Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید کرزی و عبدالله بر عدالت اجتماعی و راه اندازی یک گفتمان ملی در کشور

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان، بر عدالت اجتماعی تاکید می ورزند و راه اندازی یک گفتمان ملی را راه حل موثر به اوضاع و چالش های کنونی کشور میدانند.

حامدکرزی، رییس جمهور پیشین، گفت:«اتحاد و حل مسایل ملی از راه تفاهم و گفتمان راز موفقیت یک ملت است؛ بنا بر این یک بار دیگر بر آغاز بی درنگ گفتمان ملی تاکید مینمایم و آن را یگانه راه بیرون رفت از تمامی مشکلات موجود در کشور میدانم. آرزومندم هرچه زودتر شاهد آغاز همچنین گفتمان باشیم تا بتوانیم از راه مفاهمه و با اتحاد و اتفاق ملی، کشور عزیز خود را به صلح و ثبات پایدار و  ترقی و تعالی رسانیده به مردم رنجدیده خود آرامش همیشه گی به ارمغان بیاوریم.»

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین، می گوید:«برای حل مشکلات موجود، تامین عدالت اجتماعی، مشارکت، به شمول حق تحصیل، تامین حقوق بنیادی مردم حیاتی و ضروری است. برای گذار به آینده‌ روشن و تحکیم وحدت ملی، بر احترام به تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی و فراهم آوری زمینه‌ زنده گی مسالمت آمیز برای مردم تاکید می‌کنیم و انتظار داریم که مسوولان به این اصول توجه نمایند.»

در همین حال محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان می گوید که جهان اسلام باید طالبان را متوجه عملکرد شان بسازد.

اشرف غنی که به علت ترک کشور با انتقادهای فراوانی رو به رو است در پیامی از اوضاع کنونی در کشور نگرانی میکند.

آقای غنی در پیام شنیداری که در صفحه فیسبوک اش پخش کرده است از جهان اسلام می خواهد که طالبان را متوجه عملکرد شان بسازد.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، گفت:«از تمام جهان اسلام تقاضا می‌کنم که به حرکت طالبان استدلال نمایند. جهان اسلام در یک مسیر بزرگ مثبت است و ضرورت واضح است که اینها حرکت طالبان را متوجه بسازند که اساسات دین مبین اسلام و خیر مسلمانان جهان در کدام جهت است. تمام تجارت جهان نشان می‌دهند که تعلیم یک دختر می‌تواند پنج نسل را تغییر بدهد.»

و اما طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در واکنش به این سخنان اشرف غنی می گوید:«پیام آقای غنی به مانند خینه بعد از عید می‌ماند؛ تاریخ حالا ثابت کرده است که اگر آقای غنی به فکر مردم می‌بود به فکر فردای مردم می‌بود فرار نمی‌کرد؛ میشد که راه صلح پیدا شود و این نصیحت را که اینجا کرده خودش باید می‌شنید؛ ای کاش به فکر فردای مردم می‌بود و نه میلیون دالر افغانستان را بیرون روان نمی‌کرد.»

از سوی هم سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، گفت:«در پیام‌های رهبران سیاسی دو موضوع مهم و اساسی برجسته استند؛اراده مردم و خواست‌ها، مطالبات و نیازهای اساسی مردم؛ بنا بر این در سیاست امکان ندارد که حکومت به اراده مردم و خواست مردم بی توجه باشد.»

قابل یاد آوری است که بخشی از پیام های عیدی مقام های دولت پیشین افغانستان به اوضاع کنونی کشور و یافتن  راه های حل متمرکز استند.

تاکید کرزی و عبدالله بر عدالت اجتماعی و راه اندازی یک گفتمان ملی در کشور

اشرف غنی که به علت ترک کشور با انتقادهای فراوانی رو به رو است در پیامی از اوضاع کنونی در کشور نگرانی میکند.

Thumbnail

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان، بر عدالت اجتماعی تاکید می ورزند و راه اندازی یک گفتمان ملی را راه حل موثر به اوضاع و چالش های کنونی کشور میدانند.

حامدکرزی، رییس جمهور پیشین، گفت:«اتحاد و حل مسایل ملی از راه تفاهم و گفتمان راز موفقیت یک ملت است؛ بنا بر این یک بار دیگر بر آغاز بی درنگ گفتمان ملی تاکید مینمایم و آن را یگانه راه بیرون رفت از تمامی مشکلات موجود در کشور میدانم. آرزومندم هرچه زودتر شاهد آغاز همچنین گفتمان باشیم تا بتوانیم از راه مفاهمه و با اتحاد و اتفاق ملی، کشور عزیز خود را به صلح و ثبات پایدار و  ترقی و تعالی رسانیده به مردم رنجدیده خود آرامش همیشه گی به ارمغان بیاوریم.»

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین، می گوید:«برای حل مشکلات موجود، تامین عدالت اجتماعی، مشارکت، به شمول حق تحصیل، تامین حقوق بنیادی مردم حیاتی و ضروری است. برای گذار به آینده‌ روشن و تحکیم وحدت ملی، بر احترام به تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی و فراهم آوری زمینه‌ زنده گی مسالمت آمیز برای مردم تاکید می‌کنیم و انتظار داریم که مسوولان به این اصول توجه نمایند.»

در همین حال محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان می گوید که جهان اسلام باید طالبان را متوجه عملکرد شان بسازد.

اشرف غنی که به علت ترک کشور با انتقادهای فراوانی رو به رو است در پیامی از اوضاع کنونی در کشور نگرانی میکند.

آقای غنی در پیام شنیداری که در صفحه فیسبوک اش پخش کرده است از جهان اسلام می خواهد که طالبان را متوجه عملکرد شان بسازد.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، گفت:«از تمام جهان اسلام تقاضا می‌کنم که به حرکت طالبان استدلال نمایند. جهان اسلام در یک مسیر بزرگ مثبت است و ضرورت واضح است که اینها حرکت طالبان را متوجه بسازند که اساسات دین مبین اسلام و خیر مسلمانان جهان در کدام جهت است. تمام تجارت جهان نشان می‌دهند که تعلیم یک دختر می‌تواند پنج نسل را تغییر بدهد.»

و اما طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در واکنش به این سخنان اشرف غنی می گوید:«پیام آقای غنی به مانند خینه بعد از عید می‌ماند؛ تاریخ حالا ثابت کرده است که اگر آقای غنی به فکر مردم می‌بود به فکر فردای مردم می‌بود فرار نمی‌کرد؛ میشد که راه صلح پیدا شود و این نصیحت را که اینجا کرده خودش باید می‌شنید؛ ای کاش به فکر فردای مردم می‌بود و نه میلیون دالر افغانستان را بیرون روان نمی‌کرد.»

از سوی هم سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، گفت:«در پیام‌های رهبران سیاسی دو موضوع مهم و اساسی برجسته استند؛اراده مردم و خواست‌ها، مطالبات و نیازهای اساسی مردم؛ بنا بر این در سیاست امکان ندارد که حکومت به اراده مردم و خواست مردم بی توجه باشد.»

قابل یاد آوری است که بخشی از پیام های عیدی مقام های دولت پیشین افغانستان به اوضاع کنونی کشور و یافتن  راه های حل متمرکز استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره