Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی مهلت ۴ ماهه برای تشکیل حکومت فراگیر را رد کرد

مقام‌های امارت اسلامی مهلت چهار ماهه را برای تشکیل حکومت همه‌شمول رد می‌کنند.  

پیش از این شبکه نیوز هجده هند به نقل از یک منبع گفته بود که طالبان در آخرین دیدار شان با توماس ویست، نماینده امریکا برای افغانستان وعده طرح حکومت همه‌شمول را تا ماه مارچ سال ۲۰۲۲ داده اند.

اما سخنگوی امارت اسلامی ادعای این شبکه را شایعه میخواند و می‌گوید که امارت اسلامی در تصمیم‌گیری خود مستقلانه عمل می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «چیزهای که در این مورد پخش شده اند، ما آن را تایید نمی‌توانیم، امارت اسلامی در تصمیم‌گیری حکومت خود مستقلانه تصمیم‌گیری می‌کند و این حق مردم افغانستان است که باید در باره ساختار نظام شان تصمیم بگیرند.

با این حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که تشکیل یک حکومت با قاعده وسیع کمک خواهد کرد که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.  

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «جامعه جهانی و امریکاییان از بهر برائت دادن به سیاست‌های داخلی خود، مردم خود و هم پیمانان خود حکومتی را به رسمیت خواهند شناخت که متشکل از همه اقشار افغانستان باشد و یک حکومتداری خوب ایجاب می‌کند که باید یک حکومت همه‌شمول، متخصص و مطابق نیازمندی‌های افغانستان باشد.

عبدالحق حماد، آگاه مسایل سیاسی در این مورد گفت: «به خاطر اینکه امارت اسلامی از این مشکلات فعلی بیرون شود، نیاز این است که سیاست خارجی و دیپلوماسی ما به گونه کار گرفته شود که مطابق اصول آن جامعه جهانی قانع باشد.

در حال حاضر، حکومت تازه در افغانستان از ناحیه ایجاد روابط رسمی با جهان به شمول همسایه گان افغانستان با چالشهای جدی روبرو است. کابل تاخیر در برقراری این گونه روابط را نا انصافی می‌خواند، اما جامعه جهانی برای این کار شرط ‌هایی را برای کابل گذاشته است که تشکیل حکومت فراگیر در سرخط آن ها قرار دارد.

امارت اسلامی مهلت ۴ ماهه برای تشکیل حکومت فراگیر را رد کرد

اما سخنگوی امارت اسلامی ادعای این شبکه را شایعه میخواند و می‌گوید که امارت اسلامی در تصمیم‌گیری خود مستقلانه عمل می‌کند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امارت اسلامی مهلت چهار ماهه را برای تشکیل حکومت همه‌شمول رد می‌کنند.  

پیش از این شبکه نیوز هجده هند به نقل از یک منبع گفته بود که طالبان در آخرین دیدار شان با توماس ویست، نماینده امریکا برای افغانستان وعده طرح حکومت همه‌شمول را تا ماه مارچ سال ۲۰۲۲ داده اند.

اما سخنگوی امارت اسلامی ادعای این شبکه را شایعه میخواند و می‌گوید که امارت اسلامی در تصمیم‌گیری خود مستقلانه عمل می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «چیزهای که در این مورد پخش شده اند، ما آن را تایید نمی‌توانیم، امارت اسلامی در تصمیم‌گیری حکومت خود مستقلانه تصمیم‌گیری می‌کند و این حق مردم افغانستان است که باید در باره ساختار نظام شان تصمیم بگیرند.

با این حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که تشکیل یک حکومت با قاعده وسیع کمک خواهد کرد که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.  

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «جامعه جهانی و امریکاییان از بهر برائت دادن به سیاست‌های داخلی خود، مردم خود و هم پیمانان خود حکومتی را به رسمیت خواهند شناخت که متشکل از همه اقشار افغانستان باشد و یک حکومتداری خوب ایجاب می‌کند که باید یک حکومت همه‌شمول، متخصص و مطابق نیازمندی‌های افغانستان باشد.

عبدالحق حماد، آگاه مسایل سیاسی در این مورد گفت: «به خاطر اینکه امارت اسلامی از این مشکلات فعلی بیرون شود، نیاز این است که سیاست خارجی و دیپلوماسی ما به گونه کار گرفته شود که مطابق اصول آن جامعه جهانی قانع باشد.

در حال حاضر، حکومت تازه در افغانستان از ناحیه ایجاد روابط رسمی با جهان به شمول همسایه گان افغانستان با چالشهای جدی روبرو است. کابل تاخیر در برقراری این گونه روابط را نا انصافی می‌خواند، اما جامعه جهانی برای این کار شرط ‌هایی را برای کابل گذاشته است که تشکیل حکومت فراگیر در سرخط آن ها قرار دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره