Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ناپدید شدن سیدباقر محسنی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کابل

سید باقر محسنی کاظمی، تحلیلگر مسایل سیاسی و استاد دانشگاه از شام‌ روز گذشته در کابل ناپدید شده است. خبر بازداشت وی در رسانه‌ها اجتماعی دست به دست می‌شود که گویا وی از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است اما منابع رسمی حکومتی تا کنون در این باره چیزی نگفته اند.

نزدیکان سید باقر محسنی کاظمی می گویند که از بهر آگاهی در باره سرنوشت او به نهاد های گونه گون امنیتی مراجعه کرده اند اما تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.

یکی از بستگان این استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاسی میگوید که آقای محنسی با یک تن دیگر پس از چاشت روز جمعه از شهر کابل هنگامی ناپدید شدند که برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی میرفت.

سید علی آقا، از نزدیکان سید باقر محسنی، گفت:«از امارت اسلامی میخواهم که او را هر چه زودتر آزاد کند و خانواده اش را از این نگرانی نجات بدهد، جرم و خطایی ندارد و صدایش صدای مردم است.»

سید احمد هاشمی، از نزدیکان سیدباقر محسنی، می گوید:«از ساعت سه بجه دیروز تلفن هایش خاموش استند امروز هم جستجو کردیم هنوز هم نتیجه مثبت نگرفته ایم.»

سید باقر محسنی کاظمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاسی بارها در برنامه های سیاسی رسانه ها از رویکرد امارت اسلامی انتقاد های تندی داشته است.

ناپدید شدن او با واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی رو به رو شده است و کاربران شبکه های اجتماعی خواهان روشن شدن سرنوشت او استند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت:«این حوصله مندی را باید امارت اسلامی داشته باشد که انتقاد پذیر باشد. من امیدوار استم که از این بیشتر مزاحم اش نشوند و هر چه زودتر آزادش کنند.»

وحیده عدالت جو، رییس نهضت بیداری اسلامی زنان افغانستان، می گوید:«بازداشت های خودسرانه باعث مخشوش ساختن افکار عمومی میشود و جلو صداهای که بلند میکنیم گرفته میشود و فکر نمیکنم که این بازداشت ها پیامدهای مثبت داشته باشند.»

با این هم با تلاش های فراوان نتوانستیم دیدگاه نهادهای امنیتی را در این باره به دست آوریم.

ناپدید شدن سیدباقر محسنی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کابل

یکی از بستگان این استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاسی میگوید که آقای محنسی با یک تن دیگر پس از چاشت روز جمعه از شهر کابل هنگامی ناپدید شدند که برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی میرفت.

تصویر بندانگشتی

سید باقر محسنی کاظمی، تحلیلگر مسایل سیاسی و استاد دانشگاه از شام‌ روز گذشته در کابل ناپدید شده است. خبر بازداشت وی در رسانه‌ها اجتماعی دست به دست می‌شود که گویا وی از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است اما منابع رسمی حکومتی تا کنون در این باره چیزی نگفته اند.

نزدیکان سید باقر محسنی کاظمی می گویند که از بهر آگاهی در باره سرنوشت او به نهاد های گونه گون امنیتی مراجعه کرده اند اما تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.

یکی از بستگان این استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاسی میگوید که آقای محنسی با یک تن دیگر پس از چاشت روز جمعه از شهر کابل هنگامی ناپدید شدند که برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی میرفت.

سید علی آقا، از نزدیکان سید باقر محسنی، گفت:«از امارت اسلامی میخواهم که او را هر چه زودتر آزاد کند و خانواده اش را از این نگرانی نجات بدهد، جرم و خطایی ندارد و صدایش صدای مردم است.»

سید احمد هاشمی، از نزدیکان سیدباقر محسنی، می گوید:«از ساعت سه بجه دیروز تلفن هایش خاموش استند امروز هم جستجو کردیم هنوز هم نتیجه مثبت نگرفته ایم.»

سید باقر محسنی کاظمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاسی بارها در برنامه های سیاسی رسانه ها از رویکرد امارت اسلامی انتقاد های تندی داشته است.

ناپدید شدن او با واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی رو به رو شده است و کاربران شبکه های اجتماعی خواهان روشن شدن سرنوشت او استند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت:«این حوصله مندی را باید امارت اسلامی داشته باشد که انتقاد پذیر باشد. من امیدوار استم که از این بیشتر مزاحم اش نشوند و هر چه زودتر آزادش کنند.»

وحیده عدالت جو، رییس نهضت بیداری اسلامی زنان افغانستان، می گوید:«بازداشت های خودسرانه باعث مخشوش ساختن افکار عمومی میشود و جلو صداهای که بلند میکنیم گرفته میشود و فکر نمیکنم که این بازداشت ها پیامدهای مثبت داشته باشند.»

با این هم با تلاش های فراوان نتوانستیم دیدگاه نهادهای امنیتی را در این باره به دست آوریم.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره