Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار گروه جهانی بحران از گرسنگی گسترده در افغانستان

گروه جهانی بحران در یک گزارش تازه هشدار داده است که اگر جامعه جهانی اقتصاد افغانستان را پشتیبانی نکند، تلفات ناشی از قحطی و گرسنگی در این کشور افزایش چشمگیر خواهد داشت

این نهاد جهانی گفته است که اوضاع بد اقتصادی در افغانستان سبب شده است که یک میلیون تن دیگر نیز در افغانستان در ماه‌های پسین با عدم مصوونیت غذایی روبرو شوند که این آمار افزایش سی و پنج درصدی را نسبت به سال پار نشان می‌دهد

بر بنیاد گفته‌های گروه جهانی بحران، تلفات گرسنگی نسبت به قربانیان جنگ‌های بیست سال پسین بیشتر خواهد بود. 

در گزارش گروه جهانی بحران آمده است که با نزدیک شدن زمستان، گرسنگی گسترش یافته است و سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که ۲۲ اعشاریه هشت میلیون نفر در ماه‌های آینده به غذای کافی دسترسی نخواهند داشت

برخی از مسوولان در حکومت تازه، مشکلات اقتصادی را در کشور زودگذر می‌دانند و می‌گویند که در تلاش حل این مشکلات و مهار بحران اقتصادی استند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «این مشکلات موقتی هستند و ما امیدوار هستیم که زود گلیم‌اش چیده شود و بهار آینده پروژه‌های بزرگ انکشافی آغاز به کار می‌کنند و به مردم زمینه اشتغال‌زایی پیدا می‌شود و تمام مشکلات که در این عرصه وجود دارد، مسوولان در امارت اسلامی در تلاش مهار آن هستند.

درهمین حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که اگر کمک‌ها به افغانستان از سر گرفته نشوند، یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ما با جهان کنار بیاییم و جهان با افغانستان از نزدیک کار کند تا از مشکلات اقتصادی و شدت فقر جلوگیری شود.

با آنکه در ماه‌های پسین با رسیدن فصل سرما از بحران انسانی در کشور بیشتر هشدار داده می‌شود، اما تا کنون کمک‌های بسنده‌ یی عملی جهان برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور صورت نگرفته است

شماری از شهروندان کشور نیز از جامعه جهانی و حکومت تازه می‌خواهند که به چالش‌های مردم توجه کنند و نیز زمینه کار و بار را برای شان فراهم سازند.

عبدالرزاق، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «اکثریت جوانان ما رو به طرف کشور های خارجی می برند تا یک لقمه نان پیدا کنند.
 
باشنده دیگر، کابل به طلوع‌نیوز گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای مردم کار و بار را فراهم سازد. قیمتی زیاد شده است و با همکاری تجاران به مردم کمک کنند.  

این در حالیست که پیش از این سازمان های گونه‌گون مدد رسان خواهان تعامل با حکومت تازه از بهر رسانیدن کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان شده اند.

هشدار گروه جهانی بحران از گرسنگی گسترده در افغانستان

بر بنیاد گفته‌های گروه جهانی بحران، تلفات گرسنگی نسبت به قربانیان جنگ‌های بیست سال پسین بیشتر خواهد بود. 

Thumbnail

گروه جهانی بحران در یک گزارش تازه هشدار داده است که اگر جامعه جهانی اقتصاد افغانستان را پشتیبانی نکند، تلفات ناشی از قحطی و گرسنگی در این کشور افزایش چشمگیر خواهد داشت

این نهاد جهانی گفته است که اوضاع بد اقتصادی در افغانستان سبب شده است که یک میلیون تن دیگر نیز در افغانستان در ماه‌های پسین با عدم مصوونیت غذایی روبرو شوند که این آمار افزایش سی و پنج درصدی را نسبت به سال پار نشان می‌دهد

بر بنیاد گفته‌های گروه جهانی بحران، تلفات گرسنگی نسبت به قربانیان جنگ‌های بیست سال پسین بیشتر خواهد بود. 

در گزارش گروه جهانی بحران آمده است که با نزدیک شدن زمستان، گرسنگی گسترش یافته است و سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که ۲۲ اعشاریه هشت میلیون نفر در ماه‌های آینده به غذای کافی دسترسی نخواهند داشت

برخی از مسوولان در حکومت تازه، مشکلات اقتصادی را در کشور زودگذر می‌دانند و می‌گویند که در تلاش حل این مشکلات و مهار بحران اقتصادی استند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «این مشکلات موقتی هستند و ما امیدوار هستیم که زود گلیم‌اش چیده شود و بهار آینده پروژه‌های بزرگ انکشافی آغاز به کار می‌کنند و به مردم زمینه اشتغال‌زایی پیدا می‌شود و تمام مشکلات که در این عرصه وجود دارد، مسوولان در امارت اسلامی در تلاش مهار آن هستند.

درهمین حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که اگر کمک‌ها به افغانستان از سر گرفته نشوند، یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ما با جهان کنار بیاییم و جهان با افغانستان از نزدیک کار کند تا از مشکلات اقتصادی و شدت فقر جلوگیری شود.

با آنکه در ماه‌های پسین با رسیدن فصل سرما از بحران انسانی در کشور بیشتر هشدار داده می‌شود، اما تا کنون کمک‌های بسنده‌ یی عملی جهان برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور صورت نگرفته است

شماری از شهروندان کشور نیز از جامعه جهانی و حکومت تازه می‌خواهند که به چالش‌های مردم توجه کنند و نیز زمینه کار و بار را برای شان فراهم سازند.

عبدالرزاق، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «اکثریت جوانان ما رو به طرف کشور های خارجی می برند تا یک لقمه نان پیدا کنند.
 
باشنده دیگر، کابل به طلوع‌نیوز گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای مردم کار و بار را فراهم سازد. قیمتی زیاد شده است و با همکاری تجاران به مردم کمک کنند.  

این در حالیست که پیش از این سازمان های گونه‌گون مدد رسان خواهان تعامل با حکومت تازه از بهر رسانیدن کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره