولیت سرپرستی یک خانواده را به عهده دارند. حسینا سروری، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، گفت: «بسیاری از زنان استند که خودشان سرپرست خانواده استند. دیگر چاره ندارند. اگر کار نکنند، چی کنند؟»

از سویی هم، حزب موج تحول در نشستی می‌گوید که اگر طالبان به زنان در تشکیل حکومت حق مشارکت سیاسی را ندهد، به گونه‌ی گسترده دست به اعتراض‌های مدنی خواهند زد.

موج تحول امروز نشستی را در واکنش به آنچه که حذف زنان از جامعه گفته می‌شود، برگزار کرد.

فوزیه کوفی، رییس این حزب که در قطر است به گونه‌ی مجازی در این نشست اشتراک کرد و تاکید نمود که در روزهای آینده برای دادخواهی از حقوق زنان به افغانستان می‌آید.

فوزیه کوفی گفت: «دیده می‌شود که طالبان با گذشت هر روز، زنان را از جامعه دور می‌کنند. معلوم می‌شود که طالبان هنوزهم با همان فکر و اندیشه چندین سال پیش است و تغییر نکردند.»

این در حالی‌ست که به تازه‌گی وزارت معارف در یک اعلامیه‌ی از معلمین و متعلمین مکاتب ذکور خواسته است که به درس‌های شان برگردند. اما دراین اعلامیه به آغاز دروس در مکاتب دخترانه هیچ اشاره نشده است و این امر موجب نگرانی گسترده در خانواده‌ها و در جامعه گردیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره