Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گالوپ: مردم افغانستان در ۲۰۲۱ با بیشترین "تجربه منفی" اول شدند

بربنیاد نظرسنجی نهاد پژوهشی امریکایی "گالوپ"، شهروندان افغانستان بیشترین نگرانی و فشار روانی را در سال ۲۰۲۱ میلادی تجربه کرده اند.

این نظرسنجی گفته است که شهروندان افغانستان از نظر شاخص تجربه «نگرانی و حس منفی» در جهان در جایگاه نخست قرار گرفته اند.

بربنیاد یافته‌های این نهاد، هفتاد و چهار درصد مردم افغانستان اضطراب و فشار روانی را در سال پار تجربه کرده اند.

سید سجواد سجادی، استاد دانشگاه، گفت: «این نظرسنجی از عمق بحران اجتماعی افغانستان حکایت می‌کند و نشان می‌دهد که مردم افغانستان با چه مشکلات عدیده و عمیقی و با چه معضلات فراگیر و گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طبیعی هم است، وقتی که حقوق و امتیازهای ابتدایی مردم به رسمیت شناخته نمی‌شود.»

در گزارش گالوپ آمده است که ۸۰ درصد مردم افغانستان در سال پار میلادی نگران بودند و ۶۱ درصد مردم پس از حکومت سرپرست، هیجان و غم و اندوه داشته اند.

تمنا غوری، مشاور پیشین کمیسیون زنان مجلس نمایندگان، گفت: «نیمی قشر جامعه کسانی که خانه نشین شدند و کسانی که فعالیت‌های اجتماعی داشتند؛ درس می‌خواندند و مکتب می‌رفتند و و خدمت می‌کردند به مردم خود، تمام شان خانه نشین شدند و بیشترین آسیب را به زنان زدند.»

پرویز خلیل، استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید: «بسته بودن دروازه مکاتب و محدود شدن آزادی‌های فردی شهروندان و مهم‌تراز همه، بیکاری شهروندان و فقر گسترده در میان شهروندان و خانواده‌ها در افغانستان سبب شده است که مردم افغانستان به عنوان غمگین ترین ملت دنیا و ناامیدترین ملت دنیا در میان جامعه جهانی شناخته شود.»

اما سخنگوی امارت اسلامی یافته‌های این نظرسنجی را نادرست می‌خواند.

بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «گزارش نهاد تحقیقاتی بنام گالوپ که گویا ۷۴ درصد مردم افغانستان با اضطراب و ناآرامی رو به‌رو استند، حقیقت ندارد. این گزارش مبتنی بر معلومات نادرست تهیه شده و جنبه پروپاگندی دارد. حقیقت این‌ست که بعد از حاکمیت امارت اسلامی، اکثریت هموطنان احساس امنیت و مالکیت می‌کنند و خوش استند.»

افغانستان در میان ۱۲۲ کشور جهان با ۵۹ امتیاز به جای عراق در صدر کشورهای ناامید جهان قرار گرفته است.

گالوپ: مردم افغانستان در ۲۰۲۱ با بیشترین "تجربه منفی" اول شدند

بربنیاد یافته‌های این نهاد، هفتاد و چهار درصد مردم افغانستان اضطراب و فشار روانی را در سال پار تجربه کرده اند.

Thumbnail

بربنیاد نظرسنجی نهاد پژوهشی امریکایی "گالوپ"، شهروندان افغانستان بیشترین نگرانی و فشار روانی را در سال ۲۰۲۱ میلادی تجربه کرده اند.

این نظرسنجی گفته است که شهروندان افغانستان از نظر شاخص تجربه «نگرانی و حس منفی» در جهان در جایگاه نخست قرار گرفته اند.

بربنیاد یافته‌های این نهاد، هفتاد و چهار درصد مردم افغانستان اضطراب و فشار روانی را در سال پار تجربه کرده اند.

سید سجواد سجادی، استاد دانشگاه، گفت: «این نظرسنجی از عمق بحران اجتماعی افغانستان حکایت می‌کند و نشان می‌دهد که مردم افغانستان با چه مشکلات عدیده و عمیقی و با چه معضلات فراگیر و گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طبیعی هم است، وقتی که حقوق و امتیازهای ابتدایی مردم به رسمیت شناخته نمی‌شود.»

در گزارش گالوپ آمده است که ۸۰ درصد مردم افغانستان در سال پار میلادی نگران بودند و ۶۱ درصد مردم پس از حکومت سرپرست، هیجان و غم و اندوه داشته اند.

تمنا غوری، مشاور پیشین کمیسیون زنان مجلس نمایندگان، گفت: «نیمی قشر جامعه کسانی که خانه نشین شدند و کسانی که فعالیت‌های اجتماعی داشتند؛ درس می‌خواندند و مکتب می‌رفتند و و خدمت می‌کردند به مردم خود، تمام شان خانه نشین شدند و بیشترین آسیب را به زنان زدند.»

پرویز خلیل، استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید: «بسته بودن دروازه مکاتب و محدود شدن آزادی‌های فردی شهروندان و مهم‌تراز همه، بیکاری شهروندان و فقر گسترده در میان شهروندان و خانواده‌ها در افغانستان سبب شده است که مردم افغانستان به عنوان غمگین ترین ملت دنیا و ناامیدترین ملت دنیا در میان جامعه جهانی شناخته شود.»

اما سخنگوی امارت اسلامی یافته‌های این نظرسنجی را نادرست می‌خواند.

بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «گزارش نهاد تحقیقاتی بنام گالوپ که گویا ۷۴ درصد مردم افغانستان با اضطراب و ناآرامی رو به‌رو استند، حقیقت ندارد. این گزارش مبتنی بر معلومات نادرست تهیه شده و جنبه پروپاگندی دارد. حقیقت این‌ست که بعد از حاکمیت امارت اسلامی، اکثریت هموطنان احساس امنیت و مالکیت می‌کنند و خوش استند.»

افغانستان در میان ۱۲۲ کشور جهان با ۵۹ امتیاز به جای عراق در صدر کشورهای ناامید جهان قرار گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره