Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گفت‌وگوی تلفونی نماینده‌های امریکا با امیرخان متقی

نماینده‌های امریکا برای افغانستان می‌گویند که آنان مخالفت جهانی در پیوند به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان را به سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی رسانده اند.

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در رشته تویت‌هایی گفته است که وی با رینا امیری، نماینده ویژه آن کشور برای حقوق بشر و زنان افغانستان با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفت‌وگو کرده اند.

آقای وست در رشته تویت‌هایی گفته است که مسایلی مهمی مثل آموزش دختران، کار و فعالیت زنان، ثبات اقتصادی برای حمایت از مردم افغانستان، حمله بر غیرنظامیان و ادامه کمک‌ها به بحث گرفته شد.

نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در این گفت‌وگو تاکید کرده است: «دختران باید به مکاتب برگردند و زنان باید آزادانه و بدون محدودیت برای پیشرفت کار کنند تا روابط دوباره عادی گردد.»

آقای وست از انحلال چندین نهاد به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان نگرانی‌اش را بیان کرده است.

در همین حال، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان در این گفت‌وگو با سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی با اشاره به محدودیت‌ها فراراه زنان و دختران در افغانستان گفته است: «احیای حقوق زنان و دختران افغان و پشتیبانی از افراد آسیب‌پذیر در افغانستان برای هرگونه پیشرفت در روابط با امارت اسلامی ضروری است.»

سخنگوی وزارت خارجه امارت اسلامی با تایید این گفت‌وگو، نوشته است که آقای وست دیدگاه‌اش را در باره یک سلسله مسایل مهم سیاسی و بشردوستانه با امیرخان متقی در میان گذاشته است.

گفت‌وگوی تلفونی نماینده‌های امریکا با امیرخان متقی

سخنگوی وزارت خارجه امارت اسلامی با تایید این گفت‌وگو، نوشته است که آقای وست دیدگاه‌اش را در باره یک سلسله مسایل مهم سیاسی و بشردوستانه با امیرخان متقی در میان گذاشته است.

Thumbnail

نماینده‌های امریکا برای افغانستان می‌گویند که آنان مخالفت جهانی در پیوند به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان را به سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی رسانده اند.

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در رشته تویت‌هایی گفته است که وی با رینا امیری، نماینده ویژه آن کشور برای حقوق بشر و زنان افغانستان با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفت‌وگو کرده اند.

آقای وست در رشته تویت‌هایی گفته است که مسایلی مهمی مثل آموزش دختران، کار و فعالیت زنان، ثبات اقتصادی برای حمایت از مردم افغانستان، حمله بر غیرنظامیان و ادامه کمک‌ها به بحث گرفته شد.

نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در این گفت‌وگو تاکید کرده است: «دختران باید به مکاتب برگردند و زنان باید آزادانه و بدون محدودیت برای پیشرفت کار کنند تا روابط دوباره عادی گردد.»

آقای وست از انحلال چندین نهاد به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان نگرانی‌اش را بیان کرده است.

در همین حال، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان در این گفت‌وگو با سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی با اشاره به محدودیت‌ها فراراه زنان و دختران در افغانستان گفته است: «احیای حقوق زنان و دختران افغان و پشتیبانی از افراد آسیب‌پذیر در افغانستان برای هرگونه پیشرفت در روابط با امارت اسلامی ضروری است.»

سخنگوی وزارت خارجه امارت اسلامی با تایید این گفت‌وگو، نوشته است که آقای وست دیدگاه‌اش را در باره یک سلسله مسایل مهم سیاسی و بشردوستانه با امیرخان متقی در میان گذاشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره