تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت ۱۴۹ پناهجوی افغان از سوی نیروهای امنیتی ترکیه

رسانه‌های ترکی گزارش داده اند که ۱۴۹ پناهجوی افغان در نزدیکی مرز این کشور با ایران، از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده اند.

در گزارش‌ها آمده است که یک فرد به اتهام قاچاق این افراد دریک موتر باربری نیز بازداشت شده است.

ترکیه برای جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان افغان تدابیر امنیتی را در مرز کشورش با ایران افزایش داده است.

از سویی هم، برخی از سازمان‌های حقوق بشری از وضعیت بد پناهجویان افغان در مرزهای کشورهای آسیایی و اروپایی نگرانی می‌کنند و از کشورهای منطقه و جهان می‌خواهند خلاف قوانین بین المللی با پناهجویان برخورد نکنند.

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان، گفت: «ما از تمامی کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم اگر دست یاری نمی‌دهید و برای پناهجویان کمک نمی‌کنید، خلاف قوانین بین المللی هم در برابر شان رفتار نکنید.»

همزمان با این، گزارش‌ها از اوضاع بحرانی پناهجویان افغانستان در مرزهای کشور های همسایه و برخی کشورهای اروپایی حکایت می کند.

در یک نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی همگانی شده است، برخورد نادرست قاچاقبران انسان را در ایران در برابر پناهجویان افغانستان نشان می‌دهد.

فردین فدایی، فعال جامعه مدنی گفت: «متاسفانه کشورهای همسایه رفتار بسیار زشت و خشن در برابر پناهجویان افغانستان دارند، که نباید داشته باشند.»

بربنیاد گزارش‌ها، در ماه‌های پسین شمار شهروندانی که از کشور به گونه غیرقانونی بیرون می‌شوند بیشتر شده، اما  امارت اسلامی از شهروندان کشور می‌خواهد تا کشور را به گونه غیر قانونی ترک نکنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما از کشورهای جهان می‌خواهیم که به افغانستان کمک کنند تا وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود و مجبور نشوند به کشورهای دیگر مهاجر شوند و سیل مهاجرت شکل بگیرد.»

پیش از این، دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که سربازان ترکیه بر خلاف قوانین جهانی، پناهجویان افغان را لت‌وکوب کرده اند و دوباره به خاک ایران می‌رانند.

بازداشت ۱۴۹ پناهجوی افغان از سوی نیروهای امنیتی ترکیه

همزمان با این، گزارش‌ها از اوضاع بحرانی پناهجویان افغانستان در مرزهای کشور های همسایه و برخی کشورهای اروپایی حکایت می کنند.

تصویر بندانگشتی

رسانه‌های ترکی گزارش داده اند که ۱۴۹ پناهجوی افغان در نزدیکی مرز این کشور با ایران، از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده اند.

در گزارش‌ها آمده است که یک فرد به اتهام قاچاق این افراد دریک موتر باربری نیز بازداشت شده است.

ترکیه برای جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان افغان تدابیر امنیتی را در مرز کشورش با ایران افزایش داده است.

از سویی هم، برخی از سازمان‌های حقوق بشری از وضعیت بد پناهجویان افغان در مرزهای کشورهای آسیایی و اروپایی نگرانی می‌کنند و از کشورهای منطقه و جهان می‌خواهند خلاف قوانین بین المللی با پناهجویان برخورد نکنند.

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان، گفت: «ما از تمامی کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم اگر دست یاری نمی‌دهید و برای پناهجویان کمک نمی‌کنید، خلاف قوانین بین المللی هم در برابر شان رفتار نکنید.»

همزمان با این، گزارش‌ها از اوضاع بحرانی پناهجویان افغانستان در مرزهای کشور های همسایه و برخی کشورهای اروپایی حکایت می کند.

در یک نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی همگانی شده است، برخورد نادرست قاچاقبران انسان را در ایران در برابر پناهجویان افغانستان نشان می‌دهد.

فردین فدایی، فعال جامعه مدنی گفت: «متاسفانه کشورهای همسایه رفتار بسیار زشت و خشن در برابر پناهجویان افغانستان دارند، که نباید داشته باشند.»

بربنیاد گزارش‌ها، در ماه‌های پسین شمار شهروندانی که از کشور به گونه غیرقانونی بیرون می‌شوند بیشتر شده، اما  امارت اسلامی از شهروندان کشور می‌خواهد تا کشور را به گونه غیر قانونی ترک نکنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما از کشورهای جهان می‌خواهیم که به افغانستان کمک کنند تا وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود و مجبور نشوند به کشورهای دیگر مهاجر شوند و سیل مهاجرت شکل بگیرد.»

پیش از این، دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که سربازان ترکیه بر خلاف قوانین جهانی، پناهجویان افغان را لت‌وکوب کرده اند و دوباره به خاک ایران می‌رانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره