Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشور های اسلامی در پاکستان

نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی امروز سه شنبه در اسلام آباد برگزار شد. این نشست تا روز چهار شنبه ادامه خواهد داشت.

بخشی از گفت وگوهای روز نخست نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در اسلام آباد در باره اوضاع افغانستان متمرکز بود.

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این نشست تاکید می‌ورزد که جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان باید در اولویت کار این سازمان باشد.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفت:«رسیده‌گی به بحران بشری در افغانستان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در این کشور باید همچون اولویت های ما بمانند. ما باید تلاش‌های مقام های افغانستان را برای از بین بردن داعش، تشویق و پشتیبانی کنیم. همچنان راهبردهای موثر برای پیکار با گروه های هراس افگن دیگر در افغانستان نیاز است.»

در همین حال دبیرکل سازمان همکاری کشورهای اسلامی میگوید که این سازمان به گفت وگو با مقام های امارت اسلامی در باره رسیدن به صلح، امنیت و توسعه ادامه خواهد داد.

حسین ابراهم طه، دبیرکل سازمان همکاری کشورهای اسلامی، گفت:«ما گفتگوهای مان را با مقام ها در افغانستان و همکاران بین المللی برای رسیدن به صلح، امنیت و توسعه در افغانستان ادامه می دهیم.»

از سویی هم رییس بانک انکشافی اسلامی میگوید که  جامعه جهانی باید به گونه مشترک  یک راه حل عملی، پایدار و همه جانبه را برای رسیدگی به چالش های افغانستان دریابند.

محمد بن سلیمان الجاسر، رییس بانک انکشافی اسلامی، می گوید:«با درنظر داشت شدت چالش ها در افغانستان هیچ نهادی به تنهایی توان رسیده گی به این چالش ها را ندارد. این اجماع وجود دارد که جامعه جهانی باید به گونه جمعی یک راه حل عملی، پاید و همه جانبه به آن دریابد.»

مختار تیلوبردی، وزیر خارجه کازاخستان، گفت:«کازاخستان مانند شماری دیگر از کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی نگران اوضاع در افغانستان است. مشکلات اجتماعی، اقتصادی و مالی باید بی درنگ حل شوند تا از یک بحران بشری بزرگ در منطقه جلوگیری شود.»

سازمان همکاری کشورهای اسلامی و بانک توسعه یی اسلامی پیمان ایجاد صندوق امانی بشردوستانه برای افغانستان را امضا کردند.

با این هم یک هیات پایین رتبه از وزارت خارجه امارت اسلامی نیز در چهل و هشتمین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پاکستان شرکت کرده است.

آغاز نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشور های اسلامی در پاکستان

بخشی از گفت وگوهای روز نخست نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در اسلام آباد در باره اوضاع افغانستان متمرکز بود.

Thumbnail

نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی امروز سه شنبه در اسلام آباد برگزار شد. این نشست تا روز چهار شنبه ادامه خواهد داشت.

بخشی از گفت وگوهای روز نخست نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در اسلام آباد در باره اوضاع افغانستان متمرکز بود.

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این نشست تاکید می‌ورزد که جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان باید در اولویت کار این سازمان باشد.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفت:«رسیده‌گی به بحران بشری در افغانستان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در این کشور باید همچون اولویت های ما بمانند. ما باید تلاش‌های مقام های افغانستان را برای از بین بردن داعش، تشویق و پشتیبانی کنیم. همچنان راهبردهای موثر برای پیکار با گروه های هراس افگن دیگر در افغانستان نیاز است.»

در همین حال دبیرکل سازمان همکاری کشورهای اسلامی میگوید که این سازمان به گفت وگو با مقام های امارت اسلامی در باره رسیدن به صلح، امنیت و توسعه ادامه خواهد داد.

حسین ابراهم طه، دبیرکل سازمان همکاری کشورهای اسلامی، گفت:«ما گفتگوهای مان را با مقام ها در افغانستان و همکاران بین المللی برای رسیدن به صلح، امنیت و توسعه در افغانستان ادامه می دهیم.»

از سویی هم رییس بانک انکشافی اسلامی میگوید که  جامعه جهانی باید به گونه مشترک  یک راه حل عملی، پایدار و همه جانبه را برای رسیدگی به چالش های افغانستان دریابند.

محمد بن سلیمان الجاسر، رییس بانک انکشافی اسلامی، می گوید:«با درنظر داشت شدت چالش ها در افغانستان هیچ نهادی به تنهایی توان رسیده گی به این چالش ها را ندارد. این اجماع وجود دارد که جامعه جهانی باید به گونه جمعی یک راه حل عملی، پاید و همه جانبه به آن دریابد.»

مختار تیلوبردی، وزیر خارجه کازاخستان، گفت:«کازاخستان مانند شماری دیگر از کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی نگران اوضاع در افغانستان است. مشکلات اجتماعی، اقتصادی و مالی باید بی درنگ حل شوند تا از یک بحران بشری بزرگ در منطقه جلوگیری شود.»

سازمان همکاری کشورهای اسلامی و بانک توسعه یی اسلامی پیمان ایجاد صندوق امانی بشردوستانه برای افغانستان را امضا کردند.

با این هم یک هیات پایین رتبه از وزارت خارجه امارت اسلامی نیز در چهل و هشتمین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پاکستان شرکت کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره