Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید حامد کرزی بر تداوم همکاری‌های ایران در تامین صلح و ثبات در افغانستان

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در دیدار با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه و سفیر ایران در افغانستان، تداوم همکاری‌های ایران را در تامین صلح و ثبات دایمی در کشور ضروری دانسته است.

در همین حال، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با آقای قمی گفته که کابل آماده است تا نشست مشترک "نماینده‌های ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان" را میزبانی کند.

هم‌زمان، وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای به ایجاد گروه تماس منطقه‌ای به عنوان یک گام اصولی و روند معقول برای نتیجه بخشی و کامیابی ماموریت‌های تازه در ساختار بین‌المللی خوانده است.

در بیانیه‌ای وزارت خارجه ایران آمده است: «پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران-مندرج در بیانیه‌ای نشست فرمت مسکو اجلاس کازان ۲۰۲۳ یک گام اصولی و روند معقول برای نتیجه بخشی به هرگونه ابتکار جدید است. شکی نیست؛ راه برگزیدۀ افغانستان در مسیر همگرایی با همسایگان خود، ترتیباتی را مشخص خواهد ساخت که تضمین‌کننده کامیابی ماموریت‌های تازه در ساختار نظام بین‌الملل است.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی برگزاری نشست نماینده‌های ویژه کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای همسایه را به نفع کشور می‌دانند.

محمد زلمی افغان‌یار آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «امیدوار هستم که کشورهای همسایه به شمول حاکمان ایران به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات سیاسی-اقتصادی در همسایه‌گی به نفع شان است. اول گام‌های مثبت در راستای مشروعیت سیاسی بخشیدن به حکومت افغانستان را آن‌ها بردارند، بعد اگر با کشورها می‌نشینند و یک اجماع را ترتیب می‌کنند آن اجماع بر محور منافع جانبین باشد.»

عزیز معارج آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «ابتکار جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشکیل گروه تماس منطقه‌ای و نشست آن به اشتراک نماینده‌های خاص کشورهای منطقه در امور افغانستان واقعن قابل قدر است و یگانه راه‌حل این معضله در سطح منطقه و مساعدت برای افغانستان در حل مشکلات عمده خصوصا از نجات دادن افغانستان از انزوای بین‌المللی.»

پیش از این نیز حسن کاظمی قمی در دیدار با مدیر کل منطقه‌ای وزارت خارجه هند، به شکل‌گیری گروه تماس منطقه‌ای در پیش‌برد موضوعات سیاسی و اقتصادی به هدف ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کرده بود.

تاکید حامد کرزی بر تداوم همکاری‌های ایران در تامین صلح و ثبات در افغانستان

در همین حال، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با آقای قمی گفته که کابل آماده است تا نشست مشترک "نماینده‌های ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان" را میزبانی کند.

تصویر بندانگشتی

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در دیدار با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه و سفیر ایران در افغانستان، تداوم همکاری‌های ایران را در تامین صلح و ثبات دایمی در کشور ضروری دانسته است.

در همین حال، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با آقای قمی گفته که کابل آماده است تا نشست مشترک "نماینده‌های ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان" را میزبانی کند.

هم‌زمان، وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای به ایجاد گروه تماس منطقه‌ای به عنوان یک گام اصولی و روند معقول برای نتیجه بخشی و کامیابی ماموریت‌های تازه در ساختار بین‌المللی خوانده است.

در بیانیه‌ای وزارت خارجه ایران آمده است: «پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران-مندرج در بیانیه‌ای نشست فرمت مسکو اجلاس کازان ۲۰۲۳ یک گام اصولی و روند معقول برای نتیجه بخشی به هرگونه ابتکار جدید است. شکی نیست؛ راه برگزیدۀ افغانستان در مسیر همگرایی با همسایگان خود، ترتیباتی را مشخص خواهد ساخت که تضمین‌کننده کامیابی ماموریت‌های تازه در ساختار نظام بین‌الملل است.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی برگزاری نشست نماینده‌های ویژه کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای همسایه را به نفع کشور می‌دانند.

محمد زلمی افغان‌یار آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «امیدوار هستم که کشورهای همسایه به شمول حاکمان ایران به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات سیاسی-اقتصادی در همسایه‌گی به نفع شان است. اول گام‌های مثبت در راستای مشروعیت سیاسی بخشیدن به حکومت افغانستان را آن‌ها بردارند، بعد اگر با کشورها می‌نشینند و یک اجماع را ترتیب می‌کنند آن اجماع بر محور منافع جانبین باشد.»

عزیز معارج آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «ابتکار جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشکیل گروه تماس منطقه‌ای و نشست آن به اشتراک نماینده‌های خاص کشورهای منطقه در امور افغانستان واقعن قابل قدر است و یگانه راه‌حل این معضله در سطح منطقه و مساعدت برای افغانستان در حل مشکلات عمده خصوصا از نجات دادن افغانستان از انزوای بین‌المللی.»

پیش از این نیز حسن کاظمی قمی در دیدار با مدیر کل منطقه‌ای وزارت خارجه هند، به شکل‌گیری گروه تماس منطقه‌ای در پیش‌برد موضوعات سیاسی و اقتصادی به هدف ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره