Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید نماینده دبیرکل سازمان ملل بر رعایت حقوق زنان در افغانستان

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان بر رعایت حقوق بانوان و دختران در افغانستان تاکید می‌ورزد.

دیبرا لاینز، در دیدار از یک مکتب در شهر مزار شریف و در گفت‌وگو های جداگانه با فعالان عرصه حقوق زنان تامین حقوق تمامی افغانان به ویژه زنان و دختران را در کشور مهم می‌داند.

دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت:«در دیدار با فعالان عرصه حقوق زن و مقام‌های طالبان در این ولایت، بر تامین حقوق همه افغانان به ویژه زنان و دختران تاکید ورزیده شد. حکومت فراگیر، روند آشتی، فرصت برای ایجاد ثبات افغانستان، کسب مشروعیت داخلی و اعتماد بین‌المللی برای این کشور یک نیاز است.»

در همین حال، بیشتر دختران بالاتر از صنف ششم در پایتخت می‌گویند که به علت بسته ماندن مکتب‌های دخترانه احساس ناامیدی می‌کنند.

صفیه که دانش‌آموز صنف هشتم است، می‌گوید که به علت مسدود ماندن مکتب‌ها با کارهای مهره دوزی و خیاطی خودش را سرگرم می‌سازد. صفیه گفت: «علم یک چراغ است، وقتی علم در یک کشور نباشد در تاریکی استیم، از وقتی که امارت اسلامی آمده در تاریکی استیم.»

نه تنها صفیه بل صد ها دانش‌آموز دختر دیگر بالاتر از صنف ششم سرنوشت شبه او را دارند. برین، دانش‌آموز به طلوع‌نیوز، گفت:«فعلا مکتب نمیرم، در خانه استم، ما را امارت اسلامی اجازه مکتب رفتن نمی‌دهد.»

فیروزه، دانش‌آموز دیگر می‌گوید: «حجاب گفتن، ما کردیم به هر امر شان عمل کردیم ماسک پوشیدیم، از امارت اسلامی می‌خواهیم که اجازه بدهند مکتب برویم.»

در همین حال، پرویز خلیلی، استاد دانشگاه، گفت:«مخالفت با تعلیم و تربیت و عدم سرمایه‌گذاری بر علم در عصر حاضر مخالفت با بیشرفت و مخالفت با زنده‌گی مسالمت‌آمیز و با ثبات است.»

هرچند حکومت سرپرست پیش از برگزاری نشست عالمان دین در باره مکتب‌ها سخن گفته است، اما روشن نساخته است که این نشست چه زمانی برگزار خواهد شد. اما رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می‌گوید که به زودی در باره رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب تصمیم گرفته خواهد شد.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، گفت: «برای بازگشایی مکتب‌های به بالاتر از صنف ششم ما یک کیمسیون سیاسی را تشکیل داده ایم و آنان به زودی در این مورد تصمیم خواهند گرفت تا مکاتب باز شوند.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «هر زمانی اگر مطابق اصول اسلامی و لزوم دید رهبری امارت اسلامی مسایل مهیا شود، مشکل حل می‌شود.»

روز گذشته حامد کرزی، رییس جمهور پیشین نیز در دیدار با برخی از فعالان عرصه حقوق زن یک بار دیگر بر رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب ها تاکید ورزید.

تاکید نماینده دبیرکل سازمان ملل بر رعایت حقوق زنان در افغانستان

اما رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می‌گوید که به زودی در باره رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب تصمیم گرفته خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان بر رعایت حقوق بانوان و دختران در افغانستان تاکید می‌ورزد.

دیبرا لاینز، در دیدار از یک مکتب در شهر مزار شریف و در گفت‌وگو های جداگانه با فعالان عرصه حقوق زنان تامین حقوق تمامی افغانان به ویژه زنان و دختران را در کشور مهم می‌داند.

دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت:«در دیدار با فعالان عرصه حقوق زن و مقام‌های طالبان در این ولایت، بر تامین حقوق همه افغانان به ویژه زنان و دختران تاکید ورزیده شد. حکومت فراگیر، روند آشتی، فرصت برای ایجاد ثبات افغانستان، کسب مشروعیت داخلی و اعتماد بین‌المللی برای این کشور یک نیاز است.»

در همین حال، بیشتر دختران بالاتر از صنف ششم در پایتخت می‌گویند که به علت بسته ماندن مکتب‌های دخترانه احساس ناامیدی می‌کنند.

صفیه که دانش‌آموز صنف هشتم است، می‌گوید که به علت مسدود ماندن مکتب‌ها با کارهای مهره دوزی و خیاطی خودش را سرگرم می‌سازد. صفیه گفت: «علم یک چراغ است، وقتی علم در یک کشور نباشد در تاریکی استیم، از وقتی که امارت اسلامی آمده در تاریکی استیم.»

نه تنها صفیه بل صد ها دانش‌آموز دختر دیگر بالاتر از صنف ششم سرنوشت شبه او را دارند. برین، دانش‌آموز به طلوع‌نیوز، گفت:«فعلا مکتب نمیرم، در خانه استم، ما را امارت اسلامی اجازه مکتب رفتن نمی‌دهد.»

فیروزه، دانش‌آموز دیگر می‌گوید: «حجاب گفتن، ما کردیم به هر امر شان عمل کردیم ماسک پوشیدیم، از امارت اسلامی می‌خواهیم که اجازه بدهند مکتب برویم.»

در همین حال، پرویز خلیلی، استاد دانشگاه، گفت:«مخالفت با تعلیم و تربیت و عدم سرمایه‌گذاری بر علم در عصر حاضر مخالفت با بیشرفت و مخالفت با زنده‌گی مسالمت‌آمیز و با ثبات است.»

هرچند حکومت سرپرست پیش از برگزاری نشست عالمان دین در باره مکتب‌ها سخن گفته است، اما روشن نساخته است که این نشست چه زمانی برگزار خواهد شد. اما رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می‌گوید که به زودی در باره رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب تصمیم گرفته خواهد شد.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، گفت: «برای بازگشایی مکتب‌های به بالاتر از صنف ششم ما یک کیمسیون سیاسی را تشکیل داده ایم و آنان به زودی در این مورد تصمیم خواهند گرفت تا مکاتب باز شوند.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «هر زمانی اگر مطابق اصول اسلامی و لزوم دید رهبری امارت اسلامی مسایل مهیا شود، مشکل حل می‌شود.»

روز گذشته حامد کرزی، رییس جمهور پیشین نیز در دیدار با برخی از فعالان عرصه حقوق زن یک بار دیگر بر رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب ها تاکید ورزید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره