Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: به ۵ میلیون فرد نیازمند در افغانستان کمک شده است

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و برنامه توسعه‌یی سازمان ملل می‌گوید که از زمان سقوط حکومت پیشین تا اکنون، به پنج میلیون نیازمند در افغانستان کمک‌های بشری ارایه کرده اند.

این نهادها در گزارشی خواهان افزایش کمک‌های جهانی برای نیازمندان افغانستان شده اند. در بخشی از این گزارش آمده است: «در حالی که افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد، جامعه بین‌ المللی در تلاش است تا این معضل سیاسی و قانونی را حل کند که چگونه می‌تواند به تعهدات بشردوستانه خود بدون شناختن حکومت جدید به کمک‌های شان به نیازمندان ادامه دهند.»

اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل و برنامه توسعه‌یی سازمان ملل اوضاع بشری در افغانستان را نگران کننده دانسته و خواهان افزایش کمک‌های بی‌درنگ سازمان‌های کمک کننده به افغانستان شده اند.
چندی پیش سازمان ملل متحد گفت که به هدف تعیین شده‌اش برای جمع آوری شش صد میلیون دالر کمک برای مردم نیازمند افغانستان دست یافته است. این سازمان تاکید کرده بود که در تلاش راه‌های اند تا این کمک به گونه مستقیم به نیازمندان افغانستان برسد.

در همین حال آگاهان اقتصادی از سازمان ملل متحد می‌خواهند تا کمک‌های جمع آوری شده برای جلوگیری از بحران بشری افغانستان را هر چه زوتر به دسترس نیازمندان قرار دهند.

ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «سازمان ملل با در نظرداشت اوضاع بشری در افغانستان بی این که اوضاع سیاسی را در نظر داشته باشد، از ادامه کمک‌ها به نیازمندان افغانستان همواره سخن می‌زند و باید از این کمک‌ها به گونه واقعی استفاده شود.»

سید هارون هاشمی، آگاه روابط بین الملل گفت: «امارت اسلامی برای رسیدن این کمک‌ها باید با کشورهای جهان همکار باشد تا بی در نظر داشت همه جنجال‌ها، کمک‌ها به افغانستان برسد.»

با آنکه نهادهای مدد رسان از ارایه کمک‌های بشری به نیازمندان افغانستان خبر می‌دهند، اما بیشتر آواره‌گانی که به علت‌های گونه‌گون ناگزیر شده اند تا همه دارو ندار شان را رها کرده وبه مکان‌های نسبتا امن پناه ببرند، از نرسیدن کمک‌ها شکایت دارند.

روح الله، آواره گفت: «من هیچ کمک تا اکنون دریافت نکردیم چون همه کمک‌ها به کسانی می‌رسد که در اصل آنان نیازمند نیستند.»

سازمان ملل: به ۵ میلیون فرد نیازمند در افغانستان کمک شده است

سازمان ملل می‌گوید که این سازمان در تلاش است تا کمک‌ها را بی به رسمیت شناختن حکومت تازه به خانواده‌های نیازمند برساند.

تصویر بندانگشتی

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و برنامه توسعه‌یی سازمان ملل می‌گوید که از زمان سقوط حکومت پیشین تا اکنون، به پنج میلیون نیازمند در افغانستان کمک‌های بشری ارایه کرده اند.

این نهادها در گزارشی خواهان افزایش کمک‌های جهانی برای نیازمندان افغانستان شده اند. در بخشی از این گزارش آمده است: «در حالی که افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد، جامعه بین‌ المللی در تلاش است تا این معضل سیاسی و قانونی را حل کند که چگونه می‌تواند به تعهدات بشردوستانه خود بدون شناختن حکومت جدید به کمک‌های شان به نیازمندان ادامه دهند.»

اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل و برنامه توسعه‌یی سازمان ملل اوضاع بشری در افغانستان را نگران کننده دانسته و خواهان افزایش کمک‌های بی‌درنگ سازمان‌های کمک کننده به افغانستان شده اند.
چندی پیش سازمان ملل متحد گفت که به هدف تعیین شده‌اش برای جمع آوری شش صد میلیون دالر کمک برای مردم نیازمند افغانستان دست یافته است. این سازمان تاکید کرده بود که در تلاش راه‌های اند تا این کمک به گونه مستقیم به نیازمندان افغانستان برسد.

در همین حال آگاهان اقتصادی از سازمان ملل متحد می‌خواهند تا کمک‌های جمع آوری شده برای جلوگیری از بحران بشری افغانستان را هر چه زوتر به دسترس نیازمندان قرار دهند.

ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «سازمان ملل با در نظرداشت اوضاع بشری در افغانستان بی این که اوضاع سیاسی را در نظر داشته باشد، از ادامه کمک‌ها به نیازمندان افغانستان همواره سخن می‌زند و باید از این کمک‌ها به گونه واقعی استفاده شود.»

سید هارون هاشمی، آگاه روابط بین الملل گفت: «امارت اسلامی برای رسیدن این کمک‌ها باید با کشورهای جهان همکار باشد تا بی در نظر داشت همه جنجال‌ها، کمک‌ها به افغانستان برسد.»

با آنکه نهادهای مدد رسان از ارایه کمک‌های بشری به نیازمندان افغانستان خبر می‌دهند، اما بیشتر آواره‌گانی که به علت‌های گونه‌گون ناگزیر شده اند تا همه دارو ندار شان را رها کرده وبه مکان‌های نسبتا امن پناه ببرند، از نرسیدن کمک‌ها شکایت دارند.

روح الله، آواره گفت: «من هیچ کمک تا اکنون دریافت نکردیم چون همه کمک‌ها به کسانی می‌رسد که در اصل آنان نیازمند نیستند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره