Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته و زخمی شدن ۷ تن در انفجار یک بالون گاز در کابل

در انفجار یک بالون گاز در حوزه هژده‌هم امنیتی شهر کابل دو تن جان باخته و پنج تن دیگر زخم برداشته اند. آمر حوزه هژده‌هم می‌گوید که در این رویداد چندین خانه در نزدیک محل انفجار آتش گرفته اند.

این تانکر گاز در یک خانه مسکونی منفجر شده است و شدت انفجار و شعله‌های آتش سبب شده اند که زیان‌های بزرگ مالی به بار آیند.

عنایت الله سبحانی، مسوول رسیده‌گی به حوادث خوشحال خان مینه، گفت:«انفجار بالون گاز بوده که در هنگام تبدیلی گاز منفجر شده و سه خانه را تخریب کرده است. به زودترین فرصت نیروهای مجادله ما توانستند که آتش سوزی را مهار کنند.»

این انفجار به پیمانه‌یی نیرومند بوده است که به خانه‌های دور و بر محل رویداد نیز زیان رسانده و شیشه های برخی از این خانه ها فرو ریخته اند.

رسول یوسفی، باشنده محل، گفت:«از همسایه کودکان در خانه ها گیر مانده بودند و ما آنان را بیرون کردیم.»

عبدالحبیب، باشنده محل، می گوید:«یک صدای بسیار قوی آمد و این خانه ها را لرزاند بعدا معلوم شد که یک بالون گاز که توسط موتر انتقال میشود منفجر شده است.»

فرماندهی پولیس کابل نیز تایید کرده است که در این انفجار دو تن جان باخته اند و پنج دیگر زخم برداشته اند.

کشته و زخمی شدن ۷ تن در انفجار یک بالون گاز در کابل

این تانکر گاز در یک خانه مسکونی منفجر شده است و شدت انفجار و شعله‌های آتش سبب شده اند که زیان‌های بزرگ مالی به بار آیند.

تصویر بندانگشتی

در انفجار یک بالون گاز در حوزه هژده‌هم امنیتی شهر کابل دو تن جان باخته و پنج تن دیگر زخم برداشته اند. آمر حوزه هژده‌هم می‌گوید که در این رویداد چندین خانه در نزدیک محل انفجار آتش گرفته اند.

این تانکر گاز در یک خانه مسکونی منفجر شده است و شدت انفجار و شعله‌های آتش سبب شده اند که زیان‌های بزرگ مالی به بار آیند.

عنایت الله سبحانی، مسوول رسیده‌گی به حوادث خوشحال خان مینه، گفت:«انفجار بالون گاز بوده که در هنگام تبدیلی گاز منفجر شده و سه خانه را تخریب کرده است. به زودترین فرصت نیروهای مجادله ما توانستند که آتش سوزی را مهار کنند.»

این انفجار به پیمانه‌یی نیرومند بوده است که به خانه‌های دور و بر محل رویداد نیز زیان رسانده و شیشه های برخی از این خانه ها فرو ریخته اند.

رسول یوسفی، باشنده محل، گفت:«از همسایه کودکان در خانه ها گیر مانده بودند و ما آنان را بیرون کردیم.»

عبدالحبیب، باشنده محل، می گوید:«یک صدای بسیار قوی آمد و این خانه ها را لرزاند بعدا معلوم شد که یک بالون گاز که توسط موتر انتقال میشود منفجر شده است.»

فرماندهی پولیس کابل نیز تایید کرده است که در این انفجار دو تن جان باخته اند و پنج دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره