Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امضای پیمان ۲۰ میلیون دالری از بهر کمک‌های بشری به افغانستان

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد و بانک جهانی، یک پیمان ۲۰ میلیون دالری را برای کمک‌های بشردوستانه در زمینه اقتصادی و اجتماعی به افغانستان امضا نمودند.

قرار است این کمک‌ها در ۳۴ ولایت کشور در هشت زون افغانستان هزینه شوند.

بربنیاد اعلامیه «یو ان دی پی» یا برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد این پول تمامی ولایت‌های افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد و هدف آن ظرفیت‌سازی سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و پشتیبانی از پروژه‌های توسعه‌یی است.

سورایو بوزوروکووا، معاون برنامه توسعه‌یی ملل متحد در افغانستان، گفت: «ما از بانک جهانی برای نشان‌دادن همبسته‌گی و پشتیبانی از سازمان‌‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در افغانستان و کمک به رشد آنان در زمانی که بیشتر به آن نیاز دارند سپاسگزاری می‌کنیم.»

بر بنیاد اطلاعات برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد هدف از این کمک افزایش دسترسی به بخش بهداشت، بخش آموزش، بخش کشاورزی، مصوونیت غذایی و فعالیت‌های معیشتی برای افراد به حاشیه رانده‌شده از جمله افراد دارای معلولیت است.

لطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، می‌گوید: «کمک‌های «یو ان دی پی» برای افغانستان تاکنون خیلی مفید بوده اند و ادامه این کمک ها می تواند فقر و ناداری را در افغانستان ریشه کن نماید.»

پیش از این امارت اسلامی از جامعه جهانی خواهان توزیع این کمک‌ها در هماهنگی با نهادهای مسوول حکومت کنونی شده است.

در همین حال، باورها بر این استند که پول‌های کمک شده جهان بیشتر از این که برای نیازمندان هزینه شوند در مصارف اداری این نهاد به مصرف می‌رسند.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «نیاز است تا با این کمک های جهانی زمینه شغل برای مردم فراهم شود تا بتوانند با این کار مصارف زنده‌گی شان را تامین نمایند.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «این کمک ها در حدود هفتاد درصد در مصارف اداری و لوجستکی اداره ها و سازمان های کمک رسان به مصرف می رسند؛ این نیاز است تا به گونه عادلانه  پول نقد به خانواده ها توزیع شود.»

این در حالی‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان و خروج نهادهای تمویل‌کننده جهانی از کشور، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در افغانستان با مشکلات مالی روبه‌رو شده اند و به گفته سازمان ملل متحد ظرفیت‌ مدیریت مالی و عملیاتی این نهادها بدتر شده است.

امضای پیمان ۲۰ میلیون دالری از بهر کمک‌های بشری به افغانستان

پیش از این امارت اسلامی از جامعه جهانی خواهان توزیع این کمک‌ها در هماهنگی با نهادهای مسوول حکومت کنونی شده است.

تصویر بندانگشتی

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد و بانک جهانی، یک پیمان ۲۰ میلیون دالری را برای کمک‌های بشردوستانه در زمینه اقتصادی و اجتماعی به افغانستان امضا نمودند.

قرار است این کمک‌ها در ۳۴ ولایت کشور در هشت زون افغانستان هزینه شوند.

بربنیاد اعلامیه «یو ان دی پی» یا برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد این پول تمامی ولایت‌های افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد و هدف آن ظرفیت‌سازی سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و پشتیبانی از پروژه‌های توسعه‌یی است.

سورایو بوزوروکووا، معاون برنامه توسعه‌یی ملل متحد در افغانستان، گفت: «ما از بانک جهانی برای نشان‌دادن همبسته‌گی و پشتیبانی از سازمان‌‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در افغانستان و کمک به رشد آنان در زمانی که بیشتر به آن نیاز دارند سپاسگزاری می‌کنیم.»

بر بنیاد اطلاعات برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد هدف از این کمک افزایش دسترسی به بخش بهداشت، بخش آموزش، بخش کشاورزی، مصوونیت غذایی و فعالیت‌های معیشتی برای افراد به حاشیه رانده‌شده از جمله افراد دارای معلولیت است.

لطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، می‌گوید: «کمک‌های «یو ان دی پی» برای افغانستان تاکنون خیلی مفید بوده اند و ادامه این کمک ها می تواند فقر و ناداری را در افغانستان ریشه کن نماید.»

پیش از این امارت اسلامی از جامعه جهانی خواهان توزیع این کمک‌ها در هماهنگی با نهادهای مسوول حکومت کنونی شده است.

در همین حال، باورها بر این استند که پول‌های کمک شده جهان بیشتر از این که برای نیازمندان هزینه شوند در مصارف اداری این نهاد به مصرف می‌رسند.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «نیاز است تا با این کمک های جهانی زمینه شغل برای مردم فراهم شود تا بتوانند با این کار مصارف زنده‌گی شان را تامین نمایند.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «این کمک ها در حدود هفتاد درصد در مصارف اداری و لوجستکی اداره ها و سازمان های کمک رسان به مصرف می رسند؛ این نیاز است تا به گونه عادلانه  پول نقد به خانواده ها توزیع شود.»

این در حالی‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان و خروج نهادهای تمویل‌کننده جهانی از کشور، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در افغانستان با مشکلات مالی روبه‌رو شده اند و به گفته سازمان ملل متحد ظرفیت‌ مدیریت مالی و عملیاتی این نهادها بدتر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره