تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خودداری بانک مرکزی پاکستان از گشایش صندوق امداد افغانستان

روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان گزارش کرده است که بانک مرکزی پاکستان درخواست اسلام آباد را از بهر گشایش صندوق گردآوری کمک برای افغانستان رد کرده و خواهان بازبینی این درخواست شده است.

علت خودداری بانک مرکزی این کشور ازگشایش این صندوق جلوگیری از احتمال وضع تحریم از سوی گروه ویژه اقدام مالی گفته شده است.

پیش ازاین حزب حاکم تحریک انصاف پاکستان خواستار گشایش صندوق امداد افغانستان در بانک مرکزی این کشور شده بود تا به گفته این حزب کمک‌های بشری به مردم افغانستان از درون و بیرون از پاکستان گردآوری شوند.

روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان از زبان برخی از مقام‌های این کشور نوشته است که با ایجاد این صندوق، گروه ویژه اقدام مالی ممکن تحریم‌ها بر اسلام‌آباد را اعمال کند. پاکستان در حال حاضر در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد.

برخی آگاهان مسایل مالی و بانک‌داری می‌گویند که ایجاد این صندوق، پاکستان را با مشکل روبرو خواهد کرد و این صندوق می‌تواند در افغانستان نیز ایجاد شود.

سیرقریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری گفت: «این می‌تواند که پاکستان را با مشکل بیشتر مواجه بسازد و هم چنان به خاطر از این که صندوق یک سیستم نظارتی نیاز است که این را واضح سازد که کی به چه مقدار به افغانستان پول کمک می‌کند.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «امکانات زیاد وجود دارد که در حقیقت مورد تحریم و مورد سیاست‌های پیگیرانه جهانی قرار بگیرد واز این که باز کردن چنین حساب و چنین کمک‌ها  به افغانستان با موجودیت تحریم‌های که جهان در مقابل دولت افغانستان انجام داده این  نوع ضدیت با چنین تصامیم است.»

وزارت اقتصاد افغانستان تاکید می‌ورزد که تاحال مصرف کمک‌ها از طریق نهادهای امداد رسان در افغانستان بر کاهش فقر و بی‌کاری اثر مثبت نگذاشته است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «ادارات چون به سطح ولسوالی و ولایت و قریه واحد دومی و سومی دارد این امکان میسر می‌سازد تا ساحات آسیب پذیر را خوب شناسایی کنیم و کمک‌ها را به نیازمندان به وجه بهتر برسانیم.»

صندوق امداد افغانستان در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان مطرح شد و به باور آگاهان مسایل مالی و بانک‌داری، این صندوق شبیه صندوق بازسازی افغانستان است.

خودداری بانک مرکزی پاکستان از گشایش صندوق امداد افغانستان

پیش ازاین حزب حاکم تحریک انصاف پاکستان خواستار گشایش صندوق امداد افغانستان در بانک مرکزی این کشور شده بود.

تصویر بندانگشتی

روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان گزارش کرده است که بانک مرکزی پاکستان درخواست اسلام آباد را از بهر گشایش صندوق گردآوری کمک برای افغانستان رد کرده و خواهان بازبینی این درخواست شده است.

علت خودداری بانک مرکزی این کشور ازگشایش این صندوق جلوگیری از احتمال وضع تحریم از سوی گروه ویژه اقدام مالی گفته شده است.

پیش ازاین حزب حاکم تحریک انصاف پاکستان خواستار گشایش صندوق امداد افغانستان در بانک مرکزی این کشور شده بود تا به گفته این حزب کمک‌های بشری به مردم افغانستان از درون و بیرون از پاکستان گردآوری شوند.

روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان از زبان برخی از مقام‌های این کشور نوشته است که با ایجاد این صندوق، گروه ویژه اقدام مالی ممکن تحریم‌ها بر اسلام‌آباد را اعمال کند. پاکستان در حال حاضر در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد.

برخی آگاهان مسایل مالی و بانک‌داری می‌گویند که ایجاد این صندوق، پاکستان را با مشکل روبرو خواهد کرد و این صندوق می‌تواند در افغانستان نیز ایجاد شود.

سیرقریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری گفت: «این می‌تواند که پاکستان را با مشکل بیشتر مواجه بسازد و هم چنان به خاطر از این که صندوق یک سیستم نظارتی نیاز است که این را واضح سازد که کی به چه مقدار به افغانستان پول کمک می‌کند.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «امکانات زیاد وجود دارد که در حقیقت مورد تحریم و مورد سیاست‌های پیگیرانه جهانی قرار بگیرد واز این که باز کردن چنین حساب و چنین کمک‌ها  به افغانستان با موجودیت تحریم‌های که جهان در مقابل دولت افغانستان انجام داده این  نوع ضدیت با چنین تصامیم است.»

وزارت اقتصاد افغانستان تاکید می‌ورزد که تاحال مصرف کمک‌ها از طریق نهادهای امداد رسان در افغانستان بر کاهش فقر و بی‌کاری اثر مثبت نگذاشته است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «ادارات چون به سطح ولسوالی و ولایت و قریه واحد دومی و سومی دارد این امکان میسر می‌سازد تا ساحات آسیب پذیر را خوب شناسایی کنیم و کمک‌ها را به نیازمندان به وجه بهتر برسانیم.»

صندوق امداد افغانستان در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان مطرح شد و به باور آگاهان مسایل مالی و بانک‌داری، این صندوق شبیه صندوق بازسازی افغانستان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره