Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش: ۵ میلیون کودک در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند

سازمان حمایت از کودکان با ابراز نگرانی از روبرو بودن چهارده میلیون کودک در افغانستان با گرسنگی می‌گوید که از این میان پنج میلیون کودک در یک قدمی قحطی قرار گرفته اند.

این سازمان هشدار می‌دهد که زمستان کنونی زنده‌گی را بر کودکان افغان سخت‌تر ساخته است و نیاز است تا کمک‌های جهانی بی‌درنگ به آنان فراهم شوند.

کریستیانا مارتن، مدیر امور بشردوستانه سازمان حمایت از کودکان گفت: «خانواده‌ها در حال حاضر در تلاش یافتن غذا هستند. نزدیک به پنج میلیون کودک در یک قدمی قحطی به‌ سر می‌برند. بسیار مهم است که جامعۀ جهانی به حمایت از افغانستان ادامه دهد.»

بربنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی، بیش از ده نهاد داخلی با همکاری نهادهای جهانی برای پشتیبانی از کودکان فعالیت می‌کنند.

اما ظاهرن کاهش کمک‌های جهانی فعالیت‌های این نهادها را سخت صدمه زده است.

زرقا یفتلی، رییس نهاد تحقیقی زنان و اطفال گفت: «نبود هماهنگی بین نهادهای جهانی برای فرستادن کمک‌ها به کودکان در افغانستان سبب شده که این کمک‌ها کاهش پیدا کند و خانواده‌ها نیازمند شناسایی نشده و کودکان بیشتر در خطر قرار گرفته اند.»

اما امارت اسلامی از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت کودکان کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که گردآوری کودکان کارگر یکی از این تلاش‌هاست. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در آینده برنامه‌ها روی دست گرفته می‌شوند که کودکان کارگر گردآوری شوند و برای شان زمینه آموزش فراهم شود و برای خانواده‌های شان کمک‌های مالی انجام خواهد شد.»

سازمان حمایت از کودکان جنگ، افزایش بی‌کاری، زمستان و ویروس کرونا را از علت‌های اصلی بدترشدن وضعیت کودکان در افغانستان می‌داند.

در همین حال، شماری از کودکان که به علت فقر از آموزش بازمانده و به کار روی آورده‌اند، خواهان کمک استند. احمدحسین یازده ساله یکی از میلیون‌ها کودکیست که بخاطر یافتن نان به خانواده یازده نفری‌اش به کار روی آورده است.

او می‌گوید: «من پیش از این درس می‌خواندم، اما از زمانی که پدرم بی‌کار شد من مکتب را رها کردم. این‌جا میایم و کار می‌کنم و روزپنجاه و شصت افغانی کار می‌کنم.م

کیهان، کودک کارگر می‌گوید: «هیچ نان نداریم در خانه. من بوت رنگ می‌کنم تا پول پنج یا ده دانه نان را برای خانواده خود پیدا کنم و کار در این روزها هم نیست.»

گزارش: ۵ میلیون کودک در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند

سازمان حمایت از کودکان می‌گوید که نزدیک به چهارده میلیون کودک افغان اکنون با خطر گرسنگی، محرومیت از آموزش و زمستان دشوار روبرو اند.

تصویر بندانگشتی

سازمان حمایت از کودکان با ابراز نگرانی از روبرو بودن چهارده میلیون کودک در افغانستان با گرسنگی می‌گوید که از این میان پنج میلیون کودک در یک قدمی قحطی قرار گرفته اند.

این سازمان هشدار می‌دهد که زمستان کنونی زنده‌گی را بر کودکان افغان سخت‌تر ساخته است و نیاز است تا کمک‌های جهانی بی‌درنگ به آنان فراهم شوند.

کریستیانا مارتن، مدیر امور بشردوستانه سازمان حمایت از کودکان گفت: «خانواده‌ها در حال حاضر در تلاش یافتن غذا هستند. نزدیک به پنج میلیون کودک در یک قدمی قحطی به‌ سر می‌برند. بسیار مهم است که جامعۀ جهانی به حمایت از افغانستان ادامه دهد.»

بربنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی، بیش از ده نهاد داخلی با همکاری نهادهای جهانی برای پشتیبانی از کودکان فعالیت می‌کنند.

اما ظاهرن کاهش کمک‌های جهانی فعالیت‌های این نهادها را سخت صدمه زده است.

زرقا یفتلی، رییس نهاد تحقیقی زنان و اطفال گفت: «نبود هماهنگی بین نهادهای جهانی برای فرستادن کمک‌ها به کودکان در افغانستان سبب شده که این کمک‌ها کاهش پیدا کند و خانواده‌ها نیازمند شناسایی نشده و کودکان بیشتر در خطر قرار گرفته اند.»

اما امارت اسلامی از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت کودکان کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که گردآوری کودکان کارگر یکی از این تلاش‌هاست. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در آینده برنامه‌ها روی دست گرفته می‌شوند که کودکان کارگر گردآوری شوند و برای شان زمینه آموزش فراهم شود و برای خانواده‌های شان کمک‌های مالی انجام خواهد شد.»

سازمان حمایت از کودکان جنگ، افزایش بی‌کاری، زمستان و ویروس کرونا را از علت‌های اصلی بدترشدن وضعیت کودکان در افغانستان می‌داند.

در همین حال، شماری از کودکان که به علت فقر از آموزش بازمانده و به کار روی آورده‌اند، خواهان کمک استند. احمدحسین یازده ساله یکی از میلیون‌ها کودکیست که بخاطر یافتن نان به خانواده یازده نفری‌اش به کار روی آورده است.

او می‌گوید: «من پیش از این درس می‌خواندم، اما از زمانی که پدرم بی‌کار شد من مکتب را رها کردم. این‌جا میایم و کار می‌کنم و روزپنجاه و شصت افغانی کار می‌کنم.م

کیهان، کودک کارگر می‌گوید: «هیچ نان نداریم در خانه. من بوت رنگ می‌کنم تا پول پنج یا ده دانه نان را برای خانواده خود پیدا کنم و کار در این روزها هم نیست.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره