Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستانکزی: امریکا در امور داخلی افغانستان مداخله نکند

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه امروز در همایشی در کابل گفت که امریکا از نگاه نظامی در افغانستان شکست خورده است، اما در میدان سیاست و اقتصاد هنوز با افغانستان در جنگ قرار دارد.

او گفت: «دشمن در عرصه نظامی شکست خوردند، رفتند از افغانستان. در میدان سیاست و اقتصاد، پروپاگندا و استخبارات هنوز هم با ما در جنگ استند.»

ستانکزی می‌گوید که ایالات متحده نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. او می‌افزاید که امریکا در در روز به افغانستان حمله کرد، اما شب از افغانستان فرار کرد.

او گفت: «با استفاده از روشنی آفتاب امریکا در ۲۰۰۱ بالای افغانستان حمله کرد. و در حالتی گریخت که شب تاریک بود، ۱۲ شب بود که از افغانستان گریخت.»

ستانکزی هشدار می‌دهد که هر گاه کشوری بخواهد به افغانستان به نگاه بد ببیند، آنان برای دفاع از خاک توانایی چهل سال جنگ دیگر را نیز دارند. این مقام بلند پایه امارت اسلامی، مسدود شدن ذخایر ازری افغانستان از سوی ایالات متحده را یک اقدام ظالمانه خواند و از این کشور خواست که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.

او گفت: «ما به تمام کشورهای جهان، باالخصوص امریکا بازهم می‌گوییم که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. بگذارند که افغان‌ها نظام خود را، حکومت خود را و نظام اقتصادی خود را خود شان بسازند.»

ستانکزی کمک‌های بشردوستانه جهان برای افغانستان را بسنده نمی‌داند و می‌گوید که این کمک‌ها حتا یک درصد چالش‌های کنونی را حل کرده نمی‌تواند. او از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد که در این شرایط حساس مرزهای شان را به روی افغان‌ها باز نگه دارند تا به گفته او داد و ستد بازرگانی انجام شود.

از سویی هم، انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی می‌گوید که دنیا نمی‌خواهد افغانستان به خودکفایی برسد. حقانی بر تقویت نظام کنونی تأکید می‌ورزد.

او گفت: «دنیا هیچ وقت نمی‌خواهد که افغان‌ها خودکفا شوند. دنیا همیشه می‌خواهد که ما به آن‌ها متحاج باشیم.»

در همین حال، شرکت کننده‌گان این نشست شرایط کنونی را فرصت طلایی برای همبستگی و صلح میان مردم دانسته و بر پایان جنگ و اتحاد میان شهروندان کشور تأکید می‌کنند.

عطالله صادق، رییس اجماع صلح افغانستان، گفت: «این خانه مشترک همه ماست. این خانه را باید همه با هم بسازیم.»

 در این نشست مقام‌های امارت اسلامی جلوگیری از تفرقه افگنی و اعتماد سازی میان اقوام کشور و نیز چگونگی سازش با جهان را از چالش‌های بزرگ در برابر امارت اسلامی خواندند.

ستانکزی: امریکا در امور داخلی افغانستان مداخله نکند

ستانکزی گفت ایجاد اتحاد و همبستگی میان مردم و چگونگی ایجاد روابط با جهان از چالش‌های بزرگ فراراه امارت اسلامی استند.

تصویر بندانگشتی

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه امروز در همایشی در کابل گفت که امریکا از نگاه نظامی در افغانستان شکست خورده است، اما در میدان سیاست و اقتصاد هنوز با افغانستان در جنگ قرار دارد.

او گفت: «دشمن در عرصه نظامی شکست خوردند، رفتند از افغانستان. در میدان سیاست و اقتصاد، پروپاگندا و استخبارات هنوز هم با ما در جنگ استند.»

ستانکزی می‌گوید که ایالات متحده نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. او می‌افزاید که امریکا در در روز به افغانستان حمله کرد، اما شب از افغانستان فرار کرد.

او گفت: «با استفاده از روشنی آفتاب امریکا در ۲۰۰۱ بالای افغانستان حمله کرد. و در حالتی گریخت که شب تاریک بود، ۱۲ شب بود که از افغانستان گریخت.»

ستانکزی هشدار می‌دهد که هر گاه کشوری بخواهد به افغانستان به نگاه بد ببیند، آنان برای دفاع از خاک توانایی چهل سال جنگ دیگر را نیز دارند. این مقام بلند پایه امارت اسلامی، مسدود شدن ذخایر ازری افغانستان از سوی ایالات متحده را یک اقدام ظالمانه خواند و از این کشور خواست که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.

او گفت: «ما به تمام کشورهای جهان، باالخصوص امریکا بازهم می‌گوییم که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. بگذارند که افغان‌ها نظام خود را، حکومت خود را و نظام اقتصادی خود را خود شان بسازند.»

ستانکزی کمک‌های بشردوستانه جهان برای افغانستان را بسنده نمی‌داند و می‌گوید که این کمک‌ها حتا یک درصد چالش‌های کنونی را حل کرده نمی‌تواند. او از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد که در این شرایط حساس مرزهای شان را به روی افغان‌ها باز نگه دارند تا به گفته او داد و ستد بازرگانی انجام شود.

از سویی هم، انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی می‌گوید که دنیا نمی‌خواهد افغانستان به خودکفایی برسد. حقانی بر تقویت نظام کنونی تأکید می‌ورزد.

او گفت: «دنیا هیچ وقت نمی‌خواهد که افغان‌ها خودکفا شوند. دنیا همیشه می‌خواهد که ما به آن‌ها متحاج باشیم.»

در همین حال، شرکت کننده‌گان این نشست شرایط کنونی را فرصت طلایی برای همبستگی و صلح میان مردم دانسته و بر پایان جنگ و اتحاد میان شهروندان کشور تأکید می‌کنند.

عطالله صادق، رییس اجماع صلح افغانستان، گفت: «این خانه مشترک همه ماست. این خانه را باید همه با هم بسازیم.»

 در این نشست مقام‌های امارت اسلامی جلوگیری از تفرقه افگنی و اعتماد سازی میان اقوام کشور و نیز چگونگی سازش با جهان را از چالش‌های بزرگ در برابر امارت اسلامی خواندند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره