تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نصیر احمد فایق سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان درسازمان ملل شد

نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نصیر احمد فایق، به جای غلام‌محمد اسحاق‌زی، همچون سرپرست کرسی نماینده‌گی همیشگی افغانستان، در سازمان ملل متحد گماشته شده است.

پیش از این شماری از دیپلوماتان افغانستان تایید کرده اند که غلام محمد اسحاق‌زی، از نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد استعفا داده است.

نماینده‌گی همیشگی افغانستان، در سازمان ملل متحد می‌گوید که آقای فایق برای پایان دادن به بحران بشری و بهبود اوضاع حقوق بشری در کشور دادخواهی خواهد کرد.

در یک خبرنامه نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در نیویارک تاکید شده است: «آقای فایق همچون شارژ دافیر، مسوولیت رهبری این نهاد را بردوش گرفته است و جلب توجه جهانی به اوضاع بحرانی و بهبود حقوق، به ویژه حقوق آموزش و کار زنان در افغانستان، اولیت‌های کاری او استند.»

در همین حال، نصیر احمد فایق، در توییتی نگاشته است که می‌خواهد صدای مردم افغانستان را در باره فقر و گرسنگی به گوش جهانیان برساند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان درسازمان ملل متحد، در این توییت گفت:«این مسوولیت بزرگ تاريخی در این اوضاع سخت و نابسامان را نه همچون یک امتیاز بل یک ماموریت دانسته و تلاش می‌‌کنم صدای مردم افغانستان را که از شدت بیکاری، گرسنه‌گی، فقر،‌ سرمای زمستان و نقض حقوق بشری رنج می‌برند،‌ به گوش کشورهای عضو سازمان ملل و مسوولان آن برسانم.»

کرسی افغانستان در سازمان ملل هنوز هم در اختیار مقام‌های حکومت پیشین افغانستان است و به تازه‌گی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از به تعویق افتادن تصمیم گیری در باره سرنوشت این کرسی ‌پشتیبانی کرد، از همین رو، ادامه ماموریت نماینده دایمی افغانستان در کرسی نماینده همیشه گی افغانستان در سازمان ملل متحد تایید و نماینده معرفی شده از سوی امارت اسلامی به این کرسی رد شد.

بشیر هاتف، کارشناس سیاسی گفت: «کشور های جهان در تلاش ضعیف نشان دادن حکومت تازه افغانستان استند و اگر حکومت امارت اسلامی از خود انعطاف نشان ندهد، این مسله روابط امارت اسلامی را با جهان در شرایط بد قرار خواهد داد.»

با آنکه نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روشن نساخته است که آقای فایق از سوی کدام مرجع به این سمت گماشته شده است، اما امارت اسلامی این گماشتن را برخلاف اصول وقوانین جهانی می‌داند.

سهیل شاهین در واکنش به این، گفت: «چوکی نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل حق امارت اسلامی است و گماشتن افراد که هیچ با حکومت تازه افغانستان ارتباط ندارد، غیراصولی است و باید سازمان ملل این کرسی را به نماینده امارت اسلامی واگذار کند.»

همزمان برخی از آگاهان مسایل سیاسی بر این باور اند تا زمانی که امارت اسلامی پیش‌شرط های جهان را برای به رسمیت شناختن عملی نکند، جهان همچنان از تعامل با کابل انکار خواهد کرد.

طارق فرهادی، آگاه روابط بین الملل در این باره گفت: «امارت اسلامی باید شرایط به سرمیت شناختن را از سوی جهان عملی کنند، تا کرسی نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل را به دست بیاورند.»

امارت اسلامی، سهیل شاهین را همچون نماینده امارت اسلامی به کرسی نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده است، اما سازمان ملل متحد او را به رسمیت نمی‌شناسد و چندی پیش از این تصمیم گرفت تا نماینده حکومت سرنگون شده افغانستان به کارش ادامه دهد.  

نصیر احمد فایق سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان درسازمان ملل شد

در همین حال، نصیر احمد فایق، در توییتی نگاشته است که می‌خواهد صدای مردم افغانستان را در باره فقر و گرسنگی به گوش جهانیان برساند.

تصویر بندانگشتی

نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نصیر احمد فایق، به جای غلام‌محمد اسحاق‌زی، همچون سرپرست کرسی نماینده‌گی همیشگی افغانستان، در سازمان ملل متحد گماشته شده است.

پیش از این شماری از دیپلوماتان افغانستان تایید کرده اند که غلام محمد اسحاق‌زی، از نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد استعفا داده است.

نماینده‌گی همیشگی افغانستان، در سازمان ملل متحد می‌گوید که آقای فایق برای پایان دادن به بحران بشری و بهبود اوضاع حقوق بشری در کشور دادخواهی خواهد کرد.

در یک خبرنامه نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در نیویارک تاکید شده است: «آقای فایق همچون شارژ دافیر، مسوولیت رهبری این نهاد را بردوش گرفته است و جلب توجه جهانی به اوضاع بحرانی و بهبود حقوق، به ویژه حقوق آموزش و کار زنان در افغانستان، اولیت‌های کاری او استند.»

در همین حال، نصیر احمد فایق، در توییتی نگاشته است که می‌خواهد صدای مردم افغانستان را در باره فقر و گرسنگی به گوش جهانیان برساند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان درسازمان ملل متحد، در این توییت گفت:«این مسوولیت بزرگ تاريخی در این اوضاع سخت و نابسامان را نه همچون یک امتیاز بل یک ماموریت دانسته و تلاش می‌‌کنم صدای مردم افغانستان را که از شدت بیکاری، گرسنه‌گی، فقر،‌ سرمای زمستان و نقض حقوق بشری رنج می‌برند،‌ به گوش کشورهای عضو سازمان ملل و مسوولان آن برسانم.»

کرسی افغانستان در سازمان ملل هنوز هم در اختیار مقام‌های حکومت پیشین افغانستان است و به تازه‌گی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از به تعویق افتادن تصمیم گیری در باره سرنوشت این کرسی ‌پشتیبانی کرد، از همین رو، ادامه ماموریت نماینده دایمی افغانستان در کرسی نماینده همیشه گی افغانستان در سازمان ملل متحد تایید و نماینده معرفی شده از سوی امارت اسلامی به این کرسی رد شد.

بشیر هاتف، کارشناس سیاسی گفت: «کشور های جهان در تلاش ضعیف نشان دادن حکومت تازه افغانستان استند و اگر حکومت امارت اسلامی از خود انعطاف نشان ندهد، این مسله روابط امارت اسلامی را با جهان در شرایط بد قرار خواهد داد.»

با آنکه نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روشن نساخته است که آقای فایق از سوی کدام مرجع به این سمت گماشته شده است، اما امارت اسلامی این گماشتن را برخلاف اصول وقوانین جهانی می‌داند.

سهیل شاهین در واکنش به این، گفت: «چوکی نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل حق امارت اسلامی است و گماشتن افراد که هیچ با حکومت تازه افغانستان ارتباط ندارد، غیراصولی است و باید سازمان ملل این کرسی را به نماینده امارت اسلامی واگذار کند.»

همزمان برخی از آگاهان مسایل سیاسی بر این باور اند تا زمانی که امارت اسلامی پیش‌شرط های جهان را برای به رسمیت شناختن عملی نکند، جهان همچنان از تعامل با کابل انکار خواهد کرد.

طارق فرهادی، آگاه روابط بین الملل در این باره گفت: «امارت اسلامی باید شرایط به سرمیت شناختن را از سوی جهان عملی کنند، تا کرسی نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل را به دست بیاورند.»

امارت اسلامی، سهیل شاهین را همچون نماینده امارت اسلامی به کرسی نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده است، اما سازمان ملل متحد او را به رسمیت نمی‌شناسد و چندی پیش از این تصمیم گرفت تا نماینده حکومت سرنگون شده افغانستان به کارش ادامه دهد.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره