Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برخی افغان‌ها در فرانسه با آسیب‌های روانی دست و پنجه نرم می‌کنند

دیده‌بان حقوق بشر به تازه‌گی با پخش گزارشی از سلامت روانی افغان‌های مقیم فرانسه، می‌گوید که بیشتر افغان‌های که ماه‌های قبل همزمان با تحولات اخیر در افغانستان، به فرانسه رفته اند، به شدت زیر فشار روحی و روانی قرار گرفته اند.

این سازمان حقوق بشری در گزارشی که به روز پنج‌شنبه پخش شد، افزوده است با آنکه فرانسه حمایت های لازم از افغان‌های مقیم آن کشور را فراهم کرده است، اما بازهم کمبودی هایی در زمینه حمایت های روانی برای آنان، وجود داشته است.

پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، بیشتر شهروندان افغانستان که با نهاد ها و نیروهای نظامی خارجی کار کرده بودند، و یا در اداره های مهم دولتی و امنیتی افغانستان سابقه کاری داشتند، از افغانستان تخلیه شده اند.

آنان خود را در معرض خطر جدی از سوی نیروهای امارت اسلامی، احساس می‌کردند.

براساس این گزارش، افغان‌های که در جریان روز های تحول به کشور های اروپایی از جمله فرانسه رسیده اند، با دشواری های فراوان از پاسگاه های نیروهای امارت اسلامی گذشتند و خود شان را به فرودگاه کابل رساندند، وضعیتی که خانواده‌ها عضو های شان را گم کردند و در کابل جا گذاشتند.

بر اساس گفت‌وگوی که دیده‌بان حقوق بشر از ماه نوامبر ۲۰۲۱ تا ماه جنوری ۲۰۲۲ با ۲۸ به شمول شش افغان انجام داده است، افغان‌هایی که به فرانسه منتقل شده‌اند حوادثی به ‌شدت آسیب‌‌زا را تجربه کرده اند.

این گفت‌وگو از راه دور از طریق برقراری تماس های تلفی در شهر های پاریس، لیون، مارسی، مونپیلیه و استراسبورگ انجام شده است.

یک مرد افغان در این باره به دیده‌بان حقوق بشر گرفته است: «در بستر خوابم استم-در اینجا در فرانسه- اما ذهنم در افغانستان است. یک زن افغان می‌گوید: «من کشور ام و مردم‌ام را دوست دارم، اما درد بزرگی در قلبم دارم، چون نمی‌توانم از راه دور برای کشورم کاری انجام دهم. بعضی چیز ها را فراموش می‌کنم حتی بعضی وقت‌ها نامم از یادم می‌رود.»

برخی افغان‌ها در فرانسه با آسیب‌های روانی دست و پنجه نرم می‌کنند

یک مرد افغان در این باره به دیده‌بان حقوق بشر گرفته است: «در بستر خوابم استم-در اینجا در فرانسه- اما ذهنم در افغانستان است.

Thumbnail

دیده‌بان حقوق بشر به تازه‌گی با پخش گزارشی از سلامت روانی افغان‌های مقیم فرانسه، می‌گوید که بیشتر افغان‌های که ماه‌های قبل همزمان با تحولات اخیر در افغانستان، به فرانسه رفته اند، به شدت زیر فشار روحی و روانی قرار گرفته اند.

این سازمان حقوق بشری در گزارشی که به روز پنج‌شنبه پخش شد، افزوده است با آنکه فرانسه حمایت های لازم از افغان‌های مقیم آن کشور را فراهم کرده است، اما بازهم کمبودی هایی در زمینه حمایت های روانی برای آنان، وجود داشته است.

پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، بیشتر شهروندان افغانستان که با نهاد ها و نیروهای نظامی خارجی کار کرده بودند، و یا در اداره های مهم دولتی و امنیتی افغانستان سابقه کاری داشتند، از افغانستان تخلیه شده اند.

آنان خود را در معرض خطر جدی از سوی نیروهای امارت اسلامی، احساس می‌کردند.

براساس این گزارش، افغان‌های که در جریان روز های تحول به کشور های اروپایی از جمله فرانسه رسیده اند، با دشواری های فراوان از پاسگاه های نیروهای امارت اسلامی گذشتند و خود شان را به فرودگاه کابل رساندند، وضعیتی که خانواده‌ها عضو های شان را گم کردند و در کابل جا گذاشتند.

بر اساس گفت‌وگوی که دیده‌بان حقوق بشر از ماه نوامبر ۲۰۲۱ تا ماه جنوری ۲۰۲۲ با ۲۸ به شمول شش افغان انجام داده است، افغان‌هایی که به فرانسه منتقل شده‌اند حوادثی به ‌شدت آسیب‌‌زا را تجربه کرده اند.

این گفت‌وگو از راه دور از طریق برقراری تماس های تلفی در شهر های پاریس، لیون، مارسی، مونپیلیه و استراسبورگ انجام شده است.

یک مرد افغان در این باره به دیده‌بان حقوق بشر گرفته است: «در بستر خوابم استم-در اینجا در فرانسه- اما ذهنم در افغانستان است. یک زن افغان می‌گوید: «من کشور ام و مردم‌ام را دوست دارم، اما درد بزرگی در قلبم دارم، چون نمی‌توانم از راه دور برای کشورم کاری انجام دهم. بعضی چیز ها را فراموش می‌کنم حتی بعضی وقت‌ها نامم از یادم می‌رود.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره