Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عالمان دین در بلخ خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند

شماری از عالمان دین در نشستی در بلخ از امارت اسلامی می‌خواهند که بی‌درنگ دَرهای مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه را به روی دانش‌آموزان دختر بازگشایی کند.

آنان می‌گویند که نیاز به آموزش دختران بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود و امارت اسلامی نباید اجازه دهد که دختران بالاتر از ششم از آموزش محروم شوند.

مولوی ابوحامد حمیدالله حمیدی، عالم دین گفت: «ما به این باوریم که یک کشور با داشتن کادرهای علمی در تمام بخش‌ها و رشته‌ها بسوی ترقی و تعالی گام می‌بردارد و مردان و زنان با دیانت و فاضل می‌توانند امت بیدار، هدفمند و متعهد تربیت نمایند.»

این عالمان دین می‌گویند که بسته کردن مکتب‌های دخترانه پالیسی امارت اسلامی نبوده و نیست، از اینرو از مولوی هبت‌الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی می‌خواهند که با صدور فرمانی مکتب‌های دخترانه از دوره‌های متوسطه و لیسه را هر چه زودتر بازگشایی کند.

شیخ محبوب‌الحق مخدوم‌زاده، مسوول دارالعلوم ابوذر غفاری گفت: «رهبران امارت اسلامی افغانستان فرزندان دلسوز جامعه هستند، اینها دختران مسلمان را دوست دارند و می‌خواهند مانند فرزندان و دختران خودشان با تعلیم شوند و علم را بیاموزند.»

عالمان دین آموزش دختران را بیش از هر زمان دیگر با اهمیت می‌دانند و می‌گویند که ممنوعیت دختران از فراگیری آموزش، جنبه شرعی و دینی ندارد و دختران با رعایت حجاب اسلامی می‌توانند آموزش ببینند.

شیخ محمدسعید هاشمی، عالم دین گفت: «از امیرالمومنین هیبت الله آخند و سایر اراکین که به این موضوع ارتباط دارند خواهشمندیم که به زودترین فرصت مکاتب را باز کنند.»

از آغاز سال تعلیمی تا کنون مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور بسته مانده‌اند که واکنش‌های جهانی و داخلی را در پی داشته‌است.

عالمان دین در بلخ خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند

آنان می‌گویند که نیاز به آموزش دختران بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود و امارت اسلامی نباید اجازه دهد که دختران بالاتر از ششم از آموزش محروم شوند.

تصویر بندانگشتی

شماری از عالمان دین در نشستی در بلخ از امارت اسلامی می‌خواهند که بی‌درنگ دَرهای مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه را به روی دانش‌آموزان دختر بازگشایی کند.

آنان می‌گویند که نیاز به آموزش دختران بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود و امارت اسلامی نباید اجازه دهد که دختران بالاتر از ششم از آموزش محروم شوند.

مولوی ابوحامد حمیدالله حمیدی، عالم دین گفت: «ما به این باوریم که یک کشور با داشتن کادرهای علمی در تمام بخش‌ها و رشته‌ها بسوی ترقی و تعالی گام می‌بردارد و مردان و زنان با دیانت و فاضل می‌توانند امت بیدار، هدفمند و متعهد تربیت نمایند.»

این عالمان دین می‌گویند که بسته کردن مکتب‌های دخترانه پالیسی امارت اسلامی نبوده و نیست، از اینرو از مولوی هبت‌الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی می‌خواهند که با صدور فرمانی مکتب‌های دخترانه از دوره‌های متوسطه و لیسه را هر چه زودتر بازگشایی کند.

شیخ محبوب‌الحق مخدوم‌زاده، مسوول دارالعلوم ابوذر غفاری گفت: «رهبران امارت اسلامی افغانستان فرزندان دلسوز جامعه هستند، اینها دختران مسلمان را دوست دارند و می‌خواهند مانند فرزندان و دختران خودشان با تعلیم شوند و علم را بیاموزند.»

عالمان دین آموزش دختران را بیش از هر زمان دیگر با اهمیت می‌دانند و می‌گویند که ممنوعیت دختران از فراگیری آموزش، جنبه شرعی و دینی ندارد و دختران با رعایت حجاب اسلامی می‌توانند آموزش ببینند.

شیخ محمدسعید هاشمی، عالم دین گفت: «از امیرالمومنین هیبت الله آخند و سایر اراکین که به این موضوع ارتباط دارند خواهشمندیم که به زودترین فرصت مکاتب را باز کنند.»

از آغاز سال تعلیمی تا کنون مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور بسته مانده‌اند که واکنش‌های جهانی و داخلی را در پی داشته‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره