Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید وزارت امر به معروف بر پوشیده بودن صورت مجریان زن

وزارت امر به معروف و نهی از منکر بار دیگر تاکید می‌ورزد که مجریان زن در تلویزیون‌ها باید صورت شان را بپوشانند. به گفته سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، مجریان زن مکلف استند تا سر از «فردا یکشنبه» در جریان برنامه‌های تلویزیونی از ماسک کار بگیرند.

سخنگوی این وزارت به طلوع‌نیوز نیز می‌گوید که این تصمیم قطعی است و در این باره جایی برای بحث و مخالفت وجود ندارد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز از این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر پشتیبانی می‌کند.

دستور پوشانیدن صورت از سوی وزارت امربه معروف و نهی از منکر دو روز پیش به گونه شفایی به رسانه ها رسید، اما اکنون این وزارت بار دیگر بر پوشیدن ماسک از سوی مجریان زن برنامه های تلویزیونی تاکید می ورزد:«برخی رسانه ها گزارش هایی را پخش کرده اند که گویا وزارت امر به معروف و نهی از منکر فیصله اش را در رابطه به خبرنگاران زن که نمی توانند بدون پوشیدن ماسک روی پرده تلویزیون ظاهر شوند پس گرفته است در حالیکه این خبر هیچ حقیقت ندارد و سر از فردا هر زنی که روی پرده تلویزیون ظاهر می شود باید صورتش را با ماسک بپوشاند.»

در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می گوید: «حجاب یک حکمی است که چند روز قبل صادر شد، که برای همه افغان‌ها است بدون استثنا. خواهش ما این است که همه افغان‌ها خواهرای ما او را مراعات بکنند یک امر دینی است و امری است که عفت شان وعزت شان کمک می‌کند.»

در این میان مجریان زن تلویزیون‌ها با انتقاد از این دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گویند که پوشیدن ماسک در جریان برنامه های تلویزیونی شیوه سخن گفتن و کار آنان را دشوار میسازد.

یلدا علی، گرداننده برنامه بامداد خوش طلوع، گفت: «چقدر برای من سخت بوده اینکه برنامه را با ماسک پیش برده ام. بسیار زیاد ناراحت بودم.»

تهمینه عثمانی، گوینده خبر در طلوع‌نیوز، می‌گوید: «پیشبرد سه ساعت برنامه یا بیشتر از سه ساعت برنامه در یک فضای بسته با ماسک آنچه که فرمان صادر شده است از سوی امارت اسلامی بنظرم مه کار بسا دشواریست.»

وهاب صدیقی، روزنامه نگار، گفت: «اگر صورت پوشانده باشد امکان انتقال بسیاری از مفاهیم دیگر وجود دارد و امکان دارد که برای مخاطبان غلط فهمی و بد فهمی در واقع ایجاد شود.»

اما آیا پوشانیدن صورت مجریان زن برنامه های تلویزیونی در کشورهای اسلامی دیگر رایج است یا خیر؟

محمود مرهون، استاد دانشگاه گفت: «متاسفانه ما میبینیم که بسته شدن مکاتب بروی دختران و پوشیدن ماسک در تلویزیون ها اجباری شده است این کار در هیچ یک از ممکلتی دیده نمی شود و در کشور های اسلامی هم دیده نمی شود این تعبیر و تفسیر و فرهنگ شخصی حاکمان خود کشور است.»

تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای پوشیده بودن صورت مجریان زن برنامه های تلویزیونی در شبکه های اجتماعی نیز خبر ساز شده است و برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از این دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر سخت انتقاد کرده اند.

تاکید وزارت امر به معروف بر پوشیده بودن صورت مجریان زن

سخنگوی این وزارت به طلوع‌نیوز نیز می‌گوید که این تصمیم قطعی است و در این باره جایی برای بحث و مخالفت وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت امر به معروف و نهی از منکر بار دیگر تاکید می‌ورزد که مجریان زن در تلویزیون‌ها باید صورت شان را بپوشانند. به گفته سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، مجریان زن مکلف استند تا سر از «فردا یکشنبه» در جریان برنامه‌های تلویزیونی از ماسک کار بگیرند.

سخنگوی این وزارت به طلوع‌نیوز نیز می‌گوید که این تصمیم قطعی است و در این باره جایی برای بحث و مخالفت وجود ندارد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز از این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر پشتیبانی می‌کند.

دستور پوشانیدن صورت از سوی وزارت امربه معروف و نهی از منکر دو روز پیش به گونه شفایی به رسانه ها رسید، اما اکنون این وزارت بار دیگر بر پوشیدن ماسک از سوی مجریان زن برنامه های تلویزیونی تاکید می ورزد:«برخی رسانه ها گزارش هایی را پخش کرده اند که گویا وزارت امر به معروف و نهی از منکر فیصله اش را در رابطه به خبرنگاران زن که نمی توانند بدون پوشیدن ماسک روی پرده تلویزیون ظاهر شوند پس گرفته است در حالیکه این خبر هیچ حقیقت ندارد و سر از فردا هر زنی که روی پرده تلویزیون ظاهر می شود باید صورتش را با ماسک بپوشاند.»

در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می گوید: «حجاب یک حکمی است که چند روز قبل صادر شد، که برای همه افغان‌ها است بدون استثنا. خواهش ما این است که همه افغان‌ها خواهرای ما او را مراعات بکنند یک امر دینی است و امری است که عفت شان وعزت شان کمک می‌کند.»

در این میان مجریان زن تلویزیون‌ها با انتقاد از این دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گویند که پوشیدن ماسک در جریان برنامه های تلویزیونی شیوه سخن گفتن و کار آنان را دشوار میسازد.

یلدا علی، گرداننده برنامه بامداد خوش طلوع، گفت: «چقدر برای من سخت بوده اینکه برنامه را با ماسک پیش برده ام. بسیار زیاد ناراحت بودم.»

تهمینه عثمانی، گوینده خبر در طلوع‌نیوز، می‌گوید: «پیشبرد سه ساعت برنامه یا بیشتر از سه ساعت برنامه در یک فضای بسته با ماسک آنچه که فرمان صادر شده است از سوی امارت اسلامی بنظرم مه کار بسا دشواریست.»

وهاب صدیقی، روزنامه نگار، گفت: «اگر صورت پوشانده باشد امکان انتقال بسیاری از مفاهیم دیگر وجود دارد و امکان دارد که برای مخاطبان غلط فهمی و بد فهمی در واقع ایجاد شود.»

اما آیا پوشانیدن صورت مجریان زن برنامه های تلویزیونی در کشورهای اسلامی دیگر رایج است یا خیر؟

محمود مرهون، استاد دانشگاه گفت: «متاسفانه ما میبینیم که بسته شدن مکاتب بروی دختران و پوشیدن ماسک در تلویزیون ها اجباری شده است این کار در هیچ یک از ممکلتی دیده نمی شود و در کشور های اسلامی هم دیده نمی شود این تعبیر و تفسیر و فرهنگ شخصی حاکمان خود کشور است.»

تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای پوشیده بودن صورت مجریان زن برنامه های تلویزیونی در شبکه های اجتماعی نیز خبر ساز شده است و برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از این دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر سخت انتقاد کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره