Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شورای پناهندگان ناروی خواهان رفع برخی از محدودیت‌های اقتصادی شد

شورای پناهنده‌گان ناروی در گزارشی می‌گوید که محدودیت‌های اقتصادی وضع شده بر افغانستان سبب مشکلات در انتقال پول از طریق بانک‌ها از بیرون به افغانستان شده که در نتیجه کمک‌رسانی به میلیون‌ها تن در افغانستان با مشکل روبرو شده است.

به گفته این شورا، محدودیت‌های اقتصادی سبب شده اند که نهادهای مددرسان نتوانند از خارج به افغانستان پول انتقال بدهند و حتا نمی‌توانند در داخل کشور پول را از یکجا به جای دیگر منتقل کنند.

در این گزارش آمده است که رسانیدن کمک به میلیون‌ها تن در افغانستان ناممکن است، مگر اینکه اداره خزانه‌‌داری امریکا و دیگر نهادهای تمویل کننده بخشی از محدودیت‌ها را بردارند.

جان ایگلند، مسوول شورای پناهنده‌گان ناروی می‌گوید: «مشکل نقدینگی یکی از عوامل اصلی این بحران بشری در افغانستان است. ما اخیرا خواهان چهار اعشاریه چهار میلیون دالر شده‌ایم و این در نوع خود بزرگ‌ترین کمک بشردوستانه در تاریخ فعالیت‌‌های بشردوستانه است. ما نمی‌توانیم این پول را به افرادی برسانیم که شدیدا به آن نیاز دارند، مگر اینکه وزارت خزانه‌داری امریکا و دیگر نهادهای مالی غربی در انتقال آن به ما کمک کند.»

در گزارش شورای پناهنده‌گان ناروی از ایالات متحده و دیگر نهادهای مالی خواسته شده است که به بانک مرکزی افغانستان کمک کنند تا فعالیت‌های اساسی‌اش را از سر بگیرد.

در این گزارش آمده است که بیست و سه میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو است و خدمات عامه در پرتگاه سقوط قرار دارند. به گفته این شورا، با آنکه مجوزهای صادر شده از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا و معاف سازی کمک‌های بشردوستانه از تحریم‌ها اقدامات خوب برای کمک به مردم افغانستان استند، اما این اقدامات به تنهایی کافی نیستند.

ایگلند افزود: «اگر بانک مرکزی افغانستان پشتیبانی لازم برای از سر گیری فعالیت‌های اساسی‌اش، به شمول توزیع بانکنوت، دریافت نکند، میلیون‌ها افغان رنج خواهند دید.»

شورای پناهنده‌گان ناروی از امریکا و کشورهای اروپایی خواسته است محدودیت‌های وضع شده در انتقال پول از طریق بانک به افغانستان و همچنان برداشت پول از بانک در افغانستان را کاهش بدهد.

شورای پناهندگان ناروی خواهان رفع برخی از محدودیت‌های اقتصادی شد

شورای پناهنده‌گان ناروی خواهان رفع برخی از محدودیت‌های وضع شده اقتصادی بر افغانستان است تا به مردم نیازمند کمک‌رسانی شود.

Thumbnail

شورای پناهنده‌گان ناروی در گزارشی می‌گوید که محدودیت‌های اقتصادی وضع شده بر افغانستان سبب مشکلات در انتقال پول از طریق بانک‌ها از بیرون به افغانستان شده که در نتیجه کمک‌رسانی به میلیون‌ها تن در افغانستان با مشکل روبرو شده است.

به گفته این شورا، محدودیت‌های اقتصادی سبب شده اند که نهادهای مددرسان نتوانند از خارج به افغانستان پول انتقال بدهند و حتا نمی‌توانند در داخل کشور پول را از یکجا به جای دیگر منتقل کنند.

در این گزارش آمده است که رسانیدن کمک به میلیون‌ها تن در افغانستان ناممکن است، مگر اینکه اداره خزانه‌‌داری امریکا و دیگر نهادهای تمویل کننده بخشی از محدودیت‌ها را بردارند.

جان ایگلند، مسوول شورای پناهنده‌گان ناروی می‌گوید: «مشکل نقدینگی یکی از عوامل اصلی این بحران بشری در افغانستان است. ما اخیرا خواهان چهار اعشاریه چهار میلیون دالر شده‌ایم و این در نوع خود بزرگ‌ترین کمک بشردوستانه در تاریخ فعالیت‌‌های بشردوستانه است. ما نمی‌توانیم این پول را به افرادی برسانیم که شدیدا به آن نیاز دارند، مگر اینکه وزارت خزانه‌داری امریکا و دیگر نهادهای مالی غربی در انتقال آن به ما کمک کند.»

در گزارش شورای پناهنده‌گان ناروی از ایالات متحده و دیگر نهادهای مالی خواسته شده است که به بانک مرکزی افغانستان کمک کنند تا فعالیت‌های اساسی‌اش را از سر بگیرد.

در این گزارش آمده است که بیست و سه میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو است و خدمات عامه در پرتگاه سقوط قرار دارند. به گفته این شورا، با آنکه مجوزهای صادر شده از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا و معاف سازی کمک‌های بشردوستانه از تحریم‌ها اقدامات خوب برای کمک به مردم افغانستان استند، اما این اقدامات به تنهایی کافی نیستند.

ایگلند افزود: «اگر بانک مرکزی افغانستان پشتیبانی لازم برای از سر گیری فعالیت‌های اساسی‌اش، به شمول توزیع بانکنوت، دریافت نکند، میلیون‌ها افغان رنج خواهند دید.»

شورای پناهنده‌گان ناروی از امریکا و کشورهای اروپایی خواسته است محدودیت‌های وضع شده در انتقال پول از طریق بانک به افغانستان و همچنان برداشت پول از بانک در افغانستان را کاهش بدهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره