Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بزرگداشت از هفته جهانی کتاب با برگزاری نمایشگاه خیابانی

برخی از جوانان یک نمایشگاه خیابانی کتاب را برای بزرگداشت از هفته جهانی کتاب و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، در کابل برگزار کرده‌اند.

برگزارکننده‌ها می‌گویند که آنان نزدیک به ۲ هزار جلد کتاب‌های گونه‌گونه را به نمایش گذاشته اند تا جوانان را تشویق به کتاب‌خوانی کنند.

عبدالباقی ایوبی، برگزارکننده این نمایشگاه، گفت: «هرچند از وقت هفته کتاب گذشته، اما ما به این بهانه خواستیم تا جوانان ما به مطالعه و خواندن کتاب رو بیاورند.»

محب الله، فروشنده کتاب، در باره ارزش کتاب و کتاب‌خوانی، گفت: «کتاب یگانه راهی است که از جاهلیت‌های اجتماعی و این که در خود بدبختی‌هایی داریم، از بین ببریم و توسط کتاب بتوانیم وطن خود را آباد بسازیم و خدمت به وطن خود نماییم.»

خلیل الله ناصری، برگزارکننده، می‌گوید: «این جا ۲ هزار جلد آثار علمی فلسفی، تحقیقی و سایر علوم را در این نمایشگاه داریم.»

 بازدیدکننده‌گان، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را در اوضاع کنونی برای رو آوردن جوانان به فرهنگ کتاب‌خوانی مهم می‌دانند.

حلیمه که بازدیدکننده است، گفت: «محدودیت‌ها بالای دختران زیاد شده است و امید دارم برگزاری چنین نمایشگاه‌ها زیاد شود تا بتوانیم انگیزه‌های زیاد را تقدیم جوانان کنیم.»

هیلی، بازدیدکننده، گفت: «علاقه مردم کمتر شده، اگر دیدن کنیم، فقط می‌بینیم، ولی مطالعه نمی‌کنیم و کتاب نمی‌خریم. خوبی در این است، در ضمن که نمایشگاه برگزار می‌شود، کتاب هم مطالعه کنیم و کتاب هم بخریم و دولت نیز حمایت شان کند.»

این نمایشگاه برای سه روز به روی بازدیدکننده‌گان باز خواهد بود.

چالش‌های اقتصادی واستفاده بیشتر جوانان از شبکه‌های اجتماعی در سال‌های پسین ازعلت‌های پنداشته می‌شوند که سطح کتاب‌خوانی را در کشور پایین آورده اند.

بزرگداشت از هفته جهانی کتاب با برگزاری نمایشگاه خیابانی

 بازدیدکننده‌گان، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را در اوضاع کنونی برای رو آوردن جوانان به فرهنگ کتاب‌خوانی مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

برخی از جوانان یک نمایشگاه خیابانی کتاب را برای بزرگداشت از هفته جهانی کتاب و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، در کابل برگزار کرده‌اند.

برگزارکننده‌ها می‌گویند که آنان نزدیک به ۲ هزار جلد کتاب‌های گونه‌گونه را به نمایش گذاشته اند تا جوانان را تشویق به کتاب‌خوانی کنند.

عبدالباقی ایوبی، برگزارکننده این نمایشگاه، گفت: «هرچند از وقت هفته کتاب گذشته، اما ما به این بهانه خواستیم تا جوانان ما به مطالعه و خواندن کتاب رو بیاورند.»

محب الله، فروشنده کتاب، در باره ارزش کتاب و کتاب‌خوانی، گفت: «کتاب یگانه راهی است که از جاهلیت‌های اجتماعی و این که در خود بدبختی‌هایی داریم، از بین ببریم و توسط کتاب بتوانیم وطن خود را آباد بسازیم و خدمت به وطن خود نماییم.»

خلیل الله ناصری، برگزارکننده، می‌گوید: «این جا ۲ هزار جلد آثار علمی فلسفی، تحقیقی و سایر علوم را در این نمایشگاه داریم.»

 بازدیدکننده‌گان، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را در اوضاع کنونی برای رو آوردن جوانان به فرهنگ کتاب‌خوانی مهم می‌دانند.

حلیمه که بازدیدکننده است، گفت: «محدودیت‌ها بالای دختران زیاد شده است و امید دارم برگزاری چنین نمایشگاه‌ها زیاد شود تا بتوانیم انگیزه‌های زیاد را تقدیم جوانان کنیم.»

هیلی، بازدیدکننده، گفت: «علاقه مردم کمتر شده، اگر دیدن کنیم، فقط می‌بینیم، ولی مطالعه نمی‌کنیم و کتاب نمی‌خریم. خوبی در این است، در ضمن که نمایشگاه برگزار می‌شود، کتاب هم مطالعه کنیم و کتاب هم بخریم و دولت نیز حمایت شان کند.»

این نمایشگاه برای سه روز به روی بازدیدکننده‌گان باز خواهد بود.

چالش‌های اقتصادی واستفاده بیشتر جوانان از شبکه‌های اجتماعی در سال‌های پسین ازعلت‌های پنداشته می‌شوند که سطح کتاب‌خوانی را در کشور پایین آورده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره