Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عمران خان از مجلس نماینده‌گان پاکستان رأی اعتماد گرفت

عمران خان، نخست وزیر پاکستان روزشنبه (۱۶ حوت) از مجلس نماینده‌گان این کشور رأی اعتماد گرفت. 

این رأی‌گیری تنها چند روز پس از آن انجام شد که یک نامزد مهم تحریک انصاف برای یک کرسی مجلس سنای پاکستان ناکام شد و این کرسی در اختیار مخالفان عمران خان درآمد. 

احزاب مخالف حکومت عمران خان این رأی دهی را تحریم کرده بودند. 

آنها که در مجلس سنای پاکستان اکثریت را دارند، خواهان کناره‌گیری عمران خان استند. 

آقای خان که برای گرفتن اعتماد مجلس نماینده‌گان این کشور به ۱۷۲ رأی نیاز داشت، ۱۷۸ رأی گرفت و احزاب مخالف نتوانستند او را از حکومت، برکنار بسازند. 

اسد قیصر، رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان می‌گوید: "۱۷۸ عضو مجلس در پشتیبانی از این منشور رأی دادند و این منشور تصویب شد. به این ترتیب، عمران خان رأی اعتماد مجلس نماینده‌گان را به دست آورد."

مسألۀ رأی اعتماد به آقای خان پس از آن به میان آمد که در انتخابات میان دوره‌یی مجلس سنای این کشور، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پیشین پاکستان از حزب مردم پاکستان توانست حفیظ شیخ، وزیر اقتصاد عمران خان را شکست دهد.
 
پس از این رویداد، عمران خان خواهان رأی‌گیری در مجلس شد و حتا گفت که اعضای حزب خودش هم می‌توانند در این روند شرکت کنند.  

آقای خان افزود: "ما باید الگویی برای جهان باشیم. ما باید به جهانیان نشان دهیم که پاکستان ایجاد شده است تا یک حکومت اسلامی مرفه تشکیل دهد."

پس از این رأی‌گیری، هواداران تحریک انصاف به جاده‌ها بر آمدند و از آن ابراز خرسندی کردند. 

شبلی فراز، وزیر اطلاعات پاکستان می گوید: "رأی اعتماد امروز تاکیدی بر تعهد ما به دموکراسی، حاکمیت قانون و یک پاکستان مرفه است. عمران خان تنها رهبری است که ما را در این مسیر رهبری خواهد کرد."

خان در سال ۲۰۱۸ میلادی به قدرت رسید. 

از آن زمان به این سو، شمار اعضای احزاب مخالف در مجلس سنای پاکستان افزایش یافته و به ۵۳ در برابر ۴۷ رسیده‌است. آنان حکومت عمران را به ناکارایی متهم می‌سازند و خواهان کناره‌گیری او استند.

عمران خان از مجلس نماینده‌گان پاکستان رأی اعتماد گرفت

این رأی‌گیری تنها چند روز پس از آن انجام شد که یک نامزد مهم تحریک انصاف برای یک کرسی مجلس سنای پاکستان ناکام شد و این کرسی در اختیار مخالفان عمران خان درآمد. 

Thumbnail

عمران خان، نخست وزیر پاکستان روزشنبه (۱۶ حوت) از مجلس نماینده‌گان این کشور رأی اعتماد گرفت. 

این رأی‌گیری تنها چند روز پس از آن انجام شد که یک نامزد مهم تحریک انصاف برای یک کرسی مجلس سنای پاکستان ناکام شد و این کرسی در اختیار مخالفان عمران خان درآمد. 

احزاب مخالف حکومت عمران خان این رأی دهی را تحریم کرده بودند. 

آنها که در مجلس سنای پاکستان اکثریت را دارند، خواهان کناره‌گیری عمران خان استند. 

آقای خان که برای گرفتن اعتماد مجلس نماینده‌گان این کشور به ۱۷۲ رأی نیاز داشت، ۱۷۸ رأی گرفت و احزاب مخالف نتوانستند او را از حکومت، برکنار بسازند. 

اسد قیصر، رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان می‌گوید: "۱۷۸ عضو مجلس در پشتیبانی از این منشور رأی دادند و این منشور تصویب شد. به این ترتیب، عمران خان رأی اعتماد مجلس نماینده‌گان را به دست آورد."

مسألۀ رأی اعتماد به آقای خان پس از آن به میان آمد که در انتخابات میان دوره‌یی مجلس سنای این کشور، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پیشین پاکستان از حزب مردم پاکستان توانست حفیظ شیخ، وزیر اقتصاد عمران خان را شکست دهد.
 
پس از این رویداد، عمران خان خواهان رأی‌گیری در مجلس شد و حتا گفت که اعضای حزب خودش هم می‌توانند در این روند شرکت کنند.  

آقای خان افزود: "ما باید الگویی برای جهان باشیم. ما باید به جهانیان نشان دهیم که پاکستان ایجاد شده است تا یک حکومت اسلامی مرفه تشکیل دهد."

پس از این رأی‌گیری، هواداران تحریک انصاف به جاده‌ها بر آمدند و از آن ابراز خرسندی کردند. 

شبلی فراز، وزیر اطلاعات پاکستان می گوید: "رأی اعتماد امروز تاکیدی بر تعهد ما به دموکراسی، حاکمیت قانون و یک پاکستان مرفه است. عمران خان تنها رهبری است که ما را در این مسیر رهبری خواهد کرد."

خان در سال ۲۰۱۸ میلادی به قدرت رسید. 

از آن زمان به این سو، شمار اعضای احزاب مخالف در مجلس سنای پاکستان افزایش یافته و به ۵۳ در برابر ۴۷ رسیده‌است. آنان حکومت عمران را به ناکارایی متهم می‌سازند و خواهان کناره‌گیری او استند.

هم‌رسانی کنید