Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیات قضایی ایران در کابل و بحث در مورد زندانیان افغان در ایران

عبدالغنی فایق معاون وزارت عدلیه امارت اسلامی در دیدار با کاظم غریب آبادی معاون قوه قضائیه ایران در کابل، بر انتقال زندانیان افغان از زندان‌های ایران به کشور و حل چالش‌های مهاجران تاکید کرده است.

معاون قوه قضائیه ایران در این دیدار با توجه به حضور مهاجران افغان در ایران، بر گسترش همکاری‌های قونسلی تاکید کرد و ارتباط قوه قضائیه ایران با افغانستان را برای حل چالش‌های مهاجران مهم خواند.

معاون قوه قضائیه ایران گفت: «نیاز است با یک دیگر وابط داشته باشیم حوزه قضایی، حقوقی و قونسلی است به ویژه با توجه به حجم بسیار زیادی از شهروندان افغانستانی که در ایران حضور دارند ممکن برخی مسایل و مشکلاتی پیش‌آید که لازم است که دو نظام قضائیه ایران با افغانستان در ارتباط باشد.»

معین وزارت عدلیه امارت اسلامی نیز در این دیدار خواستار همکاری ایران در بخش‌های گوناگون در کشور است.

عبدالغنی فایق معاون وزارت عدلیه امارت اسلامی گفت: «سفر آنان سفر پر محتو است، با ارگان‌ها و وزارت‌های گوناگون نشست و برخاست دارند بخاطر اعتمادسازی و حل مشکلات افغانستان که بتواند با کشور افغانستان و امارت اسلامی یک همکاری درست داشته باشند.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «در کل موضوعات بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان این بوده که مهاجران که در ایران هستند با مشکلات مواجه هستند زندانی شدند و به بعضی اتهامات هنوز هم در زندان هستند که سال گذشته هم بالای این موضوعات صحبت شده بود.»

واحد فقیری آگاه مسایل سیاسی گفت: «سفر هیات ایرانی به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که افغانان در ایران با مشکلات بسیار دشواری روبه‌رو هستند و زندانیان خیلی زیادی داریم.»

سفر هیات قوه قضائیه ایران در کشور در حالی صورت می‌گیرد که براساس آمارها، بیش از ۶ هزار مهاجر افغان در زندان‌های ایرانی زندانی‌اند.

سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با معاون قوه قضائیه ایران و هیات همراه‌اش درباره راهیابی میکانیزم بدیل برای افغان‌های محکوم به اعدام در ایران گفت‌وگو کرده بود.

هیات قضایی ایران در کابل و بحث در مورد زندانیان افغان در ایران

معین وزارت عدلیه امارت اسلامی نیز در این دیدار خواستار همکاری ایران در بخش‌های گوناگون در کشور است.

تصویر بندانگشتی

عبدالغنی فایق معاون وزارت عدلیه امارت اسلامی در دیدار با کاظم غریب آبادی معاون قوه قضائیه ایران در کابل، بر انتقال زندانیان افغان از زندان‌های ایران به کشور و حل چالش‌های مهاجران تاکید کرده است.

معاون قوه قضائیه ایران در این دیدار با توجه به حضور مهاجران افغان در ایران، بر گسترش همکاری‌های قونسلی تاکید کرد و ارتباط قوه قضائیه ایران با افغانستان را برای حل چالش‌های مهاجران مهم خواند.

معاون قوه قضائیه ایران گفت: «نیاز است با یک دیگر وابط داشته باشیم حوزه قضایی، حقوقی و قونسلی است به ویژه با توجه به حجم بسیار زیادی از شهروندان افغانستانی که در ایران حضور دارند ممکن برخی مسایل و مشکلاتی پیش‌آید که لازم است که دو نظام قضائیه ایران با افغانستان در ارتباط باشد.»

معین وزارت عدلیه امارت اسلامی نیز در این دیدار خواستار همکاری ایران در بخش‌های گوناگون در کشور است.

عبدالغنی فایق معاون وزارت عدلیه امارت اسلامی گفت: «سفر آنان سفر پر محتو است، با ارگان‌ها و وزارت‌های گوناگون نشست و برخاست دارند بخاطر اعتمادسازی و حل مشکلات افغانستان که بتواند با کشور افغانستان و امارت اسلامی یک همکاری درست داشته باشند.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «در کل موضوعات بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان این بوده که مهاجران که در ایران هستند با مشکلات مواجه هستند زندانی شدند و به بعضی اتهامات هنوز هم در زندان هستند که سال گذشته هم بالای این موضوعات صحبت شده بود.»

واحد فقیری آگاه مسایل سیاسی گفت: «سفر هیات ایرانی به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که افغانان در ایران با مشکلات بسیار دشواری روبه‌رو هستند و زندانیان خیلی زیادی داریم.»

سفر هیات قوه قضائیه ایران در کشور در حالی صورت می‌گیرد که براساس آمارها، بیش از ۶ هزار مهاجر افغان در زندان‌های ایرانی زندانی‌اند.

سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با معاون قوه قضائیه ایران و هیات همراه‌اش درباره راهیابی میکانیزم بدیل برای افغان‌های محکوم به اعدام در ایران گفت‌وگو کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره