Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انس حقانی: به رسمیت نشناختن حکومت تازه بی‌انصافی جامعه جهانی است

پس از گذشت نزدیک به چهار ماه و تلاش‌های پیهم مقام‌های امارت اسلامی بخاطر به رسمیت شناخته شدن حکومت تازه افغانستان، انس حقانی، عضو دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر به رسمیت شناخته نشدن حکومت تازه را بی‌انصافی جهانیان در حق مردم افغانستان می‌داند.

به شمول همسایه‌ها، هیچ کشوری حکومت تازه را در افغانستان به رسمیت نشناخته و حالا این نگرانی وجود دارد که این کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی متلاشی شود.

اما مقام‌های حکومت تازه می‌گویند که گذاشتن شرایط و به حرف آن‌ها زورگویی مشکل افغانستان را حل نمی‌کند و جامعه جهانی باید حکومت تازه را به رسمیت بشناسد.

انس حقانی در این باره گفته است: «این حقیقت است و بعضی مشکلات وجود دارد. این اصلا بی‌انصافی جهانیان است که در حق افغانستان می‌کنند، قبلا شعار صلح و امنیت می دادند، حالا شرایط جدید وضع کرده اند که این باید پذیرفته شود و آن باید قبول شود. شرایطی که در بیست سال گذشته با زور توپ و تانگ و تفنگ نتوانستند به افغان‌ها تحمیل کنند، حالا هم با این مادیات دنیوی نمی‌توانند چیزی را تحمیل کنند. درست است که گرسنگی و مشکلات است، امید و انتظار ما از امریکا و دنیا نیست، بل که از خداوند است.»

از سویی هم، جامعه جهانی پیام واضح دارد. آنان برای به رسمیت شناختن حکومت تازه، تشکیل حکومت فراگیر، حق کار و آموزش برای زنان و دختران را شرط قرار داده اند و گفته اند که این شرایط باید برآورده شوند.

برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند که حکومت تازه بیشتر از همه به تعامل با جامعه جهانی نیاز دارد، نه جامعه جهانی با افغانستان. آگاهان می‌افزایند که اگر این وضعیت دوام پیدا کند، مردم افغانستان بیشتر از همه متضرر می‌شوند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «جامعه جهانی مسوولیت خاصی ندارد که افغانستان را به رسمیت بشناسد و این وضع شاید سال‌ها دوام پیدا کند، اما تحریم‌های که روی افغانستان وضع شده است، به مردم افغانستان کوبنده است.»

عمران افغان، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «جهان امروز به خانه مشترک ملت‌ها تبدیل شده و بدون روابط و تماس‌های بین الملل یک کشور نمی‌تواند به تنهایی پیش‌رفت کند.»

اما حقیقت واضح این است که بار سنگین این وضعیت را مردم افغانستان به دوش می‌کشند.

نور زمان، باشنده کابل در این باره چنین گفت: «فعلا جامعه جهانی می‌خواهد ملت را تنها نگذارد، این ملت است که حکومت‌ها را در خود جا داده است.»

باشنده دیگر، محمد حسین به طلوع‌نیوز گفت: «جامعه جهانی و امارت اسلامی باید جور بیایند، بهتر است که مشکلات اقتصادی افغانستان که بیشتر مردم زیر خط فقر است، حل شود.»

برعلاوه موضوع به رسمیت شناختن حکومت تازه، میلیاردها دالر سرمایه منجمد شده افغانستان نیز در گرو این وضعیت است.

انس حقانی: به رسمیت نشناختن حکومت تازه بی‌انصافی جامعه جهانی است

برعلاوه موضوع به رسمیت شناختن حکومت تازه، میلیاردها دالر سرمایه منجمد شده افغانستان نیز در گرو این وضعیت است.

Thumbnail

پس از گذشت نزدیک به چهار ماه و تلاش‌های پیهم مقام‌های امارت اسلامی بخاطر به رسمیت شناخته شدن حکومت تازه افغانستان، انس حقانی، عضو دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر به رسمیت شناخته نشدن حکومت تازه را بی‌انصافی جهانیان در حق مردم افغانستان می‌داند.

به شمول همسایه‌ها، هیچ کشوری حکومت تازه را در افغانستان به رسمیت نشناخته و حالا این نگرانی وجود دارد که این کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی متلاشی شود.

اما مقام‌های حکومت تازه می‌گویند که گذاشتن شرایط و به حرف آن‌ها زورگویی مشکل افغانستان را حل نمی‌کند و جامعه جهانی باید حکومت تازه را به رسمیت بشناسد.

انس حقانی در این باره گفته است: «این حقیقت است و بعضی مشکلات وجود دارد. این اصلا بی‌انصافی جهانیان است که در حق افغانستان می‌کنند، قبلا شعار صلح و امنیت می دادند، حالا شرایط جدید وضع کرده اند که این باید پذیرفته شود و آن باید قبول شود. شرایطی که در بیست سال گذشته با زور توپ و تانگ و تفنگ نتوانستند به افغان‌ها تحمیل کنند، حالا هم با این مادیات دنیوی نمی‌توانند چیزی را تحمیل کنند. درست است که گرسنگی و مشکلات است، امید و انتظار ما از امریکا و دنیا نیست، بل که از خداوند است.»

از سویی هم، جامعه جهانی پیام واضح دارد. آنان برای به رسمیت شناختن حکومت تازه، تشکیل حکومت فراگیر، حق کار و آموزش برای زنان و دختران را شرط قرار داده اند و گفته اند که این شرایط باید برآورده شوند.

برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند که حکومت تازه بیشتر از همه به تعامل با جامعه جهانی نیاز دارد، نه جامعه جهانی با افغانستان. آگاهان می‌افزایند که اگر این وضعیت دوام پیدا کند، مردم افغانستان بیشتر از همه متضرر می‌شوند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «جامعه جهانی مسوولیت خاصی ندارد که افغانستان را به رسمیت بشناسد و این وضع شاید سال‌ها دوام پیدا کند، اما تحریم‌های که روی افغانستان وضع شده است، به مردم افغانستان کوبنده است.»

عمران افغان، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «جهان امروز به خانه مشترک ملت‌ها تبدیل شده و بدون روابط و تماس‌های بین الملل یک کشور نمی‌تواند به تنهایی پیش‌رفت کند.»

اما حقیقت واضح این است که بار سنگین این وضعیت را مردم افغانستان به دوش می‌کشند.

نور زمان، باشنده کابل در این باره چنین گفت: «فعلا جامعه جهانی می‌خواهد ملت را تنها نگذارد، این ملت است که حکومت‌ها را در خود جا داده است.»

باشنده دیگر، محمد حسین به طلوع‌نیوز گفت: «جامعه جهانی و امارت اسلامی باید جور بیایند، بهتر است که مشکلات اقتصادی افغانستان که بیشتر مردم زیر خط فقر است، حل شود.»

برعلاوه موضوع به رسمیت شناختن حکومت تازه، میلیاردها دالر سرمایه منجمد شده افغانستان نیز در گرو این وضعیت است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره