Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه تلاش‌های کابل و تهران برای تقویت روابط

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان بر تقویت روابط میان کابل و تهران تاکید کرده است.

وزارت خارجه گفته است که در این دیدار دو طرف در باره تحولات منطقه، گسترش روابط و دیگر موضوعات گفت‌وگو کرده‌اند.

حافظ ضیا احمد تکل معاون سخن‌گوی وزارت خارجه در باره این دیدار گفته است که حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران از رفع موانع در رسیدن آب به سیستان ابراز خرسندی کرده و افزوده است که این اقدام در گشترش روابط دو جانبه میان کابل و تهران با اهمیت است.

معاون سخن‌گوی وزارت خارجه افزود: «در این دیدار روی پیشرفت‌های منطقه‌ای، تقویت روابط و برخی مسایل دوجانبه گفت‌وگو شد.»

در همین حال برخی آگاهان مسایل سیاسی، گسترش روابط میان کابل و تهران را مهم خوانده و به این بارو اند که امارت اسلامی باید روابط‌اش را با کشورهای همسایه نسبت به گذشته، تقویت کند.

نجیب‌الرحمن شمال آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «داشتن یک افغانستان با صلح و امنیت و افغانستانی که دارای حکومت قانون‌مدار و مطابق به اراده مردم افغانستان باشد، می‌تواند در تحکیم صلح و ثبات در منطقه نقش مهمی را بازی کند.»

سلیم پیگیر یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی گفت: «در شرایط امروزی ایران هم راه بدیل ندارد و امارت اسلامی هم، ولی مردم افغانستان انتظار دارند که با کشورهای بزرگ که بتوانند سرمایه‌گذاری بزرگ را در افغانستان بکنند، با آن کشورها تعامل بسیار نزدیک داشته باشند.»

بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه، حسن کاظمی قمی در این دیدار از موضع‌گیری‌های امارت اسلامی در برابر حمله اسراییل بر غزه قدردانی کرده است.

ادامه تلاش‌های کابل و تهران برای تقویت روابط

آگاهان مسایل سیاسی، گسترش روابط میان کابل و تهران را مهم خوانده و به این بارو اند که امارت اسلامی باید روابط‌اش را با کشورهای همسایه نسبت به گذشته، تقویت کند.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان بر تقویت روابط میان کابل و تهران تاکید کرده است.

وزارت خارجه گفته است که در این دیدار دو طرف در باره تحولات منطقه، گسترش روابط و دیگر موضوعات گفت‌وگو کرده‌اند.

حافظ ضیا احمد تکل معاون سخن‌گوی وزارت خارجه در باره این دیدار گفته است که حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران از رفع موانع در رسیدن آب به سیستان ابراز خرسندی کرده و افزوده است که این اقدام در گشترش روابط دو جانبه میان کابل و تهران با اهمیت است.

معاون سخن‌گوی وزارت خارجه افزود: «در این دیدار روی پیشرفت‌های منطقه‌ای، تقویت روابط و برخی مسایل دوجانبه گفت‌وگو شد.»

در همین حال برخی آگاهان مسایل سیاسی، گسترش روابط میان کابل و تهران را مهم خوانده و به این بارو اند که امارت اسلامی باید روابط‌اش را با کشورهای همسایه نسبت به گذشته، تقویت کند.

نجیب‌الرحمن شمال آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «داشتن یک افغانستان با صلح و امنیت و افغانستانی که دارای حکومت قانون‌مدار و مطابق به اراده مردم افغانستان باشد، می‌تواند در تحکیم صلح و ثبات در منطقه نقش مهمی را بازی کند.»

سلیم پیگیر یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی گفت: «در شرایط امروزی ایران هم راه بدیل ندارد و امارت اسلامی هم، ولی مردم افغانستان انتظار دارند که با کشورهای بزرگ که بتوانند سرمایه‌گذاری بزرگ را در افغانستان بکنند، با آن کشورها تعامل بسیار نزدیک داشته باشند.»

بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه، حسن کاظمی قمی در این دیدار از موضع‌گیری‌های امارت اسلامی در برابر حمله اسراییل بر غزه قدردانی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره