تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید رییس ستاد ارتش بریتانیا بر تعامل کشورش با امارت اسلامی

جنرال نیک کارتر، رییس ستاد ارتش بریتانیا می‌گوید برای اینکه امارت اسلامی حکومت فراگیر داشته باشد و دستاوردهای بیست سال پسین زنان و حقوق دختران حفظ شوند، نیاز است با آنان تعامل شود.

این مقام نظامی بلند پایه بریتانیا در گفت‌وگویی با خبرگزاری اسوشیتدپرس می‌گوید که کشورش باید با امارت اسلامی تعامل کند.

با گذشت سه ماه از رویکار آمدن حکومت امارت اسلامی، تاکنون حکومت تازه از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

رییس ستاد ارتش بریتانیا باورمند است که تعامل با طالبان به علت‌های گونه‌گون گزینه خوبی برای بهبود وضعیت کنونی افغانستان است.

جنرال نیک کارتر می‌گوید: «به علت‌های گونه‌گون باید با آن‌ها «طالبان» تعامل کنیم. در مورد وضعیت انسانی در افغانستان بسیار نگران هستیم و برای حل این مشکل باید با دولت طالبان تعامل کرد تا مطمئن شویم که پول به جایی که باید برسد می‌رسد. فکر می‌کنم ما باید با آنان تعامل داشته باشیم تا حکومت فراگیر داشته باشند. اگر آنان به طور فراگیر حکومت نکنند، بسیاری از دستاوردهایی که ما در ۲۰ سال به دست آوردیم را از دست خواهیم داد.»

او هرچند وضعیت  پیش آمده را در کشور خلاف انتظارهایش در باره افغانستان می‌داند، اما تاکید می‌ورزد که باید راه‌هایی را برای بهبود اوضاع افغانستان در پیش بگیرند.

وی می‌افزاید: «حقوق زنان، فرصت دختران برای رفتن به مکتب و حقوق تمام اقلیت‌ها در افغانستان باید به درستی رعایت شود. و اگر این اتفاق نیفتد، پاسخ این است که ما شکست خواهیم خورد.»

لطیف نظری، آگاه روابط بین الملل گفت: «تعامل جهان هم به نفع افغانستان تمام می‌شود و راهکاری برای حل مشکل ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان پیدا می‌کند و هم جهان مصون‌تر و امن‌تر خواهد بود.»

امارت اسلامی که می‌گوید درب گفت‌وگوها را با کشورهای جهان باز گذاشته است و در تلاش است تا قناعت کشورهای جهان را فراهم سازد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید: «امارت اسلامی تلاش می‌کند آن پیشنهادهایی که کشورها از افغانستان دارد را برآورده بسازد و اگر در مورد موضوعی هم کشورهای همسایه تشویش دارند، راه گفت‌وگو باز است. با گفت‌وگوها می‌شود به نگرانی‌ها و پیشنهاد‌های شان گوش بدهیم و از راه تفاهم آن را حل بسازیم.»

تشکیل دولت فراگیر، حفظ دستاوردهای بیش از بیست سال پسین، احترام به حقوق بانوان و دختران، حفظ امنیت و رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی از پیش شرط‌های کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن افغانستان هستند.

تأکید رییس ستاد ارتش بریتانیا بر تعامل کشورش با امارت اسلامی

رییس ستاد ارتش بریتانیا همچنان می‌گوید اگر حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها رعایت نشود، بدین معناست که جامعه جهانی در افغانستان شکست خورده است.

تصویر بندانگشتی

جنرال نیک کارتر، رییس ستاد ارتش بریتانیا می‌گوید برای اینکه امارت اسلامی حکومت فراگیر داشته باشد و دستاوردهای بیست سال پسین زنان و حقوق دختران حفظ شوند، نیاز است با آنان تعامل شود.

این مقام نظامی بلند پایه بریتانیا در گفت‌وگویی با خبرگزاری اسوشیتدپرس می‌گوید که کشورش باید با امارت اسلامی تعامل کند.

با گذشت سه ماه از رویکار آمدن حکومت امارت اسلامی، تاکنون حکومت تازه از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

رییس ستاد ارتش بریتانیا باورمند است که تعامل با طالبان به علت‌های گونه‌گون گزینه خوبی برای بهبود وضعیت کنونی افغانستان است.

جنرال نیک کارتر می‌گوید: «به علت‌های گونه‌گون باید با آن‌ها «طالبان» تعامل کنیم. در مورد وضعیت انسانی در افغانستان بسیار نگران هستیم و برای حل این مشکل باید با دولت طالبان تعامل کرد تا مطمئن شویم که پول به جایی که باید برسد می‌رسد. فکر می‌کنم ما باید با آنان تعامل داشته باشیم تا حکومت فراگیر داشته باشند. اگر آنان به طور فراگیر حکومت نکنند، بسیاری از دستاوردهایی که ما در ۲۰ سال به دست آوردیم را از دست خواهیم داد.»

او هرچند وضعیت  پیش آمده را در کشور خلاف انتظارهایش در باره افغانستان می‌داند، اما تاکید می‌ورزد که باید راه‌هایی را برای بهبود اوضاع افغانستان در پیش بگیرند.

وی می‌افزاید: «حقوق زنان، فرصت دختران برای رفتن به مکتب و حقوق تمام اقلیت‌ها در افغانستان باید به درستی رعایت شود. و اگر این اتفاق نیفتد، پاسخ این است که ما شکست خواهیم خورد.»

لطیف نظری، آگاه روابط بین الملل گفت: «تعامل جهان هم به نفع افغانستان تمام می‌شود و راهکاری برای حل مشکل ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان پیدا می‌کند و هم جهان مصون‌تر و امن‌تر خواهد بود.»

امارت اسلامی که می‌گوید درب گفت‌وگوها را با کشورهای جهان باز گذاشته است و در تلاش است تا قناعت کشورهای جهان را فراهم سازد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید: «امارت اسلامی تلاش می‌کند آن پیشنهادهایی که کشورها از افغانستان دارد را برآورده بسازد و اگر در مورد موضوعی هم کشورهای همسایه تشویش دارند، راه گفت‌وگو باز است. با گفت‌وگوها می‌شود به نگرانی‌ها و پیشنهاد‌های شان گوش بدهیم و از راه تفاهم آن را حل بسازیم.»

تشکیل دولت فراگیر، حفظ دستاوردهای بیش از بیست سال پسین، احترام به حقوق بانوان و دختران، حفظ امنیت و رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی از پیش شرط‌های کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن افغانستان هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره