Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایران نشست منطقه‌یی را درباره افغانستان میزبان می‌کند

قرار است به روز چهارشنبه‌ی این هفته، تهران میزبان نشست وزیران خارجه شش کشور همسایه در باره‌ی افغانستان باشد.

در این نشست که به گونه‌ی حضوری برگزار می‌شود، از افغانستان نماینده‌یی دعوت نشده است.

سخنگوی امارت اسلامی ذبیح الله مجاهد هرچند می‌گوید که از آنان در این نشست دعوت نشده است، اما انتظار دارد که برآیند نشست تهران به سود افغانستان باشد.

سفارت ایران در کابل با نشر اعلامیه‌یی گفته است که تشکیل دولت همه‌شمول، تامین صلح و ثبات، تلاش برای حل چالش‌های اقتصادی و اینکه افغانستان مکان امن برای هراس افگنان نباشد، محور بحث در این نشست خواهد بود.

ذبیح الله مجاهد در این باره گفت: «این نشست ارتباط می‌گیرد به همسایه ها. از ما تا اکنون دعوت داده نشده است، اما اطلاع داریم که نشست صورت می‌گیرد.»

پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان ، ازبکستان و روسیه، کشور هایی هستند که در این نشست حضور خواهند یافت و نمایندگان سیاسی کشورهای همسایه، روی ایجاد یک حکومت فراگیر ملی و پایان جنگ در افغانستان بحث خواهند کرد.

حفیظ الرحمان نقی عضو رهبری حزب اسلامی گفت: «نشست هایی که در کشور های آسیای مرکزی کم و بیش صورت گرفت و حالا نشست ایران، که کشور همسایه است، بدون شک به‌گونه‌ی مثبت یا منفی روی وضعیت افغانستان تاثیر دارد. این یک روزنه‌ی امید است که یک سلسله بحث‌هایی که باقی مانده در نشست ایران باید به تحلیل گرفته شود.»

پس از سقوط حکومت پیشین این دومین نشست مهم منطقه‌یی است که در باره‌ افغانستان برگزار می‌شود. در وضعیت کنونی که افغانستان از سوی هیچ کشور به‌رسمیت شناخته نشده است، برآیند چنین نشست‌ها برای کشور مهم دانسته می شود.

عبدالحق حماد آگاه مسایل سیاسی گفت: «دراین شرایطی که همکاری کشور های منطقه و جهان با افغانستان کمرنگ است، هر نشستی می‌تواند به نفع افغانستان باشد.»

روز گذشته هم، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان دیدار کرد. وزارت خارجه گفته است که دو طرف در باره‌ی مسایل اقتصادی، سیاسی و چالش‌های پناهجویان افغان در ایران گفتگو کرده اند.

ایران نشست منطقه‌یی را درباره افغانستان میزبان می‌کند

پس از سقوط حکومت پیشین این دومین نشست مهم منطقه‌یی است که در باره‌ افغانستان برگزار می‌شود.

Thumbnail

قرار است به روز چهارشنبه‌ی این هفته، تهران میزبان نشست وزیران خارجه شش کشور همسایه در باره‌ی افغانستان باشد.

در این نشست که به گونه‌ی حضوری برگزار می‌شود، از افغانستان نماینده‌یی دعوت نشده است.

سخنگوی امارت اسلامی ذبیح الله مجاهد هرچند می‌گوید که از آنان در این نشست دعوت نشده است، اما انتظار دارد که برآیند نشست تهران به سود افغانستان باشد.

سفارت ایران در کابل با نشر اعلامیه‌یی گفته است که تشکیل دولت همه‌شمول، تامین صلح و ثبات، تلاش برای حل چالش‌های اقتصادی و اینکه افغانستان مکان امن برای هراس افگنان نباشد، محور بحث در این نشست خواهد بود.

ذبیح الله مجاهد در این باره گفت: «این نشست ارتباط می‌گیرد به همسایه ها. از ما تا اکنون دعوت داده نشده است، اما اطلاع داریم که نشست صورت می‌گیرد.»

پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان ، ازبکستان و روسیه، کشور هایی هستند که در این نشست حضور خواهند یافت و نمایندگان سیاسی کشورهای همسایه، روی ایجاد یک حکومت فراگیر ملی و پایان جنگ در افغانستان بحث خواهند کرد.

حفیظ الرحمان نقی عضو رهبری حزب اسلامی گفت: «نشست هایی که در کشور های آسیای مرکزی کم و بیش صورت گرفت و حالا نشست ایران، که کشور همسایه است، بدون شک به‌گونه‌ی مثبت یا منفی روی وضعیت افغانستان تاثیر دارد. این یک روزنه‌ی امید است که یک سلسله بحث‌هایی که باقی مانده در نشست ایران باید به تحلیل گرفته شود.»

پس از سقوط حکومت پیشین این دومین نشست مهم منطقه‌یی است که در باره‌ افغانستان برگزار می‌شود. در وضعیت کنونی که افغانستان از سوی هیچ کشور به‌رسمیت شناخته نشده است، برآیند چنین نشست‌ها برای کشور مهم دانسته می شود.

عبدالحق حماد آگاه مسایل سیاسی گفت: «دراین شرایطی که همکاری کشور های منطقه و جهان با افغانستان کمرنگ است، هر نشستی می‌تواند به نفع افغانستان باشد.»

روز گذشته هم، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان دیدار کرد. وزارت خارجه گفته است که دو طرف در باره‌ی مسایل اقتصادی، سیاسی و چالش‌های پناهجویان افغان در ایران گفتگو کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره