Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قریشی: به حصارکشی در امتداد خط دیورند ادامه می‌دهیم

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان می گوید که حصارکشی در امتداد خط دیورند، ادامه می یابد اما تاکید می ورزد که اختلاف ها دراین باره را با کابل از راه های دیپلوماتیک حل خواهند کرد.

با آنکه کابل و اسلام آباد هر دو تنش های اخیر بر سر حصارکشی در امتداد خط دیوررند را جدی نمی دانند، اما در نوارهای تصویری که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شوند، دیده می شود که افرادی منسوب به امارت اسلامی در برخی از ولایت ها حصارها را ویران می سازند.

اسلام آباد در واکنش تازه به این ویدیوها میگوید که به حصارکشی در مرز با افغانستان، ادامه میدهد.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفت:«ما دست از کار نمی کشیم، نصب سیم خاردار در مرز آغاز شده است و تا زمانی که تکمیل شود ادامه خواهد یافت. افغانستان کشور دوست و برادر ماست اما برخی فرصت طلبان مسائلی را تحریک می کنند که به نفع پاکستان نیست»

بر بنیاد نوارهای تصویریی که در شبکه های اجتماعی پخش شده اند در هفته های پسین نیروهای امارت اسلامی در ولایت های ننگرهار، کنر و نیمروز پایه های سیم های خاردار پاکستان را ویران کرده اند و هشدار داده اند که اگر پاکستان از این کار دست نبردارد، با واکنش سخت آنان روبه رو خواهد شد.

کابل به گونه رسمی ویران ساختن حصارها را در امتداد خط دیورند تایید و یا رد نمی کند اما تنش های اخیردراین باره را کوچک و محلی میداند و تاکید می ورزد که نمی خواهد با چنین مسایل کوچک روابط اش را با کشورهای همسایه تیره بسازد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما نمی‌خواهیم روابط ما با کشور های همسایه بر سر این چنین مسایل کوچک، مخدوش شود. در آینده برای جلوگیری از این گونه رویداد ها مشترکاً تلاش خواهد شد.»

از سویی هم برخی از آگاهان مسایل سیاسی و نظامی در این باره دیدگاه های گونه گون دارند.

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی، در این باره می گوید: «از لحاظ رسمیت پاکستان چگونه این را گفته است، در مرز در بخش های تشنج هست و تنش ها در برخی بخش ها زیاد شده است، پاکستان کوشش نمی‌کند که در این باره زیاد صحبت کند، چون پاکستان نمی‌خواهد در این مورد در رسانه ها زیاد بحث کند.»

احمدخان اندر، نظامی پیشین، گفت: «کشور پاکستان نیز کوشش می‌کند که منازعه این خط را بیشتر بسازد تا توانسته باشد در این وقت که افغانستان در یک حالت تحریم و مشکلات اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار دارد، استفاده کند و بخواهد که این خط را رسمیت بدهد.»

موضوع حصارکشی در امتداد خط دیورند نه تنها اکنون بل در حکومت های پیشین نیز از مسایل جدی اختلافی میان کابل و اسلام آباد بوده است.

قریشی: به حصارکشی در امتداد خط دیورند ادامه می‌دهیم

موضوع حصارکشی در امتداد خط دیورند نه تنها اکنون بل در حکومت های پیشین نیز از مسایل جدی اختلافی میان کابل و اسلام آباد بوده است.

Thumbnail

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان می گوید که حصارکشی در امتداد خط دیورند، ادامه می یابد اما تاکید می ورزد که اختلاف ها دراین باره را با کابل از راه های دیپلوماتیک حل خواهند کرد.

با آنکه کابل و اسلام آباد هر دو تنش های اخیر بر سر حصارکشی در امتداد خط دیوررند را جدی نمی دانند، اما در نوارهای تصویری که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شوند، دیده می شود که افرادی منسوب به امارت اسلامی در برخی از ولایت ها حصارها را ویران می سازند.

اسلام آباد در واکنش تازه به این ویدیوها میگوید که به حصارکشی در مرز با افغانستان، ادامه میدهد.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفت:«ما دست از کار نمی کشیم، نصب سیم خاردار در مرز آغاز شده است و تا زمانی که تکمیل شود ادامه خواهد یافت. افغانستان کشور دوست و برادر ماست اما برخی فرصت طلبان مسائلی را تحریک می کنند که به نفع پاکستان نیست»

بر بنیاد نوارهای تصویریی که در شبکه های اجتماعی پخش شده اند در هفته های پسین نیروهای امارت اسلامی در ولایت های ننگرهار، کنر و نیمروز پایه های سیم های خاردار پاکستان را ویران کرده اند و هشدار داده اند که اگر پاکستان از این کار دست نبردارد، با واکنش سخت آنان روبه رو خواهد شد.

کابل به گونه رسمی ویران ساختن حصارها را در امتداد خط دیورند تایید و یا رد نمی کند اما تنش های اخیردراین باره را کوچک و محلی میداند و تاکید می ورزد که نمی خواهد با چنین مسایل کوچک روابط اش را با کشورهای همسایه تیره بسازد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما نمی‌خواهیم روابط ما با کشور های همسایه بر سر این چنین مسایل کوچک، مخدوش شود. در آینده برای جلوگیری از این گونه رویداد ها مشترکاً تلاش خواهد شد.»

از سویی هم برخی از آگاهان مسایل سیاسی و نظامی در این باره دیدگاه های گونه گون دارند.

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی، در این باره می گوید: «از لحاظ رسمیت پاکستان چگونه این را گفته است، در مرز در بخش های تشنج هست و تنش ها در برخی بخش ها زیاد شده است، پاکستان کوشش نمی‌کند که در این باره زیاد صحبت کند، چون پاکستان نمی‌خواهد در این مورد در رسانه ها زیاد بحث کند.»

احمدخان اندر، نظامی پیشین، گفت: «کشور پاکستان نیز کوشش می‌کند که منازعه این خط را بیشتر بسازد تا توانسته باشد در این وقت که افغانستان در یک حالت تحریم و مشکلات اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار دارد، استفاده کند و بخواهد که این خط را رسمیت بدهد.»

موضوع حصارکشی در امتداد خط دیورند نه تنها اکنون بل در حکومت های پیشین نیز از مسایل جدی اختلافی میان کابل و اسلام آباد بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره