Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: هشتاد عضو داعش در ننگرهار به امارت اسلامی تسلیم شدند

مرکز رسانه‌های ننگرهار امروز (یک‌شنبه ۲۱ قوس) در رشته تویتی می‌گوید که ۸۰ داعشی در این ولایت به امارت اسلامی تسلیم شده‌اند.

مقام‌های محلی امارت اسلامی می‌گویند که این افراد با پادرمیانی بزرگان قوم به امارت اسلامی تسلیم شده‌اند و بادرنظرداشت عفو عموی، افراد تسلیم شده عفو شده‌اند.

داکتر بشیر، رییس امنیت ملی امارت اسلامی در ننگرهار می‌گوید که افراد تسلیم شده باشنده‌گان ده ولسوالی ننگرهار استند که به شکل مشروط بخشیده شده‌اند.

در تویت مرکز رسانه‌های ننگرهار آمده است که افراد تسلیم شده با اظهار پشیمانی از عملکرد شان وعده داده اند که با امارت اسلامی همکاری می‌کنند.

در همین حال، بزرگان قومی می‌گویند اگر کسی به افراد مسلح داعش جا بدهد، «خانه‌اش را به آتش خواهند کشید و از کشور بیرون خواهند کرد.»

مسوولان: هشتاد عضو داعش در ننگرهار به امارت اسلامی تسلیم شدند

مقام‌های محلی ننگرهار می‌گویند که هشتاد عضو داعش در این ولایت به امارت اسلامی تسلیم شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مرکز رسانه‌های ننگرهار امروز (یک‌شنبه ۲۱ قوس) در رشته تویتی می‌گوید که ۸۰ داعشی در این ولایت به امارت اسلامی تسلیم شده‌اند.

مقام‌های محلی امارت اسلامی می‌گویند که این افراد با پادرمیانی بزرگان قوم به امارت اسلامی تسلیم شده‌اند و بادرنظرداشت عفو عموی، افراد تسلیم شده عفو شده‌اند.

داکتر بشیر، رییس امنیت ملی امارت اسلامی در ننگرهار می‌گوید که افراد تسلیم شده باشنده‌گان ده ولسوالی ننگرهار استند که به شکل مشروط بخشیده شده‌اند.

در تویت مرکز رسانه‌های ننگرهار آمده است که افراد تسلیم شده با اظهار پشیمانی از عملکرد شان وعده داده اند که با امارت اسلامی همکاری می‌کنند.

در همین حال، بزرگان قومی می‌گویند اگر کسی به افراد مسلح داعش جا بدهد، «خانه‌اش را به آتش خواهند کشید و از کشور بیرون خواهند کرد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره