Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجاهد: افراد دارای سند قانونی می‌توانند به بیرون از کشور سفر کنند

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که وضع محدودیت سفر تنها بر کسانی است که می‌خواهند به گونه غیرقانونی به بیرون از کشور سفر کنند و می‌افزاید کسانی که سند قانونی و دعوت‌نامه دارند می‌توانند به بیرون از کشور سفر کنند.

مجاهد امروز در تویتی گفته است: «هم‌وطنان ما که اسناد قانونی و دعوت‌نامه داشته باشند به بیرون از کشور سفر می‌توانند و با اطمینان به کشور آمده می‌توانند.»

این در حالی است که روز یکشنبه مجاهد در یک نشست خبری در کابل از وضح محدودیت بر سفر شهروندان به بیرون از کشور خبر داد و افزود که بانوان بی‌محرم نمی‌توانند به بیرون از کشور سفر کنند.

اظهارات روز یکشنبه آقای مجاهد با واکنش‌های جهانی روبرو شد.

هوگو شورتر، شاژدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان گفت که محدودیت تازه قابل قبول نیست. او شام گذشته در تویتی نوشت: «من از طالبان می‌خواهم که اظهارات خود را هر چه زوترواضح کنند. جهان همچنان ناظر رفتار طالبان است. چنین اقداماتی هم تعهدات شان را در قبال جامعه جهانی تضعیف می‌کند و هم از اعتماد مردم افغانستان در برابر آنان می‌کاهد.»

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان نیز گفته است که در این باره با امارت اسلامی گفت‌وگو خواهد کرد. او در گفت‌وگویی با طلوع‌نیوز گفت: «با نماینده‌گان طالبان در باره این اظهارات گفت‌وگو خواهم کرد که واقعا منظور آن‌ها از این اظهارات چیست. من مطمئن نیستم که این یک سیاست رسمی باشد و صادقانه بگویم که این بسیار نگران کننده است.»

دیده‌بان حقوق بشر هم این تصمیم را بر خلاف قوانین حقوق بشری و اصول سازمان ملل متحد می‌داند. هیدربار، معاون دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: «چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است  که اگر آزادی و اجازه بیرون شدن از خانه وجو نداشته باشد، نمی‌توانید در سایر مسایل حقوقی دخیل شوید. یعنی نمی‌توانید به کار، مکتب و خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشید و از خشونت‌های داخلی مصون بمانید. و این خیلی هراسناک است.»

امروز اما ذبیح الله مجاهد در تویتی گفته است که که هدف از سخنان‌اش منع سفر غیرقانونی شهروندان بوده و تاکید می‌ورزد کسانی که اسناد قانونی دارند می‌توانند به بیرون از کشور سفر کنند.

مجاهد: افراد دارای سند قانونی می‌توانند به بیرون از کشور سفر کنند

مجاهد می‌گوید وضع محدودیت سفر تنها بر کسانی است که می‌خواهند از راه‌های غیرقانونی به بیرون از کشور بروند.

Thumbnail

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که وضع محدودیت سفر تنها بر کسانی است که می‌خواهند به گونه غیرقانونی به بیرون از کشور سفر کنند و می‌افزاید کسانی که سند قانونی و دعوت‌نامه دارند می‌توانند به بیرون از کشور سفر کنند.

مجاهد امروز در تویتی گفته است: «هم‌وطنان ما که اسناد قانونی و دعوت‌نامه داشته باشند به بیرون از کشور سفر می‌توانند و با اطمینان به کشور آمده می‌توانند.»

این در حالی است که روز یکشنبه مجاهد در یک نشست خبری در کابل از وضح محدودیت بر سفر شهروندان به بیرون از کشور خبر داد و افزود که بانوان بی‌محرم نمی‌توانند به بیرون از کشور سفر کنند.

اظهارات روز یکشنبه آقای مجاهد با واکنش‌های جهانی روبرو شد.

هوگو شورتر، شاژدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان گفت که محدودیت تازه قابل قبول نیست. او شام گذشته در تویتی نوشت: «من از طالبان می‌خواهم که اظهارات خود را هر چه زوترواضح کنند. جهان همچنان ناظر رفتار طالبان است. چنین اقداماتی هم تعهدات شان را در قبال جامعه جهانی تضعیف می‌کند و هم از اعتماد مردم افغانستان در برابر آنان می‌کاهد.»

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان نیز گفته است که در این باره با امارت اسلامی گفت‌وگو خواهد کرد. او در گفت‌وگویی با طلوع‌نیوز گفت: «با نماینده‌گان طالبان در باره این اظهارات گفت‌وگو خواهم کرد که واقعا منظور آن‌ها از این اظهارات چیست. من مطمئن نیستم که این یک سیاست رسمی باشد و صادقانه بگویم که این بسیار نگران کننده است.»

دیده‌بان حقوق بشر هم این تصمیم را بر خلاف قوانین حقوق بشری و اصول سازمان ملل متحد می‌داند. هیدربار، معاون دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: «چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است  که اگر آزادی و اجازه بیرون شدن از خانه وجو نداشته باشد، نمی‌توانید در سایر مسایل حقوقی دخیل شوید. یعنی نمی‌توانید به کار، مکتب و خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشید و از خشونت‌های داخلی مصون بمانید. و این خیلی هراسناک است.»

امروز اما ذبیح الله مجاهد در تویتی گفته است که که هدف از سخنان‌اش منع سفر غیرقانونی شهروندان بوده و تاکید می‌ورزد کسانی که اسناد قانونی دارند می‌توانند به بیرون از کشور سفر کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره