Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ملابرادر: نهادهای امنیتی در گردآوری پول برق همکاری نمایند

ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رییس الوزراء در نشست کمیسیون اقتصادی به نهادهای امنیتی وظیفه سپرده است تا در گردآوری بدهکاری های شرکت برشنا همکاری کنند.

بلند رفتن پول صرفیه برق در ماه های پسین شهروندان کشور را نگران ساخته است.

شماری از پایتخت نشینان ادعا می کنند که پول صرفیه برق شان بلندتر از آنچه که مصرف می کنند نوشته می شود.

عبدالصمد، باشنده کابل، گفت:«در بل برق دزدی میشود. از برای خداوند برای این وطن کمی دل بسوزانند که این وطن جور شود. مردم بیچاره، غریب و فقیر استند.»

ذبیح‌الله، باشنده کابل، می گوید:«در گذشته بل برق ما بسیار کم می‌آمد اما حالا صرفیه بل برق زیاد شده است.»

در همین حال مسوولان شرکت برشنا این ادعای باشنده گان کابل را رد می کنند اما اطمینان می‌دهند که به نگرانی های شهروندان کشور رسیده گی خواهد شد.

حکمت‌الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت:«کسانی که در مورد بل صرفیه برق برشنا شکایت دارند خواست ما از آنان این است که به شماره ۱۴۴ شکایت برشنا زنگ بزنند و به مشکل شان رسیده گی خواهد شد.»

از سوی هم رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که تا چهل درصد درآمد این شرکت از نهادهای دولتی است و اگر این نهادها پول صرفیه برق شان را نپردازند چالش های شرکت برشنا افزایش خواهند یافت. 

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت:«اگر ادارات دولتی بل برق را پرداخت نکنند این موضوع برشنا را با ورشکسته گی مواجه میسازد و در فعالیت‌های برشنا سکته گی به میان می‌آید. تاثیرات این نه تنها بر ادارات دولی بل بر تمام افغانستان بخصوص به سکتور اقتصاد افغانستان ضربه بسیار بزرگ را وارد می‌کند.»

شرکت برشنا پیش از این نیز اعلام کرده است که اگر بدهکاران برق به ویژه مقام‌های حکومت پیشین، بدهی‌ های شان را پرداخت نکنند جایدادهای آنان به فروش خواهند رسید.

ملابرادر: نهادهای امنیتی در گردآوری پول برق همکاری نمایند

شرکت برشنا پیش از این نیز اعلام کرده است که اگر بدهکاران برق به ویژه مقام‌های حکومت پیشین، بدهی‌ های شان را پرداخت نکنند جایدادهای آنان به فروش خواهند رسید.

Thumbnail

ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رییس الوزراء در نشست کمیسیون اقتصادی به نهادهای امنیتی وظیفه سپرده است تا در گردآوری بدهکاری های شرکت برشنا همکاری کنند.

بلند رفتن پول صرفیه برق در ماه های پسین شهروندان کشور را نگران ساخته است.

شماری از پایتخت نشینان ادعا می کنند که پول صرفیه برق شان بلندتر از آنچه که مصرف می کنند نوشته می شود.

عبدالصمد، باشنده کابل، گفت:«در بل برق دزدی میشود. از برای خداوند برای این وطن کمی دل بسوزانند که این وطن جور شود. مردم بیچاره، غریب و فقیر استند.»

ذبیح‌الله، باشنده کابل، می گوید:«در گذشته بل برق ما بسیار کم می‌آمد اما حالا صرفیه بل برق زیاد شده است.»

در همین حال مسوولان شرکت برشنا این ادعای باشنده گان کابل را رد می کنند اما اطمینان می‌دهند که به نگرانی های شهروندان کشور رسیده گی خواهد شد.

حکمت‌الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت:«کسانی که در مورد بل صرفیه برق برشنا شکایت دارند خواست ما از آنان این است که به شماره ۱۴۴ شکایت برشنا زنگ بزنند و به مشکل شان رسیده گی خواهد شد.»

از سوی هم رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که تا چهل درصد درآمد این شرکت از نهادهای دولتی است و اگر این نهادها پول صرفیه برق شان را نپردازند چالش های شرکت برشنا افزایش خواهند یافت. 

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت:«اگر ادارات دولتی بل برق را پرداخت نکنند این موضوع برشنا را با ورشکسته گی مواجه میسازد و در فعالیت‌های برشنا سکته گی به میان می‌آید. تاثیرات این نه تنها بر ادارات دولی بل بر تمام افغانستان بخصوص به سکتور اقتصاد افغانستان ضربه بسیار بزرگ را وارد می‌کند.»

شرکت برشنا پیش از این نیز اعلام کرده است که اگر بدهکاران برق به ویژه مقام‌های حکومت پیشین، بدهی‌ های شان را پرداخت نکنند جایدادهای آنان به فروش خواهند رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره