Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع ۲۰ هزار برگه گردآوری عشر به کشاورزان بغلان

کشاورزان ولایت بغلان می‌گویند که ریاست زراعت و آبیاری این ولایت برگه‌های گردآوری عشر و زکات را به آنان توزیع کرده است که درنتیجه مکلف شده اند تا پنجاه درصد عشر و زکات شان را به این ریاست بپردازند.

آنان در واکنش به این تصمیم، می‌گویند که خشکسالی های پیهم زیان‌های هنگفتی به آنان وارد کرده و اکنون پرداخت عشر و زکات برای‌شان سنگین تمام شود.

ذکرالله، کشاورز، گفت: «ما دهقان کار استیم. این برای مردم غریب و بیچاره سخت است که پنجاه درصد را امارت اسلامی ببرد، برای مردم غریب خیلی سخت است.»

حبیب الله، کشاورز در ولایت بغلان، گفت: «دهقان سرمایه ملت است. اگر دهقان رشد داده شود، مردم غریب در پهلوی آنان آرام می‌باشند.»

در همین حال، ریاست زراعت و آبیاری بغلان که به تازه‌گی ۲۰ هزار برگه‌ی گرد‌آوری عشر و زکات را در اختیار کشاورزان این ولایت قرار داده، می‌گوید که کشاورزان مکلف استند تا بر بنیاد این برگه‌، پنجاه درصد عشر و زکات شان را به این ریاست بپردازند.

مولوی نعمت الله، آمر امور زراعتی ریاست زراعت و آبیاری بغلان به طلوع‌نیوز گفت: «ما نصف عشر را جمع می‌کنیم، اگر کسی صد سیر گندم برداشت می‌کند، ده سیر عشر است، ما نصف آنرا یعنی پنج سیر را می‌گیریم. بعد از گندم، جمع‌آوری شالی شروع می‌شود که به همین سلسله جمع‌آوری می‌کنیم.»

نگرانی‌ کشاورزان در حالی ابراز می‌شوند که آمار های ریاست زراعت و آبیاری بغلان نشان می‌دهند که طالبان در سال پیش از بخش‌های زیر اداره‌ی شان تا ۹۸ میلیون افغانی عشر و زکات را گردآوری کرده بودند.

توزیع ۲۰ هزار برگه گردآوری عشر به کشاورزان بغلان

ریاست زراعت و آبیاری بغلان می‌گوید که کشاورزان مکلف استند تا بر بنیاد این برگه‌، پنجاه درصد عشر و زکات شان را به این ریاست بپردازند.

تصویر بندانگشتی

کشاورزان ولایت بغلان می‌گویند که ریاست زراعت و آبیاری این ولایت برگه‌های گردآوری عشر و زکات را به آنان توزیع کرده است که درنتیجه مکلف شده اند تا پنجاه درصد عشر و زکات شان را به این ریاست بپردازند.

آنان در واکنش به این تصمیم، می‌گویند که خشکسالی های پیهم زیان‌های هنگفتی به آنان وارد کرده و اکنون پرداخت عشر و زکات برای‌شان سنگین تمام شود.

ذکرالله، کشاورز، گفت: «ما دهقان کار استیم. این برای مردم غریب و بیچاره سخت است که پنجاه درصد را امارت اسلامی ببرد، برای مردم غریب خیلی سخت است.»

حبیب الله، کشاورز در ولایت بغلان، گفت: «دهقان سرمایه ملت است. اگر دهقان رشد داده شود، مردم غریب در پهلوی آنان آرام می‌باشند.»

در همین حال، ریاست زراعت و آبیاری بغلان که به تازه‌گی ۲۰ هزار برگه‌ی گرد‌آوری عشر و زکات را در اختیار کشاورزان این ولایت قرار داده، می‌گوید که کشاورزان مکلف استند تا بر بنیاد این برگه‌، پنجاه درصد عشر و زکات شان را به این ریاست بپردازند.

مولوی نعمت الله، آمر امور زراعتی ریاست زراعت و آبیاری بغلان به طلوع‌نیوز گفت: «ما نصف عشر را جمع می‌کنیم، اگر کسی صد سیر گندم برداشت می‌کند، ده سیر عشر است، ما نصف آنرا یعنی پنج سیر را می‌گیریم. بعد از گندم، جمع‌آوری شالی شروع می‌شود که به همین سلسله جمع‌آوری می‌کنیم.»

نگرانی‌ کشاورزان در حالی ابراز می‌شوند که آمار های ریاست زراعت و آبیاری بغلان نشان می‌دهند که طالبان در سال پیش از بخش‌های زیر اداره‌ی شان تا ۹۸ میلیون افغانی عشر و زکات را گردآوری کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره