Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کانگرس امریکا: در باره تجهیزات نظامی در افغانستان گزارش داده شود

بیست وهشت عضو جمهوری خواه مجلس نماینده گان  ایالات متحده امریکا از وزارت دفاع این کشور خواسته اند که در باره سازوبرگ های نظامی امریکا در افغانستان گزارش دهد.

این نماینده گان در نامه یی به لویدآستین وزیر دفاع امریکا از به تعویق انداختن پخش این گزارش انتقاد کرده اند.

در بخش از نامه اعضای کانگرس امریکا، چنین آمده است:«فقدان اطلاعات، سبب می شود که کانگرس نتواند به گونه دقیق سازوبرگ های نظامی به ارزش ده ها میلیار دالر را که در بیست سال گذشته در افغانستان سرمایه گزاری شده است را نظارت کند و این کار آسیب پذیری در امنیت ملی ما را به میان می آورد.»

آخرین مهلت برای پخش این گزارش، دو هفته پیش بود و از همین رو این اعضای کانگرس، از به تعویق انداختن پخش این گزارش از سوی پنتاگون، انتقاد می کنند.

اسدالله  ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «امریکا تمام سلاح‌ها و تجهیزاتی که دارای محرمیت بودند، یکجا با خود بیرون کشیدند. سلاح و تجیزاتی که به قوای مسلح افغانستان داده بودند، همه از نوع سلاح‌های وارداتی بود.»

ثمر سادات، نظامی پیشین، گفت: « کماندوها هر کدام سلاح‌های بسیار مدرن به دسترس خود داشتند که اینها همه به طالب‌ها ماندند و این ارقام باید در وزارت دفاع امارت اسلامی موجود باشد.»

در این میان امارت اسلامی هر چند تایید می‌کند که برخی از سازوبرگ های نظامی امریکا در افغانستان بر جا مانده اند؛ اما در باره شمار دقیق آن جزییات نمی دهد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «یک اندازه امکانات را آنها پیش از رفتن‌شان خودشان تخریب کردند و یا به یک جا و دیگر جای پنهان کرده بودند و به دست مقام‌های اداره پیشین کابل قرار گرفته بودند، یک تعداد شان در مراکز نظامی مانده بود که در اختیار دولت افغانستان قرار دارد.»

این در حالی است که پیش از این در باره انتقال شماری از سازوبرگ های نظامی کشور به شمول چرخبال ها به کشور های همسایه افغانستان، گزارش های پخش شده اند.

کانگرس امریکا: در باره تجهیزات نظامی در افغانستان گزارش داده شود

این در حالی است که پیش از این در باره انتقال شماری از سازوبرگ های نظامی کشور به شمول چرخبال ها به کشور های همسایه افغانستان، گزارش های پخش شده اند.

Thumbnail

بیست وهشت عضو جمهوری خواه مجلس نماینده گان  ایالات متحده امریکا از وزارت دفاع این کشور خواسته اند که در باره سازوبرگ های نظامی امریکا در افغانستان گزارش دهد.

این نماینده گان در نامه یی به لویدآستین وزیر دفاع امریکا از به تعویق انداختن پخش این گزارش انتقاد کرده اند.

در بخش از نامه اعضای کانگرس امریکا، چنین آمده است:«فقدان اطلاعات، سبب می شود که کانگرس نتواند به گونه دقیق سازوبرگ های نظامی به ارزش ده ها میلیار دالر را که در بیست سال گذشته در افغانستان سرمایه گزاری شده است را نظارت کند و این کار آسیب پذیری در امنیت ملی ما را به میان می آورد.»

آخرین مهلت برای پخش این گزارش، دو هفته پیش بود و از همین رو این اعضای کانگرس، از به تعویق انداختن پخش این گزارش از سوی پنتاگون، انتقاد می کنند.

اسدالله  ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «امریکا تمام سلاح‌ها و تجهیزاتی که دارای محرمیت بودند، یکجا با خود بیرون کشیدند. سلاح و تجیزاتی که به قوای مسلح افغانستان داده بودند، همه از نوع سلاح‌های وارداتی بود.»

ثمر سادات، نظامی پیشین، گفت: « کماندوها هر کدام سلاح‌های بسیار مدرن به دسترس خود داشتند که اینها همه به طالب‌ها ماندند و این ارقام باید در وزارت دفاع امارت اسلامی موجود باشد.»

در این میان امارت اسلامی هر چند تایید می‌کند که برخی از سازوبرگ های نظامی امریکا در افغانستان بر جا مانده اند؛ اما در باره شمار دقیق آن جزییات نمی دهد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «یک اندازه امکانات را آنها پیش از رفتن‌شان خودشان تخریب کردند و یا به یک جا و دیگر جای پنهان کرده بودند و به دست مقام‌های اداره پیشین کابل قرار گرفته بودند، یک تعداد شان در مراکز نظامی مانده بود که در اختیار دولت افغانستان قرار دارد.»

این در حالی است که پیش از این در باره انتقال شماری از سازوبرگ های نظامی کشور به شمول چرخبال ها به کشور های همسایه افغانستان، گزارش های پخش شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره