Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش‌ها ازبهر افزایش شمار سربازان ارتش به ۱۵۰ هزار تن

قاری فصیح الدین فطرت، رییس ستاد ارتش می‌گوید که یک ارتش هشتاد هزار نفری در کشور آماده شده است و تلاش‌ها برای افزایش شمار سربازان ارتش به یک صد و پنجاه هزار تن ادامه دارد.

رییس ستاد ارتش امروز در مراسم فراغت پنج‌صد سرباز ارتش که دو ماه آموزش نظامی دیدند، از تلاش‌ها برای افزایش شمار نیروها خبر داد. او می‌افزاید که هشتاد هزار سرباز ارتش در قول اردوهای کشور بسیج شده اند.

قاری فصیح الدین فطرت گفت: «کسانی که داوطلب باشند، حتمن جذب می‌شوند و همچنان از افراد مسلکی نیز کار گرفته خواهد شد.»

ازسوی دیگر، این مقام بلند پایه امارت اسلامی بر جلوگیری از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند تاکید می‌ورزد. وی گفت: «جاهای که حصارکشی شده، قبلا شده، اما جاهای که نشده، باید حصارکشی صورت نگیرد. ما از کشور همسایه خواستیم که دیگر حصارکشی صورت نگیرد.»

آقای فطرت تاکید می‌ورزد که نیروهای امنیتی امارت اسلامی توانایی حفاظت از مرزهای کشور را دارند.

هم اکنون چهارده هزار سرباز ارتش امارت اسلامی در قول اردو و لواهای چهار ولایت حوزه غرب حضور دارند. 

نیروهای امارت اسلامی یک رزمایش را در شهرهرات برگزار کردند. مقام‌های نظامی در هرات هدف از این رزمایش را  اطمینان دادن برای تامین امنیت مردم و کشور می‌دانند.

از سوی دیگر، معاونان وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست استخبارات که برای بررسی اوضاع امنیتی ولایت‌های شمال کشور به بلخ رفته اند، تاکید می‌ورزند که هیچ کسی نمی‌تواند از نام امارت اسلامی شهروندان کشور را آزار و اذیت کند.

مقام‌های امنیتی یک بار دیگر هشدار می‌دهند کسانیکه از نام امارت اسلامی استفاده سوء کنند به کیفر خواهند رسید.

تلاش‌ها ازبهر افزایش شمار سربازان ارتش به ۱۵۰ هزار تن

مقام‌های امنیتی که در شمال کشور رفته‌اند، یک بار دیگر هشدار می‌دهند کسانیکه از نام امارت اسلامی استفاده سوء کنند به کیفر خواهند رسید.

Thumbnail

قاری فصیح الدین فطرت، رییس ستاد ارتش می‌گوید که یک ارتش هشتاد هزار نفری در کشور آماده شده است و تلاش‌ها برای افزایش شمار سربازان ارتش به یک صد و پنجاه هزار تن ادامه دارد.

رییس ستاد ارتش امروز در مراسم فراغت پنج‌صد سرباز ارتش که دو ماه آموزش نظامی دیدند، از تلاش‌ها برای افزایش شمار نیروها خبر داد. او می‌افزاید که هشتاد هزار سرباز ارتش در قول اردوهای کشور بسیج شده اند.

قاری فصیح الدین فطرت گفت: «کسانی که داوطلب باشند، حتمن جذب می‌شوند و همچنان از افراد مسلکی نیز کار گرفته خواهد شد.»

ازسوی دیگر، این مقام بلند پایه امارت اسلامی بر جلوگیری از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند تاکید می‌ورزد. وی گفت: «جاهای که حصارکشی شده، قبلا شده، اما جاهای که نشده، باید حصارکشی صورت نگیرد. ما از کشور همسایه خواستیم که دیگر حصارکشی صورت نگیرد.»

آقای فطرت تاکید می‌ورزد که نیروهای امنیتی امارت اسلامی توانایی حفاظت از مرزهای کشور را دارند.

هم اکنون چهارده هزار سرباز ارتش امارت اسلامی در قول اردو و لواهای چهار ولایت حوزه غرب حضور دارند. 

نیروهای امارت اسلامی یک رزمایش را در شهرهرات برگزار کردند. مقام‌های نظامی در هرات هدف از این رزمایش را  اطمینان دادن برای تامین امنیت مردم و کشور می‌دانند.

از سوی دیگر، معاونان وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست استخبارات که برای بررسی اوضاع امنیتی ولایت‌های شمال کشور به بلخ رفته اند، تاکید می‌ورزند که هیچ کسی نمی‌تواند از نام امارت اسلامی شهروندان کشور را آزار و اذیت کند.

مقام‌های امنیتی یک بار دیگر هشدار می‌دهند کسانیکه از نام امارت اسلامی استفاده سوء کنند به کیفر خواهند رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره