Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز توزیع نان خشک به نیازمندان از سوی یک بنیاد خیریه در بلخ

روند توزیع نان‌خشک به خانواده‌های نیازمند از سوی بنیاد خیریه کمال نبی‌زاده در هماهنگی با شهرداری مزارشریف در ولایت بلخ آغاز شد.

مسوول اجرایی این بنیاد می‌گوید که روند توزیع نان‌خشک به خانواده‌های نادار در ولایت‌های کابل و هرات نیز آغاز شده ‌است و این روند به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت.

احمد نژند رحیمی، مسوول اجرایی بنیاد خیریه کمال‌نبی زاده گفت: «ما در این برنامه بزرگ و سراسری هزاران خانواده نادار و تنگ‌دست را از نواحی‌های مختلف تحت پوشش کمک‌های بشری قرار داده و خانواده‌های شناسایی شده می‌تواند با استفاده از کارت که توسط بنیاد خیریه نبی‌زاده برای شان تهیه شده روزانه نان‌خشک مورد نیاز خود را از خبازی‌های تعیین شده مناطق و محل زنده‌گی شان دریافت کنند.»

او می‌افزاید که روزانه برای هزاران خانواده‌یی که از سوی این بنیاد شناسایی شده‌اند، نان خشک توزیع می‌شود.

خانواده‌هایی که از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شوند از سوی کمیته نظارتی این بنیاد و مسوولان شهرداری شناسایی شده‌اند.

مولوی قدرت‌الله طارق، شهردار مزارشریف گفت: «در همین چند روز بخاطر ترتیب و تنظیم اش ما کار می‌کردیم که امروز موفقانه رسیدیم.»

برای هر یک از این خانواده‌ها، کارت‌های دریافت نان داده شده که می‌توانند از نانوایی‌های محل زنده‌گی‌شان نان دریافت کنند.

در همین‌حال، شماری از خانواده‌های نیازمند در مزارشریف از این کمک‌ها ستایش می‌کنند.

نیازمند گفت: «از طریق بنیاد خیریه نبی‌زاده ما نان می‌گیریم، ما کراچی داریم و کاروبار هم نیست.»

نیازمند گفت: «کسانی که مستحق است از طرف ناحیه کارت برای شان داده شده است .»

مسوول اجرایی بنیاد خیریه کمال نبی‌زاده می‌گوید که همزمان با توزیع نان‌خشک، کمک‌های مواد خوراکی چون آرد، روغن، برنج، چای‌خشک و شکر نیز ادامه خواهد یافت.

آغاز توزیع نان خشک به نیازمندان از سوی یک بنیاد خیریه در بلخ

در همین‌حال، شماری از خانواده‌های نیازمند در مزارشریف از این کمک‌ها ستایش می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

روند توزیع نان‌خشک به خانواده‌های نیازمند از سوی بنیاد خیریه کمال نبی‌زاده در هماهنگی با شهرداری مزارشریف در ولایت بلخ آغاز شد.

مسوول اجرایی این بنیاد می‌گوید که روند توزیع نان‌خشک به خانواده‌های نادار در ولایت‌های کابل و هرات نیز آغاز شده ‌است و این روند به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت.

احمد نژند رحیمی، مسوول اجرایی بنیاد خیریه کمال‌نبی زاده گفت: «ما در این برنامه بزرگ و سراسری هزاران خانواده نادار و تنگ‌دست را از نواحی‌های مختلف تحت پوشش کمک‌های بشری قرار داده و خانواده‌های شناسایی شده می‌تواند با استفاده از کارت که توسط بنیاد خیریه نبی‌زاده برای شان تهیه شده روزانه نان‌خشک مورد نیاز خود را از خبازی‌های تعیین شده مناطق و محل زنده‌گی شان دریافت کنند.»

او می‌افزاید که روزانه برای هزاران خانواده‌یی که از سوی این بنیاد شناسایی شده‌اند، نان خشک توزیع می‌شود.

خانواده‌هایی که از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شوند از سوی کمیته نظارتی این بنیاد و مسوولان شهرداری شناسایی شده‌اند.

مولوی قدرت‌الله طارق، شهردار مزارشریف گفت: «در همین چند روز بخاطر ترتیب و تنظیم اش ما کار می‌کردیم که امروز موفقانه رسیدیم.»

برای هر یک از این خانواده‌ها، کارت‌های دریافت نان داده شده که می‌توانند از نانوایی‌های محل زنده‌گی‌شان نان دریافت کنند.

در همین‌حال، شماری از خانواده‌های نیازمند در مزارشریف از این کمک‌ها ستایش می‌کنند.

نیازمند گفت: «از طریق بنیاد خیریه نبی‌زاده ما نان می‌گیریم، ما کراچی داریم و کاروبار هم نیست.»

نیازمند گفت: «کسانی که مستحق است از طرف ناحیه کارت برای شان داده شده است .»

مسوول اجرایی بنیاد خیریه کمال نبی‌زاده می‌گوید که همزمان با توزیع نان‌خشک، کمک‌های مواد خوراکی چون آرد، روغن، برنج، چای‌خشک و شکر نیز ادامه خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره