Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست مسکو درباره افغانستان؛ روسیه بر ایجاد حکومت‌فراگیر تأکید کرد

نشست مسکو امروز با حضور بیش از ده کشور جهان به شمول چین، ایران، هند و پاکستان بر گزار شد و شرکت کننده‌گان مسایل افغانستان را به بحث گرفتند.

ایالات متحده در این نشست شرکت نکرد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اوضاع افغانستان را بحرانی خواند و از کشورهای جهان خواست که با حکومت تازه افغانستان تعامل کنند.

لاوروف گفت: «به رسمیت شناخته نشدن مقام‌های تازه در کابل از سوی جامعه جهانی و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و بشری نشان دهنده این است که اوضاع در افغانستان با بی‌ثباتی روبرو است و از این فرصت داعش و القاعده استفاده می‌کنند.»

لاوروف همچنان بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان تأکید کرد و افزود رسیدن به ثبات در افغانستان نیازمند یک حکومت فراگیر می‌باشد.

لاوروف گفت: «رسیدن به ثبات در افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت واقعی همه شمول دارد که انعکاس دهنده منافع همه اقشار جامعه باشد.»

در این نشست از افغانستان یک هیأت دوازده نفری به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا شرکت کرده است.

آقای حنفی در سخنانش از جامعه جهانی خواست که حکومت تازه افغانستان را به رسمیت بشناسد. او همچنان از ایالات متحده خواست که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد سازد.

آقای حنفی گفت: «ما نیاز به کمک‌های نظامی نداریم، بلکه ما نیاز به پشتیبانی از بازسازی و صلح در افغانستان داریم.»

آقای حنفی افزود که حکومت کنونی افغانستان فراگیر است. حنفی گفت: «حکومت کنونی افغانستان اکنون نیز فرا گیر است. شما می‌دانید که اکنون نزدیک به پنجصد هزار تن از کارمندان دولتی با ما کار می‌کنند و تمامی آنان کارمندان پیشین استند.»

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نیز گفت که به رسمیت شناخته نشدن حکومت تازه مشکلات مردم افغانستان را بیشتر می‌سازد.

کابلوف گفت: «با به رسمیت نشناختن مقام‌های تازه در افغانستان، جامعه جهانی در واقع مردم افغانستان را مجازات می‌کند. ما در خصوص جرایم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، تامین امنیت و اطمینان به کشورهای همسایه افغانستان صحبت کردیم و مقام‌های افغانستان نیز در این باره اطمینان دادند.»

هرچند وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در این نشست مسایل به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی مطرح نخواهد شد، اما باورها بر این است که نشست مسکو روزنه‌ی شناخت حکومت تازه افغانستان به جهان خواهد شد.

معین سمکنی، رییس حزب حق و عدالت، گفت: «این دید و بازدید برای افغانستان اکنون خیلی مهم است چون این نشست با وجود اهمیت زیاد برای افغانستان، برای شناخت حکومت تازه یک فرصت است.»

وزرات خارجه روسیه گفته است که مسکو، بیجنگ و اسلام‌ آباد تعهد کرده اند که بی به رسمیت شناختن حکومت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه شان را به مردم افغانستان فراهم سازند و از اقتصاد این کشور نیز پشتیبانی کنند.

نشست مسکو درباره افغانستان؛ روسیه بر ایجاد حکومت‌فراگیر تأکید کرد

حنفی از جامعه جهانی خواست که حکومت تازه افغانستان را به رسمیت بشناسد و از امریکا خواست که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد سازد.

تصویر بندانگشتی

نشست مسکو امروز با حضور بیش از ده کشور جهان به شمول چین، ایران، هند و پاکستان بر گزار شد و شرکت کننده‌گان مسایل افغانستان را به بحث گرفتند.

ایالات متحده در این نشست شرکت نکرد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اوضاع افغانستان را بحرانی خواند و از کشورهای جهان خواست که با حکومت تازه افغانستان تعامل کنند.

لاوروف گفت: «به رسمیت شناخته نشدن مقام‌های تازه در کابل از سوی جامعه جهانی و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و بشری نشان دهنده این است که اوضاع در افغانستان با بی‌ثباتی روبرو است و از این فرصت داعش و القاعده استفاده می‌کنند.»

لاوروف همچنان بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان تأکید کرد و افزود رسیدن به ثبات در افغانستان نیازمند یک حکومت فراگیر می‌باشد.

لاوروف گفت: «رسیدن به ثبات در افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت واقعی همه شمول دارد که انعکاس دهنده منافع همه اقشار جامعه باشد.»

در این نشست از افغانستان یک هیأت دوازده نفری به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا شرکت کرده است.

آقای حنفی در سخنانش از جامعه جهانی خواست که حکومت تازه افغانستان را به رسمیت بشناسد. او همچنان از ایالات متحده خواست که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد سازد.

آقای حنفی گفت: «ما نیاز به کمک‌های نظامی نداریم، بلکه ما نیاز به پشتیبانی از بازسازی و صلح در افغانستان داریم.»

آقای حنفی افزود که حکومت کنونی افغانستان فراگیر است. حنفی گفت: «حکومت کنونی افغانستان اکنون نیز فرا گیر است. شما می‌دانید که اکنون نزدیک به پنجصد هزار تن از کارمندان دولتی با ما کار می‌کنند و تمامی آنان کارمندان پیشین استند.»

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نیز گفت که به رسمیت شناخته نشدن حکومت تازه مشکلات مردم افغانستان را بیشتر می‌سازد.

کابلوف گفت: «با به رسمیت نشناختن مقام‌های تازه در افغانستان، جامعه جهانی در واقع مردم افغانستان را مجازات می‌کند. ما در خصوص جرایم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، تامین امنیت و اطمینان به کشورهای همسایه افغانستان صحبت کردیم و مقام‌های افغانستان نیز در این باره اطمینان دادند.»

هرچند وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در این نشست مسایل به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی مطرح نخواهد شد، اما باورها بر این است که نشست مسکو روزنه‌ی شناخت حکومت تازه افغانستان به جهان خواهد شد.

معین سمکنی، رییس حزب حق و عدالت، گفت: «این دید و بازدید برای افغانستان اکنون خیلی مهم است چون این نشست با وجود اهمیت زیاد برای افغانستان، برای شناخت حکومت تازه یک فرصت است.»

وزرات خارجه روسیه گفته است که مسکو، بیجنگ و اسلام‌ آباد تعهد کرده اند که بی به رسمیت شناختن حکومت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه شان را به مردم افغانستان فراهم سازند و از اقتصاد این کشور نیز پشتیبانی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره