Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قربانیان حمله کندهار به گونه دسته جمعی به خاک سپرده شدند

قربانیان حمله روز جمعه بر مسجد امام بارگاه فاطمیه در شهر کندهار، امروز به گونه گروهی به خاک سپرده شدند.

خانواده‌های قربانیان از حکومت می‌خواهند که جلو این گونه حملات را بگیرد.

شمار قربانیان این حمله به نزدیک به ۵۰ تن رسیده است و ۹۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

روز گذشته سه انفجار پی‌هم در مسجد امام بارگاه فاطمیه در شهر کندهار هنگامی رخ داد که ده‌ها تن در این مسجد حضور داشتند.

این نخستین حمله بر اهل تشیع در کندهار است که گروه داعش مسولیت آن را پذیرفته است.

پس از این رویداد، برخی از باشنده‌گان سنی مذهب کندهار برای اهدای خون به قربانیان این رویداد به بیمارستان‌ها رفتند.

آنان می‌گویند که هیچ گروهی نمی‌تواند در میان مذاهب افغانستان تفرقه ایجاد کند.

از سویی هم، فرماندهی امنیه کندهار می‌گوید که در تلاش دستگیری عاملان این رویداد استند.

گواهان رویداد می‌گویند که چهار تن از مهاجمان نخست بر محافظین این مسجد گلوله باری کردند که یک تن از مهاجمان در حمله متقابل از پا در آورده شده و سه تن دیگر آنان به داخل مسجد یورش برده و مواد انفجاری شان را در سه بخش این مسجد انفجار دادند.

قربانیان حمله کندهار به گونه دسته جمعی به خاک سپرده شدند

شمار قربانیان این حمله به نزدیک به ۵۰ تن رسیده است و ۹۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

تصویر بندانگشتی

قربانیان حمله روز جمعه بر مسجد امام بارگاه فاطمیه در شهر کندهار، امروز به گونه گروهی به خاک سپرده شدند.

خانواده‌های قربانیان از حکومت می‌خواهند که جلو این گونه حملات را بگیرد.

شمار قربانیان این حمله به نزدیک به ۵۰ تن رسیده است و ۹۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

روز گذشته سه انفجار پی‌هم در مسجد امام بارگاه فاطمیه در شهر کندهار هنگامی رخ داد که ده‌ها تن در این مسجد حضور داشتند.

این نخستین حمله بر اهل تشیع در کندهار است که گروه داعش مسولیت آن را پذیرفته است.

پس از این رویداد، برخی از باشنده‌گان سنی مذهب کندهار برای اهدای خون به قربانیان این رویداد به بیمارستان‌ها رفتند.

آنان می‌گویند که هیچ گروهی نمی‌تواند در میان مذاهب افغانستان تفرقه ایجاد کند.

از سویی هم، فرماندهی امنیه کندهار می‌گوید که در تلاش دستگیری عاملان این رویداد استند.

گواهان رویداد می‌گویند که چهار تن از مهاجمان نخست بر محافظین این مسجد گلوله باری کردند که یک تن از مهاجمان در حمله متقابل از پا در آورده شده و سه تن دیگر آنان به داخل مسجد یورش برده و مواد انفجاری شان را در سه بخش این مسجد انفجار دادند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره