Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عمران خان خواستار فرستادن نیروی بشری پاکستانی به افغانستان شد

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان به مقام‌های این کشور دستور داده است تا نیروی بشری آموزش دیده و مسلکی به افغانستان بفرستد. 

دفتر عمران خان می‌گوید که خان این اظهارات را روز گذشته در سومین نشست اپکس در باره افغانستان بیان کرده است. در این نشست، شاه محمود قریشی وزیر خارجه، وزیر اطلاعات فواد حسین چودری، شیخ رشید احمد وزیر داخله، موید یوسف مشاور امنیت ملی و شماری دیگر از مقام‌های پاکستانی نیز حضور داشتند. 

دفتر نخست‌وزیر پاکستان هدف از این کار را جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان گفته ‌است.

در صفحه تویتر دفتر عمران خان آمده است: «نخست‌وزیر به مقام‌ها هدایت داده است برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان، نیروی بشری مسلکی و آموزش دیده در بخش‌های پزشکی، تکنالوژی معلوماتی، امور مالی و حسابداری به این کشور بفرستند.»

عمران خان همچنان از وخامت اوضاع انسانی در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که کشورش به فراهم سازی کمک به افغانستان ادامه می‌دهد. خان همچنان از ابتکار اخیر سازمان ملل از بهر گردآوری کمک به مردم افغانستان استقبال کرده است.

خان گفته است: «پاکستان متعهد است برای جلوگیری از یک بحران انسانی از مردم افغانستان پشتیبانی همه‌جانبه کند. ما از درخواست سازمان ملل برای کمک به افغانستان استقبال می‌کنیم.»

او همچنین به گسترش همکاری‌ها در بخش‌های راه آهن، معادن، دواسازی و رسانه‌ها برای کمک به احیا و انکشاف افغانستان تاکید کرده است.

اظهارات عمران خان پس از آن ابراز می‌شوند که به ‌تازه‌گی روزنامه‌ی نیویورک تایمز در گزارشی گفته است که امارت اسلامی به کمبود کارمندان مسلکی روبرو است. در این گزارش آمده است که شمار زیادی از منصوب شده‌گان در امارت اسلامی، مولوی‌هایی استند که در مدرسه حقانیه پاکستان آموزش دیده‌اند. در گزارش آمده است: «طالبان مشکلات کارمندی دارند، آنان در پاکستان به دنبال کمک هستند، پُست‌های دولتی به عنوان حمایت از سربازان پیشین و کسانی که با آرامی در پاکستان زنده‌گی می‌کنند، داده می‌شوند، اما همه آنان مهارت‌های فنی مورد نیاز برای کار را ندارند.

عمران خان خواستار فرستادن نیروی بشری پاکستانی به افغانستان شد

نخست‌وزیر پاکستان به مقام‌های این کشور دستور داده است که افراد آموزش‌دیده در بخش‌های پزشکی، تکنالوژی معلوماتی، حسابداری و امور مالی را به افغانستان بفرستند.

تصویر بندانگشتی

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان به مقام‌های این کشور دستور داده است تا نیروی بشری آموزش دیده و مسلکی به افغانستان بفرستد. 

دفتر عمران خان می‌گوید که خان این اظهارات را روز گذشته در سومین نشست اپکس در باره افغانستان بیان کرده است. در این نشست، شاه محمود قریشی وزیر خارجه، وزیر اطلاعات فواد حسین چودری، شیخ رشید احمد وزیر داخله، موید یوسف مشاور امنیت ملی و شماری دیگر از مقام‌های پاکستانی نیز حضور داشتند. 

دفتر نخست‌وزیر پاکستان هدف از این کار را جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان گفته ‌است.

در صفحه تویتر دفتر عمران خان آمده است: «نخست‌وزیر به مقام‌ها هدایت داده است برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان، نیروی بشری مسلکی و آموزش دیده در بخش‌های پزشکی، تکنالوژی معلوماتی، امور مالی و حسابداری به این کشور بفرستند.»

عمران خان همچنان از وخامت اوضاع انسانی در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که کشورش به فراهم سازی کمک به افغانستان ادامه می‌دهد. خان همچنان از ابتکار اخیر سازمان ملل از بهر گردآوری کمک به مردم افغانستان استقبال کرده است.

خان گفته است: «پاکستان متعهد است برای جلوگیری از یک بحران انسانی از مردم افغانستان پشتیبانی همه‌جانبه کند. ما از درخواست سازمان ملل برای کمک به افغانستان استقبال می‌کنیم.»

او همچنین به گسترش همکاری‌ها در بخش‌های راه آهن، معادن، دواسازی و رسانه‌ها برای کمک به احیا و انکشاف افغانستان تاکید کرده است.

اظهارات عمران خان پس از آن ابراز می‌شوند که به ‌تازه‌گی روزنامه‌ی نیویورک تایمز در گزارشی گفته است که امارت اسلامی به کمبود کارمندان مسلکی روبرو است. در این گزارش آمده است که شمار زیادی از منصوب شده‌گان در امارت اسلامی، مولوی‌هایی استند که در مدرسه حقانیه پاکستان آموزش دیده‌اند. در گزارش آمده است: «طالبان مشکلات کارمندی دارند، آنان در پاکستان به دنبال کمک هستند، پُست‌های دولتی به عنوان حمایت از سربازان پیشین و کسانی که با آرامی در پاکستان زنده‌گی می‌کنند، داده می‌شوند، اما همه آنان مهارت‌های فنی مورد نیاز برای کار را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره