تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان کنر خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه استند

دانش آموزان در کنر خواهان بازگشایی مکتب‌ها به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم استند.

دانش آموزان این ولایت می‌گویند که برای آنان باید همانند دانش آموزان دیگر اجازده داده شود تا درس‌های شان را به پایان برسانند.

یکی از دانش آموزان گفت: «خواهرایم صنف هشتم و نهم استند، همیشه سوال می‌کنند که چی وقت مکتب‌های ما آغاز می‌شود. آن‌ها از بسته ماندن مکتب‌ها خفه استند. از امارت اسلامی می‌خواهیم که مکتب‌ها را باز کند.»

با این حال، برخی از بزرگان قومی در این ولایت حکومت را در رابطه به بازگشایی مکاتب دخترانه به رفتار دوگانه متهم می‌سازند و تاکید می‌ورزند که باید هر چه زودتر مکاتب به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز شوند.

خان زاده که از سال‌هاست در یک مکتب کار می‌کند، می‌گوید که دختران بالاتر از صنف ششم همه روزه از او می‌پرسند که چه زمانی آموزش‌های آنان همانند دانش آموزان دیگر آغاز خواهد شد.

خان زاده گفت: «هر روز خواهرا میایند و از من سوال می‌کنند که مکتب‌ها چه زمانی آغاز می‌شود، وقتی می‌گویم من معلومات ندارم، خفه می‌شوند، حتی در کوچه هم که مرا می‌بینند این سوال را می‌پرسند.»

هم اکنون در ولایت کنر ۵۲۲ مکتب وجود دارد و بر بنیاد آمارها نزدیک به هفتاد هزار دانش آموز دختر در این مکاتب آموزش می‌بینند.

سیدا گل، آموزگار گفت: «در ولایت‌های مشرقی مکتب‌های لیسه بسته استند، باید به این شاگردان اجازه مکتب رفتن داده شود زیرا آموختن بر مرد و زن فرض است.»

در همین حال رییس معارف کنر می‌گوید که اگر به آنان اجازه داده شود، آماده استند که مکاتب را در این ولایت بازگشایی کنند.

مولوی محب الله حیدری، رییس معارف کنر گفت: «ما از بزرگان خواهش داری که این اجازه را بدهند و ما می‌توانیم مکتب‌ها در کنر را باز کنیم.»

تا کنون در هشت ولایت افغانستان مکاتب دخترانه بر روی دانش آموزان بالاتر از صنف ششم باز استند، اما همانند ولایت‌های دیگر کشور، مکاتب در چهار ولایت زون شرق نیز به روی دانش آموزان بالاتر از صنف ششم بسته استند.

دانش‌آموزان کنر خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه استند

در همین حال رییس معارف کنر می‌گوید که اگر به آنان اجازه داده شود، آماده استند که مکاتب را در این ولایت بازگشایی کنند.

تصویر بندانگشتی

دانش آموزان در کنر خواهان بازگشایی مکتب‌ها به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم استند.

دانش آموزان این ولایت می‌گویند که برای آنان باید همانند دانش آموزان دیگر اجازده داده شود تا درس‌های شان را به پایان برسانند.

یکی از دانش آموزان گفت: «خواهرایم صنف هشتم و نهم استند، همیشه سوال می‌کنند که چی وقت مکتب‌های ما آغاز می‌شود. آن‌ها از بسته ماندن مکتب‌ها خفه استند. از امارت اسلامی می‌خواهیم که مکتب‌ها را باز کند.»

با این حال، برخی از بزرگان قومی در این ولایت حکومت را در رابطه به بازگشایی مکاتب دخترانه به رفتار دوگانه متهم می‌سازند و تاکید می‌ورزند که باید هر چه زودتر مکاتب به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز شوند.

خان زاده که از سال‌هاست در یک مکتب کار می‌کند، می‌گوید که دختران بالاتر از صنف ششم همه روزه از او می‌پرسند که چه زمانی آموزش‌های آنان همانند دانش آموزان دیگر آغاز خواهد شد.

خان زاده گفت: «هر روز خواهرا میایند و از من سوال می‌کنند که مکتب‌ها چه زمانی آغاز می‌شود، وقتی می‌گویم من معلومات ندارم، خفه می‌شوند، حتی در کوچه هم که مرا می‌بینند این سوال را می‌پرسند.»

هم اکنون در ولایت کنر ۵۲۲ مکتب وجود دارد و بر بنیاد آمارها نزدیک به هفتاد هزار دانش آموز دختر در این مکاتب آموزش می‌بینند.

سیدا گل، آموزگار گفت: «در ولایت‌های مشرقی مکتب‌های لیسه بسته استند، باید به این شاگردان اجازه مکتب رفتن داده شود زیرا آموختن بر مرد و زن فرض است.»

در همین حال رییس معارف کنر می‌گوید که اگر به آنان اجازه داده شود، آماده استند که مکاتب را در این ولایت بازگشایی کنند.

مولوی محب الله حیدری، رییس معارف کنر گفت: «ما از بزرگان خواهش داری که این اجازه را بدهند و ما می‌توانیم مکتب‌ها در کنر را باز کنیم.»

تا کنون در هشت ولایت افغانستان مکاتب دخترانه بر روی دانش آموزان بالاتر از صنف ششم باز استند، اما همانند ولایت‌های دیگر کشور، مکاتب در چهار ولایت زون شرق نیز به روی دانش آموزان بالاتر از صنف ششم بسته استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره