Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختران: بسته ماندن مکتب‌ها لذت عید را از ما گرفته است

دانش‌آموزان دختر می‌گویند که دور ماندن از آموزش سبب شده است تا حال و هوایی چندان خوشی در روزهای عید نداشته باشند.

با وجود آن هم، این دانش‌آموزان ابراز امیدواری می‌کنند که در سال جاری خورشیدی دروازه‌های مکتب به‌روی شان باز شود.

عایشه که بیش از دو سال می‌شود در انتظار باز شدن مکتب‌ها است، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «عید ما مثل روزهای عادی شده و هیچ لذتی ندارد. مثلی‌که در سابق‌ها وقتی که از مکتب رخصت می‌شدیم و فردایش عید می‌بود، بسیار خوش‌آیند بود و لذت می‌بردیم از رخصتی‌های ما.»

دختران بالاتر از صنف ششم که از مسدود ماندن دروازه مکتب‌ها به ستوه آمده‌اند، بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌ها را به‌روی شان باز کند.

غزال یکی دیگر از دانش‌آموزان گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که مکتب‌ها را منحیث عیدی برای ما باز کند. ما می‌خواهیم مکتب‌های ما دوباره باز شود.»

شیلا دانش‌آموز دیگر گفت: «من امسال از مکتب فارغ می‌شدم و عمرم هم تلف نمی‌شد. خواست ما از امارت اسلامی همین است که دوباره مکاتب را باز کنند تا همین سال‌های که از پیش ما رفته، در سال‌های آینده جبران‌ کنیم.»

فرهاد ابرار استاد دانش‌گاه درباره اثر بد بسته مکتب‌های دختران گفت: «بسته شدن مکاتب برای دخترخانم‌های بالاتر از صنف ششم و دانش‌گاه‌ها و حال هم دیگر نهادهای آموزشی چون کورس‌ها و انستیتوت‌ها به معنای این است که ما سمت یک عقب‌گرد جدی روان هستیم که در آن، مادران کم‌سواد فرزندان کم‌سواد به جامعه تقدیم می‌کنند.»

با سپری شدن بیش از دو و نیم سال و آغاز سال آموزشی ۱۴۰۳ خورشیدی، امارت اسلامی تا اکنون در باره بازگشایی مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم، هیچ سخن تازه‌یی نگفته است.

دختران: بسته ماندن مکتب‌ها لذت عید را از ما گرفته است

دختران بالاتر از صنف ششم که از مسدود ماندن دروازه مکتب‌ها به ستوه آمده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌ها را به‌روی شان باز کند.

تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان دختر می‌گویند که دور ماندن از آموزش سبب شده است تا حال و هوایی چندان خوشی در روزهای عید نداشته باشند.

با وجود آن هم، این دانش‌آموزان ابراز امیدواری می‌کنند که در سال جاری خورشیدی دروازه‌های مکتب به‌روی شان باز شود.

عایشه که بیش از دو سال می‌شود در انتظار باز شدن مکتب‌ها است، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «عید ما مثل روزهای عادی شده و هیچ لذتی ندارد. مثلی‌که در سابق‌ها وقتی که از مکتب رخصت می‌شدیم و فردایش عید می‌بود، بسیار خوش‌آیند بود و لذت می‌بردیم از رخصتی‌های ما.»

دختران بالاتر از صنف ششم که از مسدود ماندن دروازه مکتب‌ها به ستوه آمده‌اند، بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌ها را به‌روی شان باز کند.

غزال یکی دیگر از دانش‌آموزان گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که مکتب‌ها را منحیث عیدی برای ما باز کند. ما می‌خواهیم مکتب‌های ما دوباره باز شود.»

شیلا دانش‌آموز دیگر گفت: «من امسال از مکتب فارغ می‌شدم و عمرم هم تلف نمی‌شد. خواست ما از امارت اسلامی همین است که دوباره مکاتب را باز کنند تا همین سال‌های که از پیش ما رفته، در سال‌های آینده جبران‌ کنیم.»

فرهاد ابرار استاد دانش‌گاه درباره اثر بد بسته مکتب‌های دختران گفت: «بسته شدن مکاتب برای دخترخانم‌های بالاتر از صنف ششم و دانش‌گاه‌ها و حال هم دیگر نهادهای آموزشی چون کورس‌ها و انستیتوت‌ها به معنای این است که ما سمت یک عقب‌گرد جدی روان هستیم که در آن، مادران کم‌سواد فرزندان کم‌سواد به جامعه تقدیم می‌کنند.»

با سپری شدن بیش از دو و نیم سال و آغاز سال آموزشی ۱۴۰۳ خورشیدی، امارت اسلامی تا اکنون در باره بازگشایی مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم، هیچ سخن تازه‌یی نگفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره