Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هفت هزار بست آموزگاری و اداری به رقابت گذاشته می‌شود

وزارت معارف می‌گوید که بیش از هفت هزار بَست آموزگاری و کارمندان اداری در بیست ولایت کشور به رقابت آزاد گذاشته خواهند شد. به گفته وزارت معارف، از این میان بیش از دو هزار آموزگار از طبقه اناث جذب خواهند شد.

سخنگوی وزارت معارف می‌گوید که بیشتر بست‌های معلمان در کشور خالی استند و از این میان تنها بیش از سه هزار بست در شهر کابل وجود دارند.

این در حالی‌ست که کمبود آموزگار و کتاب درسی در کشور از چالش‌های استند که تاکنون از میان برداشته نشده اند.

مولوی عبدالخالق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف، گفت: «برنامه‌ی را جور کردیم که هفت هزار بست معلمی و اداری بست‌های پنجم و ششم اعلام و به رقابت آزاد گذاشته می‌شود.»

در این میان مسوولان وزارت معارف در پیوند به کمبود کتاب و آموزگار در مکتب های کابل میگویند که پیش از این بیشتر بست های آموزگاران در این وزارت خیالی بوده اند و بودجه آن نیز از سوی مسوولان پیشین حیف و میل شده است.

احمد جان احمدی، رییس عمومی اداره امور، گفت: «در گذشته در معارف مثال هایی داریم که افراد با واسطه و خویشاوندی استخدام شده بودند و حتی معلم های خیالی وجود داشتند.»

بر بیناد آمارهای وزارت معارف بیش از ۲۷۴۰۲۳ آموزگار در تمامی مکتب‌های کشور سرگرم کار استند، اما این شمار بسنده نیست و نیاز است تا ۴۸۰۰ آموزگار دیگر نیز در کشور جذب شوند.

هفت هزار بست آموزگاری و اداری به رقابت گذاشته می‌شود

این در حالی‌ست که کمبود آموزگار و کتاب درسی در کشور از چالش‌های استند که تاکنون از میان برداشته نشده اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف می‌گوید که بیش از هفت هزار بَست آموزگاری و کارمندان اداری در بیست ولایت کشور به رقابت آزاد گذاشته خواهند شد. به گفته وزارت معارف، از این میان بیش از دو هزار آموزگار از طبقه اناث جذب خواهند شد.

سخنگوی وزارت معارف می‌گوید که بیشتر بست‌های معلمان در کشور خالی استند و از این میان تنها بیش از سه هزار بست در شهر کابل وجود دارند.

این در حالی‌ست که کمبود آموزگار و کتاب درسی در کشور از چالش‌های استند که تاکنون از میان برداشته نشده اند.

مولوی عبدالخالق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف، گفت: «برنامه‌ی را جور کردیم که هفت هزار بست معلمی و اداری بست‌های پنجم و ششم اعلام و به رقابت آزاد گذاشته می‌شود.»

در این میان مسوولان وزارت معارف در پیوند به کمبود کتاب و آموزگار در مکتب های کابل میگویند که پیش از این بیشتر بست های آموزگاران در این وزارت خیالی بوده اند و بودجه آن نیز از سوی مسوولان پیشین حیف و میل شده است.

احمد جان احمدی، رییس عمومی اداره امور، گفت: «در گذشته در معارف مثال هایی داریم که افراد با واسطه و خویشاوندی استخدام شده بودند و حتی معلم های خیالی وجود داشتند.»

بر بیناد آمارهای وزارت معارف بیش از ۲۷۴۰۲۳ آموزگار در تمامی مکتب‌های کشور سرگرم کار استند، اما این شمار بسنده نیست و نیاز است تا ۴۸۰۰ آموزگار دیگر نیز در کشور جذب شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره